Year 2019, Volume 11, Issue 1, Pages 76 - 81 2019-03-25

An Evaluation of the Infant Mortality Rate in 2014 and 2015 in Northeastern Anatolia

Zahide Koşan [1] , Banu Bedir [2] , Sinan Yılmaz [3] , Aysun Aras [4] , Elif Okşan Çalıkoğlu [5] , Mahmut Uçar [6]

55 65

Objetive: Infant mortality rates are one of the principal parameters reflecting countries’ general and mother-baby health levels. Evaluating and lowering these rates is therefore highly important. This descriptive study examined the infant mortality rate in 2014-2015, its causes and the factors affecting it, and assessed preventable causes of infant death.

Methods: Our work was carried out in Erzurum, a province of northeast Anatolia. Erzurum Public Health Directorate Infant Mortality Commission reports and Provincial Infant Mortality Investigation Committee study forms concerning infant deaths were examined retrospectively. Causes listed in the Perinatal and Infant Mortality Information Form prepared by the Ministry of Health were used to classify causes of infant death as underlying, intermediate or immediate.

Results: The infant mortality rate in the province of Erzurum increased from 9.4 infant deaths per 1,000 live births in 2015 to 10.0 in 2015. Additionally, 27.3% of infant deaths in 2014 and 34.0% in 2015 occurred in the early neonatal period. The most common underlying cause of death was congenital anomaly in 2014 and sepsis in 2015. The most common intermediate cause of death in both years was prematurity.

Conclusion: Approximately 50% of mothers of deceased infants received insufficient prenatal care sessions, and infant mortalities largely derive from congenital anomaly, sepsis and prematurity.

Amaç: Bebek ölüm hızları ülkelerin genel sağlık ve anne-bebek sağlık düzeyini yansıtan en önemli parametrelerden birisidir. Bu nedenle bebek ölüm hızlarının değerlendirilmesi ve azaltılması toplumlar için oldukça önemlidir. Tanımlayıcı nitelikteki çalışmamızın amacı 2014-2015 yıllarında meydana gelen bebek ölüm hızı, nedenleri ve bunları etkileyen faktörlerin incelenmesi, önlenebilir bebek ölüm nedenlerinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve yöntem: Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün bebek ölümleri ile ilgili İl Bebek Ölüm Komisyon Raporları ve İl Bebek Ölümlerini İnceleme Kurulu Çalışma Formları retrospektif olarak incelenmiştir. Bebek ölümleri temel, ara ve son ölüm nedenlerine göre gruplandırılmasında Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan Perinatal ve Bebek Ölümleri Bilgi Formu’ndaki nedenler kullanılmıştır.

Bulgular: Erzurum İli’nde 2014 yılı bebek ölüm hızı binde 9.4, 2015 yılında binde 10.3 dur. 2014 yılında ölen bebeklerin %27.3’ü, 2015 yılında ise %34.0’ı erken neonatal dönemdedir. 2014 yılında en sık temel ölüm nedeni konjenital anomali iken 2015 yılında sepsistir. Her iki yılda da en sık ölüme götüren ara neden prematüritedir.

Sonuç: Ölen bebeklerin annelerinin yaklaşık %50.0’sinin yeterli sayıda doğum öncesi bakım hizmeti almadığı, bebek ölümlerinin konjenital anomali, sepsis ve prematürite nedenli olduğu ortaya konulmuştur.

