Year 2017, Volume 20, Issue , Pages 241 - 245 2017-12-26

Patateste (Solanum tuberosum L.) Demir Gübrelemesinin Bitki Gelişimi ve Yumru Verimi Üzerine Etkileri

Merve DEMİR [1] , Sevgi ÇALIŞKAN [2]

78 652

Bu çalışma, Türkiye’de yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan Agria patates çeşidinde farklı dozlarda uygulanan demir gübrelemesinin bitki gelişimi ile yumru verimi ve kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla, 2016 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Araştırma ve Uygulama Alanında Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulup yürütülmüştür. Denemede 10 farklı demir (Fe) dozu (Fe0: Kontrol (0 Fe g/ha), Fe100: 100 g/ha, Fe100 + 100: 100 + 100 g/ha, Fe200: 200 g/ha, Fe150 + 150: 150 + 150 g/ha, Fe300: 300 g/ha, Fe200 + 200: 200 + 200 g/ha, Fe400: 400 g/ha, Fe250 + 250: 250 + 250 g/ha, Fe500: 500 g/ha) uygulaması kullanılmıştır. Demir gübresi uygulaması bitkiler çiçeklenme başlangıcında ve tam çiçeklenme döneminde olmak üzere iki dönemde uygulanmıştır. Denemede EDDHA formunda %6 oranında Fe içeren demir gübresi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, demir uygulamasının bitki gelişimi, yumru verimi ve yumru kalitesi üzerine önemli etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırmada, en yüksek yumru verimi 3229.0 kg/da ile Fe250+250 uygulamasından, en düşük yumru verimi ise 2441.4 kg/da ile Kontrol uygulamasından elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kuvvetli alkali toprak yapısına sahip olan Niğde Bölgesi patates tarım alanlarında demir gübrelemesinin, yumru verim ve kalitesini arttırmak için uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Solanum tuberosum, gübreleme, Fe EDDHA, klorofil, yumru verimi
 • Chatterjee C, Gopal R ve Dube BK 2006. Impact of iron stress on biomass, yield, metabolis and quality of potato (Solanum tuberosum L.), Scientia Horticulturae 108, 1-6.
 • Chopde N, Nehare N, Maske SR, Lokhande S ve Bhute PN 2015. Effect of foliar application of zinc and iron on growth, yield and quality of gladiolus, Plant Archives 15, 417-419.
 • Çalışkan ME 1997. Turfanda patates yetiştiriciliğinde tohumluk yumru iriliği, yumru kesimi ve dikim sıklığının bitki gelişimi, verim ve ürünün ekonomik değeri üzerine etkileri, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, s.167.
 • Çalışkan ME, Onaran H, Arıoğlu H 2010. Overview of the Turkish potato sector:Challanges, achievements and expectations, Potato Research, 53: 255-266.
 • Hadi MR, Taheri R and Balali GR 2015. Effects of iron and zinc fertilizers on the accumulation of Fe and Zn ions in potato tubers. Journal of Plant Nutrition 38, 202-211.
 • Houimli SIM, Jdidi H, Boujelben F ve Denden M 2015. Improvement of tomato (Lycopersicon esculentum L.) productivity in calcareous soil by iron foliar application, International Journal of Advanced Research 3(9), 1118-1123.
 • Ekin Z, Demir S, Oğuz F ve Yıldırım B 2013. Farklı potasyum dozlarında arbusküler mikorhizal fungus (AMF) uygulamalarının patates (Solanum tuberosum L.)’in yumru verimi ve yumru iriliği dağılımı üzerine etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 23(2), 154-163.
 • Goos RJ and Johnson BE 2001. Seed treatment, seeding rate and cultivar effects on iron deficiency chlorosis of soybean, Journal of Plant Nutrition, 24(8), 1255-1268. Gyana RR, Sahoo S 2015. Role of Iron in Plant Growth and Metabolism. Agricultural Science, 3:1-24.
 • Jobori-AL, K.M.M. and Hadithy-AL, S.A 2014. Response of potato (Solanum tuberosum L.) to foliar application of iron, manganese, copper and zinc, International Journal of Agriculture and Crop Science 7(7), 358-363.
 • Kim SA, Punshon T, Lanzirotti A, Li L, Alonso JM, Ecker JR, Kaplan J and Guerinot ML 2006. Localization of iron in Arabidopsis seed requires the vacuolar membrane transporter VIT1. Science, 314: 1295-1298.
 • Kobraee S, Shamsi K and Ekhtiari S 2011. Soybean nodülation and chlorophyll concentration (SPAD value) affected by some of micronutrients Annals of Biological Research 2(2), 414-422, 2011.
 • Onaran H ve Arıoğlu HH, 1999. Determination of suitable plant density for different tuber sizes in table potato growing in the Niğde province”, 2nd National Potato Congress, Erzurum, Turkey, pp 284-297, 28-30 June.
 • Öden E 2012. Soya bitkisinde bakteri aşılaması, fosfor ve demir uygulamalarının nodülasyon ve N2 fiksasyonuna etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, s. 73.
 • Pan YL and Wang DW 2016. Effects of iron on potato growth Beijing Academy of Agriculture and Forest Science, http:// www.rd2.co.nz/ uploads/ Effects %20 of %20 Iron % 20 on %20 Potato %20 Growth.pdf, 2016.
 • Saluzzo JA, Echeverria HE, Andrade FH ve Huarte M 1999. Nitrogen nutrition of potato cultivars differing in maturity, Journal of agronomy and crop science 183(3), 157-165.
 • Tunçtürk M, Tunçtürk R, Yıldırım B ve Eryiğit T 2004. Değişik azot dozları ve sıra üzeri mesafelerinin patateste (Solanum tuberosum L.) verim ve kalite üzerine etkileri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 14(2), 95-104.
 • Wadas W. ve Dziugiel T 2015. Effects of complex fertilizers used in early crop potato culture on loamy sand soil. Journal of Central European Agriculture 16(1), 23-40. Westermann DT 2005. Nutritional requirements of potatoes, American Journal of Potato Research 82, 301-307.
Subjects Science
Journal Section TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)
Authors

