Year 2018, Volume 5, Issue 3, Pages 519 - 537 2018-12-27

STATE-BUILDING PROCESS IN UZBEKISTAN: MANY MILES TO GO
ÖZBEKİSTAN’DA DEVLET İNŞASI SÜRECİ: KATEDİLMESİ GEREKEN UZUN YOLLAR

Gürhan Ünal [1]

59 241

This study examines the developments in post-Soviet Uzbekistan in the field of state building. With the dissolution of USSR, newly independent states struggled to function as independent nation-states since the transition efforts from Communism to post-Communism created an uncharted area for the post-Soviet societies. Transition studies gained widespread attention with the democratization of Latin America and Southern Europe. However, it became evident that current transition literature which solely focuses on democratization and marketization lacks the explanatory power on transition process of post-Soviet states due to the Soviet legacy which left its marks not only in terms of democracy and economy but also on national-identity and religious affairs. Therefore, it is argued that a quadruple transition model which focuses on democratization, marketization, stateness and nationality is more appropriate to analyze the developments in post-Soviet states. In Uzbekistan, transition process was operated by Islam Karimov until 2016. Contrary to some other Central Asian countries, Uzbekistan enjoyed a more stable transition process mostly due to Karimov’s authoritarian rule. However, after more than two decades, it is difficult to consider Uzbekistan neither as a full democracy nor as a market economy. Moreover, the struggle between so-called radical Islamist groups and the government poses serious threats to the stability of the country. Lately Shavkat Mirziyoyev’s presidency following the death of Karimov created a more fertile ground for further democratization of Uzbekistan. Considering these developments, this study evaluates state-building policies of Uzbekistan in five topics regarding nation-building, democratization, marketization, religion and foreign affairs. It is argued that despite relative stability and progress, Uzbekistan is far from being an example of successful transition.
Bu çalışma Sovyet sonrası dönemde Özbekistan’ın yürüttüğü devlet inşası politikalarını incelemektedir. SSCB’nin ayrışması neticesinde bağımsızlıklarını ilan devlet-ler bağımsız ve modern birer ulus devlet olarak fonksiyon göstermekte zorlanmış, komünizm sonrasına geçiş çabaları halkı ve yöneticileri alışık olmadıkları konularla tanıştır-mıştır. Mevcut ekonomik ve siyasal sistemden bir başka sisteme dönüşümü anlatan geçiş çalışmaları, bilhassa Latin Amerika ve Güney Avrupa’daki demokratikleşme hareket-leriyle birlikte araştırmacıların ilgi odağına girmiştir. Fakat, yalnızca demokratikleşmeye ve market ekonomisine geçişe odaklanan mevcut geçiş çalışmaları alan yazınının, eski Sov-yet ülkelerinin dönüşümlerini açıklamakta yeterli olmadığı görülmüştür. Bunun sebebi, Sovyet mirasının, ülkelerin sadece yönetim biçimlerini ve ekonomilerini değil, aynı zamanda ulusal kimliklerini ve dini ilişkilerini de etkilemiş olmasıdır. Bu sebeple, eski Sovyet ülkelerinin yeniden inşa sürecini incelerken, demokrasi, market ekonomisi, devlet kapasitesi ve millet inşası konularını kapsayan dörtlü bir ge-çiş modelinin kullanılmasının fayda sağlayacağı öne sürül-müştür. Özbekistan’ın geçiş süreci 2016 yılına kadar İslam Karimov tarafından yürütülmüştür. Bazı Orta Asya ülke-lerine nazaran Özbekistan, Karimov’un tutucu politikaları sebebiyle göreceli bir istikrara kavuşmuştur, ancak tam bir demokratik rejime ya da işleyen bir market ekonomisine sahip olduğunu söylemek oldukça güçtür; radikal İslamcı olarak adlandırılan gruplarla hükümet arasındaki mücadele istikrarı tehdit etmektedir. Son dönemde, Karimov’un ölümüyle başkanlığa seçilen Şevket Mirziyoyev’in önderliğinde Özbekistan’ın demokratikleşmesi için daha uygun bir ortamın oluştuğu inancı yaygınlaşmıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde, bu çalışma ulus inşası, demokratikleşme, market ekonomisine geçiş, din ve dış ilişkiler konulu beş başlıkta Özbekistan’ın devlet inşası politikalarını değerlendirmektedir. Sonuç olarak, görece istikrar ve ilerlemeye rağmen Özbekistan’ın halen başarılı bir geçiş örneği teşkil etmediği değerlendirilmektedir.