cause of mortality, prematurity, Turkey, Erzurum, public health
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Ankara2014.
 • Ergöçmen BA, Hancıoğlu A, Koç İ, Ünalan T. Binyıl kalkınma hedeflerine demografik bakış. Ankara, Türkiye: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu. 2004.
 • Pinar H. Postmortem findings in term neonates. Seminars in Neonatology. 2004;9(4):289-302.
 • Pakiş I, Sermet K. Perinatal ve neonatal dönem bebek ölümleri. 2009:117-26.
 • Akın A. Türkiye’de ana sağlığı, aile planlaması hizmetleri ve isteyerek düşükler 1998. Türkiye Nüfus Araştırması İleri Analiz Sonuçları. 2002:151-82.
 • Armour K. Antepartum Maternal‐Fetal Assessment. Nursing for Women's Health. 2004;8(3):232-40.
 • TC Sağlık Bakanlığı. Güvenli Annelik Uygulamaları, Çeşitli Düzeyler Yapılması Gerekenler1995.
 • Affairs CoC. Guideline on Caries-risk Assessment and Management for Infants, Children, and Adolescents. american academy of pediatric dentistry. 2014;37(6):132-9.
 • UNICEF. The state of the world's children 2009: maternal and newborn health: Unicef; 2008.
 • Singh GK, Kogan MD. Persistent socioeconomic disparities in infant, neonatal, and postneonatal mortality rates in the United States, 1969–2001. Pediatrics. 2007;119(4):e928-e39.
 • Jørgensen T, Mortensen LH, Nybo Andersen A. Social inequality in fetal and perinatal mortality in the Nordic countries. Scandinavian Journal of Social Medicine. 2008;36(6):635-49.
 • Chikhungu LC, Newell ML, Rollins N. Under-five mortality according to maternal survival: a systematic review and meta-analysis. Bulletin of the World Health Organization. 2017;95(4):281-7.
 • Vancelik S, Işik M, Toraman AR, Aktürk Z. Infant mortality in northeastern Anatolia and associated factors. Turkish Journal of Medical Sciences. 2012;42(1):157-66.
 • UNİCEF. Dünya Çocuklarinin Durumu. 2014.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Ölüm İstatistikleri. 2015.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Ölüm İstatistikleri. 2016.
 • TC Devlet Planlama Teşkilatı. İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması2004.
 • TC Kalkınma Bakanlığı. İllerin ve Bölgelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Siralamasi Araştirmasi 2011. 2013:76.
 • Lawn JE, Kerber K, Enweronu-Laryea C, Cousens S, editors. 3.6 million neonatal deaths—what is progressing and what is not? Seminars in perinatology; 2010: Elsevier.
 • WHO. Newborns: reducing mortality. 2016.
 • Okyay P, Atasoylu G, Meteoglu D, Demiröz H, Çobanoglu M, Beser E. Infant deaths and stillbirths in Aydin province in 2004. Journal of Adnan Menderes Üniversity Medical Faculty. 2006;7(2):3-12.
 • Balcı E, Küçük E, Gün İ, Gülgün M, Kılıç B, Çetinkara K. Kayseri ili Melikgazi ilçesinde 2006 yılında meydana gelen bebek ölümleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2008;22(6):323-6.
 • Karabulut A, İstanbullu B, Karahan T, Özdemir K. Two year evaluation of infant and maternal mortality in Denizli. J Turkish-German Gynecol Assoc. 2009;10:95-8.
 • Çelik T, Altun AB, Kerkez B, Tatlı S, Özer C. Hatay ilinde 2009 ve 2010 yıllarında bebek ölüm hızları ve nedenleri. Ege Tıp Dergisi. 2012;51(2):111-6.
 • Nimmo RA, Murphy GA, Adhate A, Ganesh V, White-Walker S, Iffy L. Factors affecting perinatal mortality in an urban center. Journal of the National Medical Association. 1991;83(2):147-52.
 • 26. Garces AL, McClure EM, Pérez W, Hambidge KM, Krebs NF, Figueroa L, et al. The Global Network Neonatal Cause of Death algorithm for low‐resource settings. Acta Paediatrica. 2017;106(6):904-11.
 • Travers CP, Carlo WA. How to Save 1 Million Lives in a Year in Low-and Middle-Income Countries. Neonatology. 2017;111(4):431-6.
 • Boyle B, Addor MC, Arriola L, Barisic I, Bianchi F, Csáky-Szunyogh M, et al. Estimating Global Burden of Disease due to congenital anomaly: an analysis of European data. Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition. 2017.
 • Mathews TJ, Driscoll AK. Trends in infant mortality in the United States, 2005-2014. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics.(Hyattsville, Maryland: 2017); 2016.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. İstatistiklerle Aile. 2016.
 • Atasoylu G. Aydın İlinde Bebek Ölümlerine Yönelik Bir Olgu-Kontrol Çalışması Ve Sözel Otopsi Yöntemiyle Ölüm Nedenlerinin Değerlendirilmesi. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi; 2007.
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date Mart 2019
Journal Section Articles
Authors