Author: Merve DEMİR
Country: Turkey


Author: Sevgi ÇALIŞKAN

Dates

Publication Date: December 26, 2017

Bibtex @research article { ksudobil349217, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {241 - 245}, doi = {10.18016/ksudobil.349217}, title = {Patateste (Solanum tuberosum L.) Demir Gübrelemesinin Bitki Gelişimi ve Yumru Verimi Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {DEMİR, Merve and ÇALIŞKAN, Sevgi} }
APA DEMİR, M , ÇALIŞKAN, S . (2017). Patateste (Solanum tuberosum L.) Demir Gübrelemesinin Bitki Gelişimi ve Yumru Verimi Üzerine Etkileri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20 (), 241-245. DOI: 10.18016/ksudobil.349217
MLA DEMİR, M , ÇALIŞKAN, S . "Patateste (Solanum tuberosum L.) Demir Gübrelemesinin Bitki Gelişimi ve Yumru Verimi Üzerine Etkileri". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 241-245 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/33092/349217>
Chicago DEMİR, M , ÇALIŞKAN, S . "Patateste (Solanum tuberosum L.) Demir Gübrelemesinin Bitki Gelişimi ve Yumru Verimi Üzerine Etkileri". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017): 241-245
RIS TY - JOUR T1 - Patateste (Solanum tuberosum L.) Demir Gübrelemesinin Bitki Gelişimi ve Yumru Verimi Üzerine Etkileri AU - Merve DEMİR , Sevgi ÇALIŞKAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.349217 DO - 10.18016/ksudobil.349217 T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 241 EP - 245 VL - 20 IS - SN - -1309-1743 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.349217 UR - https://doi.org/10.18016/ksudobil.349217 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Patateste (Solanum tuberosum L.) Demir Gübrelemesinin Bitki Gelişimi ve Yumru Verimi Üzerine Etkileri %A Merve DEMİR , Sevgi ÇALIŞKAN %T Patateste (Solanum tuberosum L.) Demir Gübrelemesinin Bitki Gelişimi ve Yumru Verimi Üzerine Etkileri %D 2017 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 20 %N %R doi: 10.18016/ksudobil.349217 %U 10.18016/ksudobil.349217
ISNAD DEMİR, Merve , ÇALIŞKAN, Sevgi . "Patateste (Solanum tuberosum L.) Demir Gübrelemesinin Bitki Gelişimi ve Yumru Verimi Üzerine Etkileri". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 / (December 2017): 241-245. https://doi.org/10.18016/ksudobil.349217
AMA DEMİR M , ÇALIŞKAN S . Patateste (Solanum tuberosum L.) Demir Gübrelemesinin Bitki Gelişimi ve Yumru Verimi Üzerine Etkileri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 241-245.
Vancouver DEMİR M , ÇALIŞKAN S . Patateste (Solanum tuberosum L.) Demir Gübrelemesinin Bitki Gelişimi ve Yumru Verimi Üzerine Etkileri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 245-241.