Reflection of Urban Identity on City Square: Alanya Iskele-Rıhtım Region Sample
Kent Kimliğinin Kent Meydanlarına Yansıması: Alanya İskele-Rıhtım Bölgesi Örneği

Ali TÜRK [1] , Hatice Selcen SEYDİOĞULLARI [2]

173 623

Urban squares, from the settlements formed by primitive societies to contemporary cities, where many societies have cultural, economic and physical activities, are important urban spaces reflecting the identity of the cities. Cities that have grown without a plan lose their identity components in time, which they have in the historical process and are different from each other. Urban squares are one of the last and best examples of the urban open spaces that emerged in different forms in every period of history and in every society. The starting point of the work was the idea of ​​what might be the effect of urban identity on urban squares in cities where there is no city square. As a result of spatial analyzes and questionnaires made specifically for the Alanya Iskele-Rıhtım region; It is determined that the city has two small squares in which the city is currently the focal point of the city and inadequate to meet social and cultural activities. The transportation system and visual values, which are inadequate when these squares are associated with urban growth, have been examined. As a result of the questionnaire surveys, it was learned that what cultural values ​​and activities users want to have, economic activities, other areas of work and expectation about their field of work could be. As a result of this study; The city has not been able to respond to social needs that are not integrated with the urban focal points of the Pier-Quay Zone and its surroundings, the characteristics that overlap with the identity of the city, the social and cultural characteristics and the focal points in terms of environmental and social identity components.

İlkel toplumların oluşturduğu yerleşimlerden günümüz kentlerine kadar toplumların kültürel, ekonomik ve fiziksel yönden birçok aktivitede bulunduğu kent meydanları, kentlerin kimliğini yansıtan önemli kentsel mekânlardır. Plansız büyüyen kentler, tarihsel süreçte sahip oldukları ve onları birbirinden farklı kılan kimlik bileşenlerini zamanla kaybetmektedir. Tarihin her döneminde ve her toplumda farklı şekillerde ortaya çıkan kentsel açık alanların son ve en güzel örneklerinden birisi kent meydanlarıdır. Çalışmanın çıkış noktası kent meydanı bulunmayan kentlerde, kent kimliğinin kent meydanları üzerinde etkisinin neler olabileceği düşüncesi oluşturmuştur. Alanya İskele-Rıhtım bölgesi özelinde yapılan mekânsal analizler ve anket neticesinde; bölgenin mevcut durumda kentin odak merkezlerinden olup, sosyal ve kültürel aktiviteleri karşılamada yetersiz kaldığı, içerisinde iki adet küçük meydanlar bulunduğu belirlenmiştir. Bu meydanların kent büyümesi ile ilişkilendirildiğinde yetersiz kaldığı, ulaşım sistemi ve görsel değerleri incelenmiştir. Anket çalışmaları neticesinde ise, kullanıcıların olmasını istedikleri kültürel değer ve aktivitelerin, ekonomik faaliyetlerin, çalışma alanı ile ilgili diğer istek ve beklentilerinin neler olabileceği hakkında veriler elde edilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda; İskele-Rıhtım Bölgesi ve çevresindeki kentsel odaklar ile bütünleşme sağlayamadığı, toplumsal ihtiyaçlara kentin kimliği ile örtüşen özelliklere meydan olarak cevap veremediği, sosyal ve kültürel özellikleri ile çevresel ve toplumsal kimlik bileşenleri doğrultusunda birer odak noktası olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

