Year 2014, Volume 6, Issue 10, Pages 47 - 70 2014-08-05

Paul'Ün Kutsadığı Tanrısal Bağ Olarak Gnostik Kutsal Evlilik - The Gnostic Holy Marriage as The Divine Tie was Blessed by Paul

Kürşat AKALIN [1]

227 777

Tanrı İsa’nın başıdır, ruhsal seçilmişlerin başı İsa’dır, bedensel topluluk (kilise) olarak kadının başı da erkektir. Paul (Pavlus), tanrısal bağ hiyerarşisini şöylece açığa çıkartmaktadır: Tanrı, İsa, seçilmişler ve çağrılmışlar. Demiurgik ruhlu bedenseller, kutsal metinlere harfiyen bağlı kalırlar; cinsel arzularını tatmin etme deneyimi olarak, cinsel ilişkiyi tamamıyla tensel birleşmeler olarak görmektedirler. Cinsellik bedensellerin itibarlarını düşürdüğü için, cinsel ilişkiye girmek yerine zevkten uzak kalmayı denemek zorundadırlar. Ancak seçilmişler, ruhsal birleşme gizeminin sembolü olarak cinsel gücü anlamakta olduklarından; böylesine bir gizemi uygulamak için, tensel ilişkiye taban tabana zıt olan, tanrısal evliliğe katılmaktadırlar. Kutsal evlilikte erkekler seçilmişler ve kadınlar da çağrılmışlar olduğundan; demiurgik ruhlu her bedensel kadın olarak karakterize edilmiş, kadınların ruhsalların kendisine boyun eğmektedir. Kocalar ya da seçilmişler, kendi sevgilerini ifade etmek için suyla yıkanırlar, yani vaftiz olurlar. Seçilmişler, bedensel karılarının temizlenmesi ve arınması için, demiurgik ruhlu eşlerinin uğruna, özel bir vaftizi vekalet yoluyla yerine getirirler. Seçilmişlerin ulaştığı aynı kutsal isme kavuşmak için yerine getirilen vaftizle arınmaktadırlar. Suyla yıkanma tek kelimeyle bedenselleri tanrısal evliliğe hazırlayarak bütünlüğü ve mükemmelliği sağlayacaktır. Bu yolla, seçilmişler suyla yaptıkları banyoyla, demiurgik ruhluların bedenleriyle de ilgilenmektedirler. Bedenseller ve ruhsallar,  kainatın benzer elbiselerini giymiş ruhlar olmasına rağmen, şimdi artık kurtarılmış ruhlarla birlik olmakta, kendilerine ruhundan ruh ve bir beden veren hilekar ve alt tanrı demiurge’yi terk etmektedirler. Zifaf odasının dışında kalanlar olarak bedenseller tek başına ruhsal-tanrısal ışık diyarına (pleromaya) giremeyecekleri gibi, seçilmişlerin kendisi de bedensel eşleriyle birleşmedikleri sürece de ruhsal pleromik aleme katılamayacaklardır. Bu nedenle Paul, tensel arzuları taşıyan şehvet evliliğine karşı çıkmaktadır. Tanrısallıkla bağlantılı olarak, ruhsallar alıcıdır ve böylece kadını yani bedenseli alırlar, evlenecek kız olarak kadın da kutsal kocasına kavuşur. Demiurgik ruhlularla bağlantılı olarak, açıkça, ruhsallar faal bir rol üstlenmekte, bu ilişkiye dayanarak, ruhsal olan erkek (adam, koca) haline gelmekte ve bedenseli eşi olarak alarak onu kadını kılmaktadır. Paul, ruhsal erkekleri ve bedensel kadınları aslen aynı oluşun tarafı haline nasıl geldiğini tanımlayarak, bu nedenle kadının erkekten asla ayrılmaması gerektiğini öne sürmüştür.      

