Year 2019, Volume 11, Issue 1, Pages 112 - 118 2019-03-25

Development and Validation of a Personality Type ‎Inventory ‎Based on Enneagram

Kenan Tastan [1]

43 83

Amaç: Enegram Kişilik Tipleri, birbiriyle bağlantılı dokuz kişilik tipini esas alan çok eski bir modeldir. Bu araştırmanın amacı, Enegram prensiplerine dayalı Türkçe bir kişilik tipleri ölçeği geliştirmektir.

Gereç ve Yöntem: Uzman görüşlerine dayanarak ve Delphi yöntemi kullanarak bir araç geliştirildi. Kırk dört maddeden oluşan son ölçek 156 kişilik Türkçe konuşan bir örnekleme 0-6 arası Likert tipi bir ölçek kullanılarak uygulandı. Oluşturulan araca uzman doğrulaması, faktör analizi ve iç güvenilirlik analizleri uygulandı. Ölçeğin sonucu uzman görüşmesi sonucunda belirlenen kişilik tipleri ile karşılaştırıldı. Veri analizi SPSS 20 sürümü ile yapıldı.

Bulgular: Katılımcıların 89’u (%57,4) kadın, 66’sı ise (%42,6) erkekti. Katılımcıların ortalama yaşı 30,52±10,0‎ yıl idi ve çoğunluğu (n=113; %72,4) üniversite mezunu veya öğrencisi idi. Maddelerin Cronbach alfa katsayısı 0,839, Split-Half değeri ise birinci bölüm için 0,817, ikinci bölüm için ise 0,757 olarak hesaplandı. Guttman Split-Half katsayısı 0,520 bulundu. Doğrulayıcı faktör analizi dokuz bileşenin toplam varyansın %60’dan fazlasını açıkladığını gösterdi. Faktör analizinde 22. Madde hariç bütün maddelerin faktör yüklerinin 0,411-0,829 arasında olduğu görüldü. Ölçeğin çeşitli kişilik tiplerini belirlemedeki ortalama duyarlılık ve özgüllük değerleri sırasıyla %82,8 ve %97,8 olarak hesaplandı. Özgüllük değeri bütün boyutlar için %94’ün üzerinde bulunurken, tip 4 kişiliğin duyarlılık değeri %66,7 bulundu.

Sonuç: Taştan Kişilik Tipleri Ölçeği Türklerde Enegram prensiplerine göre kişilik tiplerini belirlemek amacıyla kullanılabilir.