  • Altınçekiç Çınar, H.S., 2000. İstanbul Metropolü’nde Meydanların Rekreasyonel İşlev Yönünden Önemi Üzerine Araştırmalar. İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 237s, İstanbul.
  • Aykurt, A. S., 2010. Planlama Ve Uygulama Süreçlerinde Kent Meydanları : Antalya Cumhuriyet Ve Konyaaltı Kent Meydanlarında Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 130s, Antalya.
  • Erdönmez, M. E. ve Akı, A., 2005. Açık Kamusal Kent Mekanlarının Toplum İlişkilerindeki Etkileri. Megaron YTÜ Mimarlık Fakültesi e- Dergisi, 1(1), 67-87.
  • Kalender Ölmez, S. ve Demiroğlu, D., 2011. Tarihi Süreç İçerisinde Sivas Kent Meydanı’nın İrdelenmesi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(3), 355-365.
  • Mesutoğlu, M., 2001. Kentsel Mekan Olarak Meydan Ve Morfolojik Özellikleri. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 78s, İstanbul.
  • Şahin, B., E., 2006. Meydanların Kentsel Yaşama Katkısı Üzerine Bir İnceleme: Bursa Örneği. Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 275s, Bursa.
  • Taşçı, H., 2012. Kent Meydanı ile Kent Kimliği İlişki ‘Üsküdar Meydan Örneği’. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı, Doktora Tezi, 383s, İstanbul.
  • Topçu Deniz, K., 2011. Kent Kimliği Üzerine Bir Araştırma: Konya Örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2), 1048-1072.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Research Paper
Authors

Author: Ali TÜRK
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Hatice Selcen SEYDİOĞULLARI (Primary Author)
Institution: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 14, 2018

Bibtex @research article { makufebed399788, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-2243}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {205 - 215}, doi = {10.29048/makufebed.399788}, title = {Kent Kimliğinin Kent Meydanlarına Yansıması: Alanya İskele-Rıhtım Bölgesi Örneği}, key = {cite}, author = {TÜRK, Ali and SEYDİOĞULLARI, Hatice Selcen} }
APA TÜRK, A , SEYDİOĞULLARI, H . (2018). Kent Kimliğinin Kent Meydanlarına Yansıması: Alanya İskele-Rıhtım Bölgesi Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (Ek (Suppl.) 1), 205-215. DOI: 10.29048/makufebed.399788
MLA TÜRK, A , SEYDİOĞULLARI, H . "Kent Kimliğinin Kent Meydanlarına Yansıması: Alanya İskele-Rıhtım Bölgesi Örneği". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2018): 205-215 <http://dergipark.org.tr/makufebed/issue/38291/399788>
Chicago TÜRK, A , SEYDİOĞULLARI, H . "Kent Kimliğinin Kent Meydanlarına Yansıması: Alanya İskele-Rıhtım Bölgesi Örneği". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2018): 205-215
RIS TY - JOUR T1 - Kent Kimliğinin Kent Meydanlarına Yansıması: Alanya İskele-Rıhtım Bölgesi Örneği AU - Ali TÜRK , Hatice Selcen SEYDİOĞULLARI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29048/makufebed.399788 DO - 10.29048/makufebed.399788 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 215 VL - 9 IS - Ek (Suppl.) 1 SN - -1309-2243 M3 - doi: 10.29048/makufebed.399788 UR - https://doi.org/10.29048/makufebed.399788 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 The Journal of Graduate School of Natural and Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University Kent Kimliğinin Kent Meydanlarına Yansıması: Alanya İskele-Rıhtım Bölgesi Örneği %A Ali TÜRK , Hatice Selcen SEYDİOĞULLARI %T Kent Kimliğinin Kent Meydanlarına Yansıması: Alanya İskele-Rıhtım Bölgesi Örneği %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1309-2243 %V 9 %N Ek (Suppl.) 1 %R doi: 10.29048/makufebed.399788 %U 10.29048/makufebed.399788
ISNAD TÜRK, Ali , SEYDİOĞULLARI, Hatice Selcen . "Kent Kimliğinin Kent Meydanlarına Yansıması: Alanya İskele-Rıhtım Bölgesi Örneği". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 / Ek (Suppl.) 1 (December 2018): 205-215. https://doi.org/10.29048/makufebed.399788
AMA TÜRK A , SEYDİOĞULLARI H . Kent Kimliğinin Kent Meydanlarına Yansıması: Alanya İskele-Rıhtım Bölgesi Örneği. MAKUFEBED. 2018; 9(Ek (Suppl.) 1): 205-215.
Vancouver TÜRK A , SEYDİOĞULLARI H . Kent Kimliğinin Kent Meydanlarına Yansıması: Alanya İskele-Rıhtım Bölgesi Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018; 9(Ek (Suppl.) 1): 215-205.