Ruhsal evlilik, Tanrısal birleşme, Adem ile Havva
 • Bauer W. (1971). Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity, Philadelphia
 • Blundell S. ve Williamson M. (2005). The Sacred and the Feminine in Ancient Greece, New York
 • Bornkamn G. (1973). Paul, Harper & Row, New York
 • Brock D.L. (2008). Kayıp İnciller, Haberci, İstanbul
 • Bultmann R. (1959). Theology of the New Testament, Scribner, New York
 • Burkitt F.C. (1963). Church and Gnosis, Cambridge University Press, Cambridge
 • Churton T. (1987). The Gnostics, London
 • Couchoud P.L. (1939). The Creation of Crist, London
 • Darrell L.B. (2008). Kayıp İnciller, İstanbul
 • Eflatun, (1950). Cumhuriyet, İstanbul
 • Freke T, Gandy P. (2005). İsa’nın Gizemleri, İstanbul
 • Freke T. , Gandy P. (2006). İsa ve Kayıp Tanrıça, İstanbul
 • Giovanni F. (2005). Gnostisizm tarihi, İstanbul
 • Grant R.M. (1959). Gnosticism and early Christianity, New York
 • Grobel K. (1960). The Goospel of Truth, Black, London
 • Gündüz Ş. ( 1999). Sabiiler : Son Gnostikler, Ankara
 • Gündüz Ş. (2011). Pavlus Hristiyanlığın Mimarı, Ankara
 • Gündüz Ş. (1998). Mitoloji ile İnanç Arasında, Samsun
 • Gündüz Ş. (1997). “Gnostik Mitolojide Düşüş Motifi ve Demiurg Düşünvesi” 20. Ondokuz Mayıs
 • Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9. cilt
 • Hançerlioğlu O. (1977). Felsefe Ansiklopedisi Kavram ve Akımlar, İstanbul
 • Haris G.H. (1999). Gnosticism: beliefs and practices, Sussex
 • Hoeller S.A. (2004). Bilinmeyen Jung: Carl G. Jung’un Gnostik ve Gizemli Dünyası, İzmir
 • Jonas H. (2001). The gnostic religion, New York
 • Kasser R. (2006). The Gospel of Judas, London
 • KMŞ (2004). Kutsal Kitap Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil), İstanbul
 • Kenneth H. (2010). Kayıp İncil’in Sırları, İstanbul
 • KMŞ (2004). Kutsal Kitap Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil), İstanbul
 • Layton B. (1987). The Gnostic scriptures, New York
 • Logan H.B. (1996). Gnostic truth and Christian Heresy, New York
 • Martin S. (2010). Gnostikler : İlk Hristiyan Sapkınlar, İstanbul
 • Mercan Ş. (2003). Gnostik İnciller : Binlerce Yıldır Vatikan’ın Yasakladığı İnciller, İstanbul
 • Özemre Y.Ö. (2002). Toma’ya Göre İncil, Kaknüs, İstanbul
 • Pearson B.A. (2007). Ancient Gnosticism: traditions and literature, London
 • Platon, (1994). Yasalar (cilt 2), İstanbul
 • Platon (1997). Timaios, İstanbul
 • Platon, (2001). Phaidon, İstanbul
 • Platon, (2006). Devlet, İstanbul
 • Sean M. (2010). Gnostikler : İlk Hristiyan Sapkınlar, İstanbul
 • Schmithals W. (1976). Gnosticism in Corinth, Abingdon, Nashville
 • Schmithals W. (1972). Paul and The Gnostics, Abingdon, Nashville
 • Schweitzer A. (1942)., The Mysticism of Paul : The Apostle, Harper & Brothers, New York
 • Smith A.P. Hoeller S.A. (2007). Gnostic Writings on the Soul, New York
 • Toorn K. ve Becking B. ve Horst P. (1999). Dictionary of Deities and Demons in the Bible, Michigan
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Kürşat AKALIN

Dates

Publication Date: August 5, 2014

Bibtex @ { makusobed206772, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2014}, volume = {6}, pages = {47 - 70}, doi = {10.20875/sb.42694}, title = {Paul'Ün Kutsadığı Tanrısal Bağ Olarak Gnostik Kutsal Evlilik - The Gnostic Holy Marriage as The Divine Tie was Blessed by Paul}, key = {cite}, author = {AKALIN, Kürşat} }
APA AKALIN, K . (2014). Paul'Ün Kutsadığı Tanrısal Bağ Olarak Gnostik Kutsal Evlilik - The Gnostic Holy Marriage as The Divine Tie was Blessed by Paul. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (10), 47-70. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19442/206772
MLA AKALIN, K . "Paul'Ün Kutsadığı Tanrısal Bağ Olarak Gnostik Kutsal Evlilik - The Gnostic Holy Marriage as The Divine Tie was Blessed by Paul". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014): 47-70 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19442/206772>
Chicago AKALIN, K . "Paul'Ün Kutsadığı Tanrısal Bağ Olarak Gnostik Kutsal Evlilik - The Gnostic Holy Marriage as The Divine Tie was Blessed by Paul". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014): 47-70
RIS TY - JOUR T1 - Paul'Ün Kutsadığı Tanrısal Bağ Olarak Gnostik Kutsal Evlilik - The Gnostic Holy Marriage as The Divine Tie was Blessed by Paul AU - Kürşat AKALIN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 70 VL - 6 IS - 10 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Paul'Ün Kutsadığı Tanrısal Bağ Olarak Gnostik Kutsal Evlilik - The Gnostic Holy Marriage as The Divine Tie was Blessed by Paul %A Kürşat AKALIN %T Paul'Ün Kutsadığı Tanrısal Bağ Olarak Gnostik Kutsal Evlilik - The Gnostic Holy Marriage as The Divine Tie was Blessed by Paul %D 2014 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 6 %N 10 %R %U
ISNAD AKALIN, Kürşat . "Paul'Ün Kutsadığı Tanrısal Bağ Olarak Gnostik Kutsal Evlilik - The Gnostic Holy Marriage as The Divine Tie was Blessed by Paul". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 10 (August 2014): 47-70.
AMA AKALIN K . Paul'Ün Kutsadığı Tanrısal Bağ Olarak Gnostik Kutsal Evlilik - The Gnostic Holy Marriage as The Divine Tie was Blessed by Paul. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 6(10): 47-70.
Vancouver AKALIN K . Paul'Ün Kutsadığı Tanrısal Bağ Olarak Gnostik Kutsal Evlilik - The Gnostic Holy Marriage as The Divine Tie was Blessed by Paul. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 6(10): 70-47.