Year 2008, Volume 11, Issue 1, Pages 74 - 81 2008-06-30

Ormanların Su Üretim Đslevinin Ekonomik Analizi

Ömer EKER [1]

53 0

Ormanların su üretimi ve su kaynaklarını koruma fonksiyonu ormanların pazarı olmayan faydaları içerisinde yer almaktadır. Bu sekilde yapılan bir sınıflandırma, giderek kıt kaynak durumuna gelen ve tahrip edilerek kirletilen su kaynakları üzerinde ormanların su üretimine dönük etkilerini ortaya çıkarmayı ve bu etkilerin ekonomik değerini belirlemeyi kaçınılmaz duruma getirmistir. Bu nedenle orman kaynaklarının su üretimi fonksiyonunun ekonomik değerinin belirlenmesi kaynağın koruma-kullanma dengesinin kurulması açısından büyük öneme sahiptir. Çalısma alanı olarak Đstanbul’da yer alan Darlık Havzası seçilmistir. Çalısmanın amacı ise ormanların su üretim islevinin ekonomik değerinin belirlenmesidir. Bu amaçla iliskili olarak havzanın yönetimi ve gelistirilmesinde rol oynayan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü (AGM) ile Đstanbul Su ve Kanalizasyon Đdaresi (ĐSKĐ)’nin havzada yapmıs oldukları yönetim, arastırma, gelistirme, kamulastırma ve ağaçlandırma giderleri gibi harcamalar maliyet metodu kapsamında ekonomik analize dahil edilerek 2003 yılı değerleriyle havza tesis giderleri ile buna eklenen geleceğe iliskin gelistirme senaryosunun giderleri elde edilmistir. Buradan hareketle 1 metreküp suyun üretim maliyeti hem toplam hem de sektörlere düsen payları itibarıyla hesaplanmıstır. Elde edilen bulgulara göre Darlık Havzasında üretilen 1m3 suyun birim maliyeti 38.20 kurustur. Ormancılık Sektörünün su üretimindeki payı %9, ĐSKĐ’nin ise %91’dir. Bu çalısmanın sonucunda ulasılan bulgular ormancılığın dıssallığını içsellestirme yolunda imkan vermektedir.

Water resources production and protection functions of the forest are the part of non-marketed benefits of forests. Due to the increase of stresses on water resources such classification made it obligatory to reveal the impacts of forests on water resources and identify the economic value of these impacts. As water becomes scarce and polluted a determination of the economic value of the water production of forests is critical in establishing a protection-use balance for forest resources.
In this study the Darlık Watershed, which is located in Đstanbul was selected to reveal the economic value of the water production function of the forests. Costs such as general administration, expropration, research and maintenance and afforestation that are incurred by the General Directorate of Forest (OGM), General Directorate of Afforestation and Erosion Control (AGM) and Đstanbul Water and Sewerage Administration (ĐSKĐ) were included in the economic analysis by using the cost method. In the economic analysis, watershed establishment costs and watershed improvement costs were calculated. Then the total production cost of 1m3 of water was found. According to the findings production costs of 1m3 water is 38.20 qurush. %9 of this cost is incurred by the Forestry Sector and %91 by ĐSKĐ. The findings of this study allow the internalisation of forestry externalities.

Su üretimi, orman yönetimi, dıssallıklar
 • Anonim. 1994, Alemdağ Orman Đsletmesi, Sile Orman Đçi Ağaçlandırma Projesi, Đstanbul, 22s.
 • Anonim, 1997. Ulusal Çevre ve Eylem Planı: Arazi Kullanımı ve Kıyı Alanlarının Yönetimi, Devlet Planlama Teskilatı Yayınları, Ankara, 58s.
 • Anonim. 2001. ĐTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh, Uzaktan Algılama Anabilim Dalı Projesi, Đstanbul Su Havzalarının Uydu Görüntüleri Kullanılarak Arazi Kullanım Degisimlerinin Zamansal Analizi, ĐTÜ, Đstanbul, 4s.
 • Anonim. 2003a. Ağva Orman Đsletme Sefliği Amenajman Planı, Đstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Đstanbul, 246s.
 • Anonim. 2003b. Sile Orman Đsletme Sefliği Amenajman Planı. Đstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Đstanbul, 287s.
 • Anonim. 2003c. Yesilvadi Orman Đsletme Sefliği Amenajman Planı, Đstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Đstanbul, 235s.
 • Anonim. 2003d. Dilovası Orman Đsletme Sefliği Amenajman Planı, Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü, Adapazarı, 244s.
 • Anonim. 2003e. Gebze Orman Đsletme Sefliği, Amenajman Planı, Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü, Adapazarı, 331s.
 • Geray, U., 2004. Ormanlar ve Su Politikası, Çekül, Đstanbul,http://www.cekulvakfi.org.tr/icerik/haftanin Yazisi.asp?ID=31. (10.05.2005).
 • Senatalar, B., 1972, Kamu Yatırımlarında Fayda- Maliyet Analizi, Doktora Tezi, Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi, 168s.
 • Türker, A. 2000. Ormancılıktaki Yatırım Kararlarına Enflasyonun Etkisinin Arastırılması, Đstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, S.A, C.50, No.2, 12s.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Ömer EKER

Bibtex @research article { ksudobil393302, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-1743}, address = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2008}, volume = {11}, pages = {74 - 81}, doi = {}, title = {Ormanların Su Üretim Đslevinin Ekonomik Analizi}, key = {cite}, author = {EKER, Ömer} }
APA EKER, Ö . (2008). Ormanların Su Üretim Đslevinin Ekonomik Analizi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 11 (1), 74-81. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/35406/393302
MLA EKER, Ö . "Ormanların Su Üretim Đslevinin Ekonomik Analizi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 11 (2008): 74-81 <http://dergipark.org.tr/ksudobil/issue/35406/393302>
Chicago EKER, Ö . "Ormanların Su Üretim Đslevinin Ekonomik Analizi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 11 (2008): 74-81
RIS TY - JOUR T1 - Ormanların Su Üretim Đslevinin Ekonomik Analizi AU - Ömer EKER Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 81 VL - 11 IS - 1 SN - -1309-1743 M3 - UR - Y2 - 2007 ER -
EndNote %0 Journal Of Agriculture and Nature Ormanların Su Üretim Đslevinin Ekonomik Analizi %A Ömer EKER %T Ormanların Su Üretim Đslevinin Ekonomik Analizi %D 2008 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD EKER, Ömer . "Ormanların Su Üretim Đslevinin Ekonomik Analizi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 11 / 1 (June 2008): 74-81.