Year 2019, Volume 9, Issue 1, Pages 61 - 82 2019-01-24

TMS 37 Accounting Practices Based on Provisions, Contingent Liabilities, Contingent Assets
TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR, KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDINA İLİŞKİN MUHASEBE UYGULAMALARI

Büşra TOSUNOĞLU [1] , Selim CENGİZ [2]

75 356

At the beginning of the methods that businesses use to manipulate their activities is to use their debts as they desire to hide and respond. The fact that contingent assets and liabilities are not reported on the financial statements causes the users to be unable to clearly understand the financial situation of the entity. With accurate measurement, recording and reporting of provisions, contingent liabilities and contingent assets, financial statements will provide accurate, accurate and reliable information. The subject of this study is to examine TMS 37 standard and to evaluate from Turkey point of view. The aim of the study is to evaluate the theoretical evaluation of TMS 37, to explain it with sample applications and to make proposals for implementation.

İşletmelerin faaliyetlerini manipüle etmek için kullandıkları yöntemlerin başında borçlarını gizlemeleri ve karşılıklarını istedikleri gibi kullanmaları gelmektedir. Koşullu varlıklar ve borçların olduğu gibi finansal tablolarda raporlanmaması kullanıcıların işletmenin finansal durumlarını net bir şekilde anlayamamasına neden olmaktadır. Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıkların doğru olarak ölçülmesi, kayıt edilmesi ve raporlanması ile finansal tablolar doğru, gerçek ve güvenilir bilgi sunmuş olacaklardır. Bu çalışmanın konusu, TMS 37 standardının incelenmesi ve Türkiye açısından değerlendirilmesidir. Çalışmanın amacı ise, TMS 37’nin teorik olarak değerlendirilmesi, örnek uygulamalarla konunun açıklanması ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunmaktır.
 • Çalış, Y. E. (2012). TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar Koşullu Varlıklar ve Uygulama Örnekleri, Vergi Dünyası Dergisi, 375 (2).
 • Çanakçıoğlu, M. (2014). Finansal Muhasebe Yeterlilik, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara.
 • Demir, B. & Aslan, Ü. (2008). Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar, içinde Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması, Sağlam, N.- Şengel, S.-Öztürk, B. (der.), 2. Baskı, Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları, 823-846.
 • Demir, Ş. (2007). UFRS (TMS) Değerleme Hükümleri, Kocaeli, Kocaeli SMMM Odası Eğitim Yayınları Dizisi.
 • Gücenme Gençoğlu, Ü. (2007). Türkiye Muhasebe Standartları ve Uygulamalar, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
 • Kaban, N. (2007). Muhasebenin İhtiyatlılık Kavram, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal bilimler enstitüsü, yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Karacaer, S. (2002). TMS-19 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Aktifler Standardı Kapsamında Garanti Gider Karşılıklarının İncelenmesi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 4(4), 31-39.
 • Karagül, A. A., Çabuk, A., Erol, C., Bahar, B., Sevim, Ş. & Sayılır, Ö. (2013). Finansal Tablolar Analizi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Öğüz, A. A. (2007). TMS 37: Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standardının İncelenmesi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Örten, R.-Kaval, H. & Karapınar, A. (2010). Türkiye Muhasebe – Finansal Raporlama Standartları ( TMS - TFRS ) Uygulama ve Yorumları, Ankara, Gazi Kitabevi.
 • Özer, F. (2012). TMS 37 Kapsamındaki Karşılıklar, Koşullu Borçlar, Koşullu Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Ve İşletme Performansına Etkisi, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Sağlam, N., Mehmet Y. & Ali O. E. (2012). UFRS (UMS-TFRS-TMS) Uygulama Rehberi, Açıklamalı, Örnek Uygulamalı, Muhasebe Kayıtları ile Zenginleştirilmiş, VUK’ KVK Karşılaştırmalı, İlk Geçiş Uygulaması, Hipotez Yayınları, Ankara.
 • Topaloğlu, M. (2012), 37 No’lu Türkiye Muhasebe Standardı Uyarınca Karşılıklar, Vergi Dünyası Dergisi, 370 (2).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-6292-2770
Author: Büşra TOSUNOĞLU
Institution: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2013-9590
Author: Selim CENGİZ
Institution: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 24, 2019

Bibtex @research article { kusbd426887, journal = {Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-2879}, address = {Kirikkale University}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {61 - 82}, doi = {}, title = {TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR, KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDINA İLİŞKİN MUHASEBE UYGULAMALARI}, key = {cite}, author = {TOSUNOĞLU, Büşra and CENGİZ, Selim} }
APA TOSUNOĞLU, B , CENGİZ, S . (2019). TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR, KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDINA İLİŞKİN MUHASEBE UYGULAMALARI. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (1), 61-82. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kusbd/issue/42808/426887
MLA TOSUNOĞLU, B , CENGİZ, S . "TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR, KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDINA İLİŞKİN MUHASEBE UYGULAMALARI". Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019): 61-82 <http://dergipark.org.tr/kusbd/issue/42808/426887>
Chicago TOSUNOĞLU, B , CENGİZ, S . "TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR, KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDINA İLİŞKİN MUHASEBE UYGULAMALARI". Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019): 61-82
RIS TY - JOUR T1 - TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR, KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDINA İLİŞKİN MUHASEBE UYGULAMALARI AU - Büşra TOSUNOĞLU , Selim CENGİZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 82 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-2879- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kırıkkale University Journal of Social Sciences TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR, KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDINA İLİŞKİN MUHASEBE UYGULAMALARI %A Büşra TOSUNOĞLU , Selim CENGİZ %T TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR, KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDINA İLİŞKİN MUHASEBE UYGULAMALARI %D 2019 %J Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-2879- %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD TOSUNOĞLU, Büşra , CENGİZ, Selim . "TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR, KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDINA İLİŞKİN MUHASEBE UYGULAMALARI". Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 / 1 (January 2019): 61-82.
AMA TOSUNOĞLU B , CENGİZ S . TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR, KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDINA İLİŞKİN MUHASEBE UYGULAMALARI. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(1): 61-82.
Vancouver TOSUNOĞLU B , CENGİZ S . TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR, KOŞULLU VARLIKLAR STANDARDINA İLİŞKİN MUHASEBE UYGULAMALARI. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(1): 82-61.