 • Abashin, S. N. (2006). Post-Soviet nationalism, ethnos theory, and constructivist critique. Anthropology & Archeology of Eurasia, 44(4), 58-63.
 • Agayev, Z. (2017). Uzbek Leader Purges Finance Ministry to Make Way for New Blood. Bloomberg. Retrieved from https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-25/uzbek-leader-purges-finance-ministry-to-make-way-for-new-blood
 • Akbarzadeh, S. (2004). US–Uzbek partnership and democratic reforms. Nationalities Papers, 32(2), 271-286.
 • Akçalı, P. (2003). Nation-State building in Central Asia: A lost case?. Perspectives on Global Development and Technology, 2(3), 409-429.
 • Ataniyazova, O. A. (2003, March). Health and ecological consequences of the Aral Sea crisis. In 3rd World Water Forum, Regional Cooperation in Shared Water Resources in Central Asia, Kyoto (Vol. 18).
 • Avcı, E. (2018). Değişen dünyada değişen Özbekistan. Bilgesam. Retrieved from http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-486-2018022161380.pdf
 • Aydın, G. (2017). Mirziyoyev’s first year in presidency: Any hope for change?. In Ö. K. Küçüksolak (Ed.), Current Debates International Relations & Law (Vol 4, 1st ed., pp. 99-114). London: IJOPEC
 • BBC (2016). Uzbekistan PM Mirziyoyev named interim president. Retrieved from http://www.bbc.com/news/world-asia-37310718
 • BBC (2018). Uzbekistan reforms: President Mirziyoyev sacks security chief. Retrieved from http://www.bbc.com/news/world-asia-42887336
 • Beachain, D. Ó., & Kevlihan, R. (2015). Imagined democracy? Nation-building and elections in Central Asia. Nationalities Papers, 43(3), 495-513.
 • Bohr, A. (1998). The Central Asian states as nationalising regimes. In G. Smith, V. Law, A. Wilson, A. Bohr, and E. Allworth, (Ed.), Nation-Building in the Post-Soviet borderlands. The politics of national identities (pp. 139-164). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Charles E. Z. (2016). Introduction, Central Asian Survey, 35(4), 473-480.
 • Collins, K. (2003). The political role of clans in Central Asia. Comparative Politics, 18(1), 80-97.
 • Cooley, A. (2008). US bases and democratization in Central Asia. Orbis, 52(1), 65-90.
 • Critchlow, J. (1991). Nationalism in Uzbekistan: a Soviet republic's road to sovereignty. Westview Press.
 • Eadaily. (2018). Mirziyoyev: No unsettled issues left in relations with Tajikistan. Retrieved from https://eadaily.com/en/news/2018/03/12/mirziyoyev-no-unsettled-issues-left-in-relations-with-tajikistan
 • Eke, S. M., & Kuzio, T. (2000). Sultanism in Eastern Europe: the socio-political roots of authoritarian populism in Belarus. Europe-Asia Studies, 52(3), 523-547.
 • Eurasianet (2013). Uzbekistan’s President Attacks “Lazy” Labor Migrants. Retrieved from http://www.eurasianet.org/node/67157
 • Finke, P. (2014). Variations on Uzbek identity: strategic choices, cognitive schemas and political constraints in identification processes. New York: Berghahn.
 • Freedman, E. (2011). Journalists at risk: The human impact of press constraints. In E. Freedman & R. Shafer (Eds.), After the tsars and commissars: Journalism in post-soviet Central Asia (pp. 19-32). USA: Michigan State University.
 • Freedom House (2015). Uzbekistan. Retrieved from https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2015/uzbekistan.
 • Fumagalli, M. (2007). Alignments and realignments in Central Asia: the rationale and implications of Uzbekistan's rapprochement with Russia. International Political Science Review, 28(3), 253-271.
 • Gleason, G. (2006). The Uzbek Expulsion US Forces and in Central Asia. Problems of Post-Communism, 53(2), 49-60.
 • Hanks, R. R. (2016). Narratives of Islam in Uzbekistan: authoritarian myths and the Janus-state syndrome. Central Asian Survey, 35(4), 501-513.
 • Huntington, S. P. (1991). Democracy's third wave. Journal of Democracy, 2(2), 12-34.
 • Ioffe, G. (2007). Unfinished Nation-Building in Belarus and the 2006 Presidential Election. Eurasian Geography and Economics, 48(1), 37-58.
 • Kangas, R. D. (1995). State building and civil society in Central Asia. In V. Tismaneanu (Ed), Political culture and civil society in Russia and the new states of Eurasia. New York: M.E. Sharpe.