personality inventory, enneagram, validation study
  • Enneagram of Personality [Internet]. Wikipedia The Free Encyclopedia. [cited ‎‎2018 Feb 2]. Available from: ‎http://en.wikipedia.org/wiki/Enneagram_of_Personality‎2. ‎ Lee JS, Yoon JA, J DK. [Effectiveness of enneagram group counseling for self-‎identification and depression in nursing college students]. J Korean Acad Nurs. ‎‎2013;43(5):649–57. ‎‎3. ‎ Ginsburg SB. Gurdjieff unveiled: an overview and introduction to Gurdjieff’s ‎teaching. London: Lighthouse Workbooks; 2005. 138 p. ‎‎4. ‎ Bernier N. The Enneagram Symbol of All & Everything. Brasília: Gilgamesh; ‎‎2003. 11 p. ‎‎5. ‎ Eckstein D. The Couple’s Enneagram Questionnaire (CEQ). Fam J. ‎‎2002;10(1):101–8. ‎‎6. ‎ Baron R, Wagele E. The Enneagram Made Easy: Discover the 9 Types of ‎People. New York: Harper Collins Publishers; 1994. ‎‎7. ‎ Tastan K. [Combating Stress According to Personality Types]. Elazig: ‎Grafikkent Dijital Baski Merkezi; 2012. ‎‎8. ‎ Educational Statistics [Internet]. Turkish Statistics Institute. 2014 [cited 2018 ‎Feb 2]. Available from: ‎http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16055‎‎9. ‎ Guimond S, Massrieh W. Intricate correlation between body posture, ‎personality trait and incidence of body pain: A cross-referential study report. ‎PLoS One. 2012;7(5). ‎‎10. ‎ Allen J, Brock SA. Health Care Communication Using Personality Type: ‎Patients are Different! Philadelphia: Taylor & Francis; 2000. ‎‎11. ‎ Factor analysis [Internet]. Wikipedia The Free Encyclopedia. [cited 2018 Feb ‎‎2]. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Factor_analysis‎‎12. ‎ Hermans M, Korrelboom K, Visser S. A Dutch version of the Overall Anxiety ‎Severity and Impairment Scale (OASIS): Psychometric properties and ‎validation. J Affect Disord. 2015;172:127–32. ‎‎13. ‎ Broen MPG, Moonen AJH, Kuijf ML, Dujardin K, Marsh L, Richard IH, et al. ‎Factor analysis of the Hamilton Depression Rating Scale in Parkinson’s ‎disease. Parkinsonism Relat Disord. 2015;21(2):142–6. ‎‎14. ‎ Iffland JR, Lockhofen D, Gruppe H, Gallhofer B, Sammer G, Hanewald B. ‎Validation of the German version of the Social Functioning Scale (SFS) for ‎schizophrenia. PLoS One. 2015;10(4). ‎‎15. ‎ Politi PL, Piccinelli M, Wilkinson G. Reliability, validity and factor structure of ‎the 12‐item General Health Questionnaire among young males in Italy. Acta ‎Psychiatr Scand. 1994;90(6):432–7. ‎‎16. ‎ Irastorza LJ, Rojano P, Gonzalez-Salvador T, Cotobal J, Leira M, Rojas C, et al. ‎Psychometric properties of the Spanish version of the diagnostic interview for ‎depressive personality. Eur Psychiatry. 2012;27(8):582–90. ‎‎17. ‎ Hickling FW, Martin J, Walcott G, Paisley V, Hutchinson N, Clarke T, et al. The ‎creation and validation of the Jamaica Personality Disorder Inventory. West ‎Indian Med J. 2013;62(5):389–96. ‎‎18. ‎ Hur Y, Lee KH. Analysis of Medical Students’ Enneagram Personality Types, ‎Stress, and Developmental Level. Korean J Med Educ. 2011;23(3):175–84. ‎‎19. ‎ Yilmaz ED, Gencer AG, Unal O, Aydemir O. From Enneagram to Nine Types ‎Temperament Model: A Proposal. Egit ve Bilim. 2014;39(173):393–415. ‎‎20. ‎ Yilmaz ED, Gencer AG, Aydemir O, Yilmaz A, Kesebir S, Unal O, et al. Validity ‎and reliability of nine types temperament scale. Egit ve Bilim. ‎‎2014;39(171):115–37. ‎‎21. ‎ Allen J, Brock SA, Ford S. Health care communication using personality type: ‎patients are different! Heal Expect. 2002;5(2):182–3. ‎
Primary Language en
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date Mart 2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6020-1379
Author: Kenan Tastan (Primary Author)
Institution: ATATURK UNIVERSITY
Country: Turkey


Bibtex @research article { ktd462049, journal = {Konuralp Medical Journal}, issn = {1309-3878}, eissn = {1309-3878}, address = {Duzce University}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {112 - 118}, doi = {10.18521/ktd.462049}, title = {Development and Validation of a Personality Type ‎Inventory ‎Based on Enneagram}, key = {cite}, author = {Tastan, Kenan} }
APA Tastan, K . (2019). Development and Validation of a Personality Type ‎Inventory ‎Based on Enneagram. Konuralp Medical Journal, 11 (1), 112-118. DOI: 10.18521/ktd.462049
MLA Tastan, K . "Development and Validation of a Personality Type ‎Inventory ‎Based on Enneagram". Konuralp Medical Journal 11 (2019): 112-118 <http://dergipark.org.tr/ktd/issue/44366/462049>
Chicago Tastan, K . "Development and Validation of a Personality Type ‎Inventory ‎Based on Enneagram". Konuralp Medical Journal 11 (2019): 112-118
RIS TY - JOUR T1 - Development and Validation of a Personality Type ‎Inventory ‎Based on Enneagram AU - Kenan Tastan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18521/ktd.462049 DO - 10.18521/ktd.462049 T2 - Konuralp Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 112 EP - 118 VL - 11 IS - 1 SN - 1309-3878-1309-3878 M3 - doi: 10.18521/ktd.462049 UR - https://doi.org/10.18521/ktd.462049 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Konuralp Medical Journal Development and Validation of a Personality Type ‎Inventory ‎Based on Enneagram %A Kenan Tastan %T Development and Validation of a Personality Type ‎Inventory ‎Based on Enneagram %D 2019 %J Konuralp Medical Journal %P 1309-3878-1309-3878 %V 11 %N 1 %R doi: 10.18521/ktd.462049 %U 10.18521/ktd.462049
ISNAD Tastan, Kenan . "Development and Validation of a Personality Type ‎Inventory ‎Based on Enneagram". Konuralp Medical Journal 11 / 1 (March 2019): 112-118. https://doi.org/10.18521/ktd.462049