Year 2019, Volume 11, Issue 1, Pages 106 - 111 2019-03-25

Bolu Yöresindeki Multipl Skleroz Hastalarında Görülen Dermatolojik Bulgular
Bolu Yöresindeki Multipl Skleroz Hastalarında Görülen Dermatolojik Bulgular

Betül Şereflican [1] , Şule Aydın Türkoğlu [2]

24 106

Amaç: Multipl skleroz (MS) inflamasyon, demiyelinizasyon ve akson hasarı ile karakterize otoimmün bir santral sinir sistemi hastalığıdır. Bu rahatsızlığa psikiyatrik bozukluklar, hipertansiyon, hiperlipidemi, uyku bozuklukları gibi başka hastalıklar da eşlik edebilmektedir. Çalışmamızda, MS tanısı almış bireylerin dermatolojik hastalıklar açısından incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza, Mc Donald kriterlerine göre relapsing remitting ya da progresif relapsing MS tanısı alan 45 hasta dahil edildi. Hastalara, ayrıntılı dermatolojik muayene yapıldı.

Bulgular: MS hastalarına tanı konulan dermatolojik hastalıklar, 18 ana grupta incelendi. Bu hastalıklardan en sık görülen altı hastalık sırasıyla; nevüsler (%62.22), saç hastalıkları (%60), benign neoplazmlar (%57.77), oral mukoza hastalıkları (%55.55), infeksiyöz dermatozlar (%48.88), kserozis kutis (%48.88) idi.

Sonuç: MS hastalarında eşlik eden dermatolojik hastalıklar konusunda elimizde yeterli veri yoktur. MS etyopatogenezindeki inflamatuar yolaklar, vitamin eksiklikleri ve tedavi için kullanılan ilaçlar dermatolojik bulguların görülmesine yol açabilir. MS hastalarının kapsamlı dermatolojik muayenesi erken tanı ve tedavi imkanı nedeniyle önemlidir. 

Amaç: Multipl skleroz (MS) inflamasyon, demiyelinizasyon ve akson hasarı ile karakterize otoimmün bir santral sinir sistemi hastalığıdır. Bu rahatsızlığa psikiyatrik bozukluklar, hipertansiyon, hiperlipidemi, uyku bozuklukları gibi başka hastalıklar da eşlik edebilmektedir. Çalışmamızda, MS tanısı almış bireylerin dermatolojik hastalıklar açısından incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza, Mc Donald kriterlerine göre relapsing remitting ya da progresif relapsing MS tanısı alan 45 hasta dahil edildi. Hastalara, ayrıntılı dermatolojik muayene yapıldı.

Bulgular: MS hastalarına tanı konulan dermatolojik hastalıklar, 18 ana grupta incelendi. Bu hastalıklardan en sık görülen altı hastalık sırasıyla; nevüsler (%62.22), saç hastalıkları (%60), benign neoplazmlar (%57.77), oral mukoza hastalıkları (%55.55), infeksiyöz dermatozlar (%48.88), kserozis kutis (%48.88) idi.

Sonuç: MS hastalarında eşlik eden dermatolojik hastalıklar konusunda elimizde yeterli veri yoktur. MS etyopatogenezindeki inflamatuar yolaklar, vitamin eksiklikleri ve tedavi için kullanılan ilaçlar dermatolojik bulguların görülmesine yol açabilir. MS hastalarının kapsamlı dermatolojik muayenesi erken tanı ve tedavi imkanı nedeniyle önemlidir. 