 • Karagiannis, E. (2010). Political Islam in Central Asia: The challanges of Hizb ut- Tahrir. London: Routledge.
 • Kavalski, E. (2010). Uncovering the “new” Central Asia: the dynamics of external agency in a turbulent region. In E. Kavalski (Ed.), The new Central Asia: The regional impacts of international Actors (pp. 1-25). Singapore: World Scientific Publishing.
 • Kazemi, L. (2003). Domestic sources of Uzbekistan's foreign policy, 1991 to the present. Journal of International Affairs, 56(2), 205-216.
 • Kazinform. (2018). Nazarbayev, Mirziyoyev open Year of Uzbekistan in Kazakhstan. Retrieved from http://www.kazinform.kzwww.inform.kz/en/nursultan-nazarbayev-shavkat-mirziyoyev-open-year-of-uzbekistan-in-kazakhstan_a3185978
 • Khalid, A. (2003). A secular Islam: nation, state, and religion in Uzbekistan. International Journal of Middle East Studies, 35(4), 573-598.
 • Khazanov, A. (2011). Authoritarianism and its consequences in ex-Soviet Central Asia. In R. L. Canfield & G. Rasult-Palaczek (Eds.), Ethnicity, authority and power in Central Asia (pp. 19-38). London: Routledge.
 • Kudaibergenova, D. T. (2014). National identity formation in Post-Soviet Central Asia: The Soviet legacy, primordialism and patters of ideological development since 1991. In Ş. Akyıldız & R. Carlson (Eds.), Social and cultural change in Central Asia: The Soviet legacy (pp. 160-173). London: Routledge.
 • Kuzio, T. (2001). Transition in Post‐Communist States: Triple or Quadruple?. Politics, 21(3), 168-177.
 • Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe. JHU Press.
 • Malashenko, A. (2014). Exploring Uzbekistan’s potential political transition. Carnegie Endowment. Retrieved from http://carnegieendowment.org/sada/56169
 • Morozova, I. (2005). Nation-building in Central Asia: Creating new state mythologies. In I. Morozova (Ed.), Towards social stability and democratic governance in Central Eurasia (pp. 67-81). Amsterdam: IOS Press.
 • Murtazashvili, J. (2012). Coloured by revolution: the political economy of autocratic stability in Uzbekistan. Democratization, 19(1), 78-97.
 • Niyazova, U. (2017). Uzbekistan’s new leader fails his first test. Retrieved from https://www.opendemocracy.net/od-russia/umida-niyazova/uzbekistan-s-new-leader-fails-his-first-test
 • Norris, P. (2008). Driving democracy: Do power-sharing institutions work?. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Offe, C., & Adler, P. (1991). Capitalism by democratic design? Democratic theory facing the triple transition in East Central Europe. Social research, 865-892.
 • Omelicheva, M. Y. (2016). Authoritarian legitimation: assessing discourses of legitimacy in Kazakhstan and Uzbekistan. Central Asian Survey, 35(4), 481-500.
 • OSCE (2016). Election Observation Mission Final Report: Republic of Uzbekistan Early Presidential Election. Retrieved from https://www.osce.org/office-for-democratic-institutions-and-human-rights/elections/uzbekistan/306451?download=true
 • Özcan, G. B. (2010). Building states and markets: Enterprise and developments in Central Asia. Great Britian: Palgrave Macmillan.
 • Petersson, B. (2017). Putin and the Russian mythscape: Dilemmas of charismatic legitimacy. Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, 25(3), 235-254.
 • Putz, C. (2017). President Mirziyoyev takes aim at Uzbek security services. The Diplomat. Retrieved from https://thediplomat.com/2017/12/president-mirziyoyev-takes-aim-at-uzbek-security-services/
 • Putz, C. (2018a). Uzbekistan dismisses long-serving and much-feared security service chief. The Diplomat. Retrieved from https://thediplomat.com/2018/02/uzbekistan-dismisses-long-serving-and-much-feared-security-service-chief/
 • Putz, C. (2018b). Kazakhstan makes arrests after deadly bus fire killed 52 Uzbek labor migrants. The Diplomat. Retrieved from https://thediplomat.com/2018/02/kazakhstan-makes-arrests-after-deadly-bus-fire-killed-52-uzbek-labor-migrants/
 • Putz, C. (2018c). High hopes for mending Tajikistan-Uzbekistan relations ahead of state visit. The Diplomat. Retrieved from https://thediplomat.com/2018/03/high-hopes-for-mending-tajikistan-uzbekistan-relations-ahead-of-state-visit/
 • Radzik, R. (2001). Belarus between the East and the West: The Soviet-Russian option versus the nationalist option in Belarusian Society. International Journal of Sociology, 31(3), 11-45.