Author: Zahide Koşan (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0001-8342-5351
Author: Banu Bedir (Primary Author)

Author: Sinan Yılmaz

Author: Aysun Aras

Author: Elif Okşan Çalıkoğlu

Author: Mahmut Uçar

Bibtex @research article { ktd430972, journal = {Konuralp Medical Journal}, issn = {1309-3878}, eissn = {1309-3878}, address = {Duzce University}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {76 - 81}, doi = {10.18521/ktd.430972}, title = {An Evaluation of the Infant Mortality Rate in 2014 and 2015 in Northeastern Anatolia}, key = {cite}, author = {Koşan, Zahide and Bedir, Banu and Yılmaz, Sinan and Aras, Aysun and Çalıkoğlu, Elif Okşan and Uçar, Mahmut} }
APA Koşan, Z , Bedir, B , Yılmaz, S , Aras, A , Çalıkoğlu, E , Uçar, M . (2019). An Evaluation of the Infant Mortality Rate in 2014 and 2015 in Northeastern Anatolia. Konuralp Medical Journal, 11 (1), 76-81. DOI: 10.18521/ktd.430972
MLA Koşan, Z , Bedir, B , Yılmaz, S , Aras, A , Çalıkoğlu, E , Uçar, M . "An Evaluation of the Infant Mortality Rate in 2014 and 2015 in Northeastern Anatolia". Konuralp Medical Journal 11 (2019): 76-81 <http://dergipark.org.tr/ktd/issue/44366/430972>
Chicago Koşan, Z , Bedir, B , Yılmaz, S , Aras, A , Çalıkoğlu, E , Uçar, M . "An Evaluation of the Infant Mortality Rate in 2014 and 2015 in Northeastern Anatolia". Konuralp Medical Journal 11 (2019): 76-81
RIS TY - JOUR T1 - An Evaluation of the Infant Mortality Rate in 2014 and 2015 in Northeastern Anatolia AU - Zahide Koşan , Banu Bedir , Sinan Yılmaz , Aysun Aras , Elif Okşan Çalıkoğlu , Mahmut Uçar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18521/ktd.430972 DO - 10.18521/ktd.430972 T2 - Konuralp Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 81 VL - 11 IS - 1 SN - 1309-3878-1309-3878 M3 - doi: 10.18521/ktd.430972 UR - https://doi.org/10.18521/ktd.430972 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Konuralp Medical Journal An Evaluation of the Infant Mortality Rate in 2014 and 2015 in Northeastern Anatolia %A Zahide Koşan , Banu Bedir , Sinan Yılmaz , Aysun Aras , Elif Okşan Çalıkoğlu , Mahmut Uçar %T An Evaluation of the Infant Mortality Rate in 2014 and 2015 in Northeastern Anatolia %D 2019 %J Konuralp Medical Journal %P 1309-3878-1309-3878 %V 11 %N 1 %R doi: 10.18521/ktd.430972 %U 10.18521/ktd.430972
ISNAD Koşan, Zahide , Bedir, Banu , Yılmaz, Sinan , Aras, Aysun , Çalıkoğlu, Elif Okşan , Uçar, Mahmut . "An Evaluation of the Infant Mortality Rate in 2014 and 2015 in Northeastern Anatolia". Konuralp Medical Journal 11 / 1 (March 2019): 76-81. https://doi.org/10.18521/ktd.430972