 • 1) Love S. Demyelinating diseases. J Clin Pathol 2006; 59:1151-59.
 • 2) Sevim S. Multipl Skleroz Atakları Üzerine Güncelleme: Tanım, Patofizyoloji, Özellikler, Taklitçiler ve Tedavi. Turk J Neurol 2016;22:99-108.
 • 3) Heinzlef O, Alamowitch S, Sazdovitch V, et al. Autoimmune diseases in families of French patients with multiple sclerosis. Acta Neurol Scand. 2000;101(1):36-40.
 • 4) Patsatsi A, Murrell DF. Multiple sclerosis is the neurological disorder most highly associated with bullous pemphigoid. Br J Dermatol. 2017; 176(6):1428-1429.
 • 5) Khosravi-Largani M, Pourvali-Talatappeh P, Rousta AM, et al. A review on potential roles of vitamins in incidence, progression, and improvement of multiple sclerosis. eNeurologicalSci. 2018;10:37-44.
 • 6) Hemmer B, Kerschensteiner M, Korn T. Role of the innate and adaptive immune responses in the course of multiple sclerosis. Lancet Neurol. 2015;14(4):406-19.
 • 7) Fanouriakis A, Mastorodemos V, Pamfil C, et al. Coexistence of systemic lupus erythematosus and multiple sclerosis: prevalence, clinical characteristics, and natural history. Semin Arthritis Rheum. 2014;43(6):751-8.
 • 8) Sepić J, Ristić S, Perković O, et al. A case of lichen ruber planus in a patient with familial multiple sclerosis. J Int Med Res. 2010;38(5):1856-60.
 • 9) Anonide A, Rebora A. What lichen planus patients die of. A retrospective study. Int J Dermatol. 1989;28(8):524-6.
 • 10) McGrath EJ, Davies MG. Lichen sclerosus arising from a chronic wound and coexistent with multiple sclerosis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2005;19(1):139-41.
 • 11) Guido N, Cices A, Ibler E, et al. Multiple sclerosis association with psoriasis: a large U.S. population, single centre, retrospective cross-sectional study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017;31(9):e397-e398.
 • 12) Egeberg A, Mallbris L, Gislason GH, et al. Risk of multiple sclerosis in patients with psoriasis: a Danish Nationwide Cohort Study. J Invest Dermatol 2015;136(1):93–98.
 • 13) Edwards LJ, Constantinescu CS. A prospective study of con ditions associated with multiple sclerosis in a cohort of 658 consecutive outpatientsattending a multiple sclerosis clinic. Mult Scler 2004;10(5): 575–581.
 • 14) Ramagopalan SV, Dyment DA, Valdar W, et al. Autoimmune disease infamilies with multiple sclerosis: a population-based study. Lancet Neurol 2007; 6(7): 604–610.
 • 15) Simjee S, Konqui A, Razzaque Ahmed A. Multiple sclerosis and bullous pemphigoid. Dermatologica 1985; 170(2):86–9.
 • 16) Masouye I, Schmied E, Didierjean L, et al. Bullous pemphigoid and multiple sclerosis: more than a coincidence? Report of three cases. J Am Acad Dermatol 1989; 21(1):63–8.
 • 17) Kirtschig G, Walkden VM, Venning VA, et al. Bullous pemphigoid and multiple sclerosis: a report of three cases and review of the literature. Clin Exp Dermatol 1995; 20(6):449–53.
 • 18) Lai YC, Yew YW, Lambert WC. Bullous pemphigoid and its association with neurological diseases: a systematic review and meta-analysis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016;30(12):2007-2015.
 • 19) Gorodkin R, Leahy B, Neary D, et al. Coexistence of systemic sclerosis and multiple sclerosis. J Neurol. 2004;251(12):1524-5.
 • 20) Meiner Z, Zlotogorski A, Brautbar C. Pemphigus associated with multiple sclerosis. Clin Exp Dermatol. 1992;17(3):217.