 • Reporters Without Borders (2017). Uzbekistan. Retrieved from https://rsf.org/en/uzbekistan
 • RFERL (2017). Uzbekistan to liberalize currency regulations starting September. Retrieved from https://www.rferl.org/a/uzbekistan-currency-sum-dollar-convertible-liberalization-exchange/28714017.html
 • Ruziev, K., Ghosh, D., & Dow, S. C. (2007). The Uzbek puzzle revisited: an analysis of economic performance in Uzbekistan since 1991. Central Asian Survey, 26(1), 7-30.
 • Saipov, Z. (2015). Uzbekistan and the ‘Illusion of Stability’. The Diplomat. Retrieved from https://thediplomat.com/2015/06/uzbekistan-and-the-illusion-of-stability/
 • Salmorbekova, Z. & Yemelianova, G. M. (2010). Islam and Islamism in the Ferghana Valley. In G. M. Yemelianova (Ed.). Radical Islam in the Former Soviet Union (pp. 211-243). New York: Routledge.
 • Schaefer, R. & Whitney, A. (2015). The Uzbek wild card in the new great game in Central Asia. Region: Regional studies of Russia, Eastern Europe, and Central Asia, 4(2), 291-308.
 • Shafer, R. (2011). Soviet foundations of post-independence press in Central Asia. In E. Freedman & R. Shafer (Eds.), After the tsars and commissars: Journalism in post-soviet Central Asia (pp. 19-32). USA: Michigan State University.
 • Smith, G. (1998). Post-Colonialism and borderland identities. In G. Smith, V. Law, A. Wilson, A. Bohr, and E. Allworth, (ed.9), Nation-Building in the Post-Soviet borderlands. The politics of national identities, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Spechler, M. C. (2005). Gradual economic reform in Uzbekistan: Two steps forward, one step back. In I. Morozova (Ed.), Towards social stability and democratic governance in Central Eurasia (pp. 189-205). Amsterdam: IOS Press.
 • Spechler, M. C. (2007). Authoritarian politics and economic reform in Uzbekistan: past, present and prospects. Central Asian Survey, 26(2), 185-202.
 • Spoor, M. (1993). Transition to market economies in former Soviet Central Asia: Dependency, cotton and water. The European Journal of Development Research, 5(2), 142-158.
 • Stevens, D. (2007). Political society and civil society in Uzbekistan—never the twain shall meet? Central Asian Survey, 26(1), 49-64.
 • Ubiria, G. (2016). Soviet nation-building in Central Asia: The making of Kazakh and Uzbek nations. New York: Routledge.
 • United Nations (2016). Biography of the candidate for president of the republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Retrieved from https://www.un.int/uzbekistan/news/biography-candidate-president-republic-uzbekistan-shavkat-miromonovich-mirziyoyev
 • United Nations (2017). Uzbekistan. Retrieved from http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=UZBEKISTAN
 • UZA. (2016). In Uzbekistan 2017 has been declared the Year of Dialogue with the People and Human Interests. Retrieved from http://uza.uz/en/politics/in-uzbekistan-2017-has-been-declared-the-year-of-dialogue-wi-08-12-2016.
 • Way, L. A. (2005). Authoritarian state building and the sources of regime competitiveness in the fourth wave: The cases of Belarus, Moldova, Russia, and Ukraine. World Politics, 57(02), 231-261.
 • Williamson, H. & Swerdlow, S. (2017). Uzbekistan’s leader talks rights, now more action needed. Human Rights Watch. Retrieved from https://www.hrw.org/news/2017/09/21/uzbekistans-leader-talks-rights-now-more-action-needed
 • World Bank (2017). Uzbekistan. Retrieved from http://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview
 • Yemelianova, G. M. (2010). Islamic radicalization: a post-Soviet or a global phenomenon?. In G. M. Yemelianova (Ed.). Radical Islam in the Former Soviet Union (pp. 11-31). New York: Routledge.
Primary Language en
Subjects Political Science
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9242-8770
Author: Gürhan Ünal (Primary Author)
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 27, 2018

APA Ünal, G . (2018). STATE-BUILDING PROCESS IN UZBEKISTAN: MANY MILES TO GO. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (3), 519-537. DOI: 10.30798/makuiibf.410992