 • 21) Friedel J, Jeandel C, Abensour M, et al. Multiple sclerosis and autoimmune skin bullae: a case of pemphigus vulgaris. Dermatologica. 1987;175(3):159-60.
 • 22) Darjani A, Rafiei R, Shafaei S, et al. Evaluation of Lipid Profile in Patients with Cherry Angioma: A Case-Control Study in Guilan, Iran. Dermatol Res Pract. 2018;2018:4639248.
 • 23) Girolamo F, Coppola C, Ribatti D, et al. Angiogenesis in multiple sclerosis and experimental autoimmune encephalomyelitis. Acta Neuropathol Commun. 2014;2:84.
 • 24) Schieving JH, Schoenaker MHD, Weemaes CM, et al. Telangiectasias: Small lesions referring to serious disorders. Eur J Paediatr Neurol. 2017;21(6):807-815.
 • 25) Mostafa WZ, Hegazy RA. Vitamin D and the skin: Focus on a complex relationship: A review. J Adv Res. 2015;6(6):793-804.
 • 26) Schmitt JV, Lima BZ, Souza MC, et al. Keratosis pilaris and prevalence of acne vulgaris: a cross-sectional study. An Bras Dermatol. 2014;89(1):91-5.
 • 27) Demir N, Doğan M, Koç A, et al. Dermatological findings of vitamin B12 deficiency and resolving time of these symptoms. Cutan Ocul Toxicol. 2014;33(1):70-3.
 • 28) Kim J, Kim MJ, Kho HS. Oral manifestations in vitamin B12 deficiency patients with or without history of gastrectomy. BMC Oral Health. 2016;16(1):60.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Author: Betül Şereflican (Primary Author)
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Şule Aydın Türkoğlu
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ktd450319, journal = {Konuralp Medical Journal}, issn = {1309-3878}, eissn = {1309-3878}, address = {Duzce University}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {106 - 111}, doi = {10.18521/ktd.450319}, title = {Bolu Yöresindeki Multipl Skleroz Hastalarında Görülen Dermatolojik Bulgular}, key = {cite}, author = {Şereflican, Betül and Aydın Türkoğlu, Şule} }
APA Şereflican, B , Aydın Türkoğlu, Ş . (2019). Bolu Yöresindeki Multipl Skleroz Hastalarında Görülen Dermatolojik Bulgular. Konuralp Medical Journal, 11 (1), 106-111. DOI: 10.18521/ktd.450319
MLA Şereflican, B , Aydın Türkoğlu, Ş . "Bolu Yöresindeki Multipl Skleroz Hastalarında Görülen Dermatolojik Bulgular". Konuralp Medical Journal 11 (2019): 106-111 <http://dergipark.org.tr/ktd/issue/44366/450319>
Chicago Şereflican, B , Aydın Türkoğlu, Ş . "Bolu Yöresindeki Multipl Skleroz Hastalarında Görülen Dermatolojik Bulgular". Konuralp Medical Journal 11 (2019): 106-111
RIS TY - JOUR T1 - Bolu Yöresindeki Multipl Skleroz Hastalarında Görülen Dermatolojik Bulgular AU - Betül Şereflican , Şule Aydın Türkoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18521/ktd.450319 DO - 10.18521/ktd.450319 T2 - Konuralp Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 111 VL - 11 IS - 1 SN - 1309-3878-1309-3878 M3 - doi: 10.18521/ktd.450319 UR - https://doi.org/10.18521/ktd.450319 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Konuralp Medical Journal Bolu Yöresindeki Multipl Skleroz Hastalarında Görülen Dermatolojik Bulgular %A Betül Şereflican , Şule Aydın Türkoğlu %T Bolu Yöresindeki Multipl Skleroz Hastalarında Görülen Dermatolojik Bulgular %D 2019 %J Konuralp Medical Journal %P 1309-3878-1309-3878 %V 11 %N 1 %R doi: 10.18521/ktd.450319 %U 10.18521/ktd.450319
ISNAD Şereflican, Betül , Aydın Türkoğlu, Şule . "Bolu Yöresindeki Multipl Skleroz Hastalarında Görülen Dermatolojik Bulgular". Konuralp Medical Journal 11 / 1 (March 2019): 106-111. https://doi.org/10.18521/ktd.450319