Year 2014, Volume 6, Issue 11, Pages 28 - 39 2015-01-16

Siyasetin Meşruluğu Ya Da Meşruiyetin Siyaseti -Politics Legitimate or Legitimacy of Politics

N-Erdal FANİD [1]

295 1348

ÖZET:

Ortaçağ’da, “egemenlik Tanrı'nındır ve onu yeryüzünde Papa temsil eder” düşüncesine karşı önemli gelişmeler ortaya çıkmıştır. Bu yenilik, hâkimiyetin ilahi olmasını kabul etmekle birlikte zaman ve mekan içindeki somut tecellisini ancak beşeri nitelik taşıması ve halk aracılığıyla gerçekleştirilmesi düşüncesini ortaya koydu. Çalışmamızda, iktidarın kaynağının, Ortaçağ’dan yeniçağa kadar hangi kavramlar ile meşrulaştırıldığı ve bu meşruiyetin tanrılardan krallara, krallardan halk ve ulusa kadar hangi süreçlerde, nasıl bir dönüşüm içinde geçtiği modern devlette meşruiyetin "ulus egemenlik" kavramına nasıl dayandığı üzerinde durulacaktır. Modern devletin meşruiyet ilkesi olan ulus egemenliği kavramının içeriği, kurumsal sorunlar içinde irdelenmelidir. Meşruiyet mekanizmalarının tarihsel deneyim çerçevesinde birbirinin yerine geçen ve dönüştürülen egemenlik kavramı günümüz toplumunda siyasetin her kuruma egemen olmasının zeminini de oluşturacaktır.

 

Anahtar Sözcükler: egemenlik, ulus, halk, devlet, siyasi iktidar, meşruiyet

 

 

ABSTRACT:

In the Medieval Ages significant developments has emerged against the idea of “sovereignty belongs to God and Pope represents Him”. This innovation while acknowledging that the sovereignty is divine, also put forward the idea of its tangible manifestation in time and space however carrying human qualities and accomplishing through people. In our study, we will focus on with which concepts the source of power legitimized from Medieval Ages to New Ages and what kind of transformation this legitimacy had and in which processes from gods to kings, from kings to public and nation, and how the legitimacy based on “sovereignty of nations” concept of legitimacy in the modern state. The content of the concept of nation sovereignty which is the principle of legitimacy in modern state should be discussed within the institutional issues. Concept of sovereignty converted and interchanged in the framework of historical experience of legitimacy mechanisms will create the ground for dominating on every institute of politics in today’s society.

 

Keywords: Sovereignty, nation, public, government, political power, legitimacy 

egemenlik, ulus, halk, devlet, siyasi iktidar, meşruiyet
 • Abadan, Yavuz (1952), Amme Hukuku ve Devlet Nazariyeleri, A.Ü. SBF. Yayınları, Ankara.
 • Ağaoğulları, M. Ali (1994), Demokratik Mitoslar: Halk - Ulus Egemenliği ve Siyasal Temsil, A.Ü. SBF Dergisi, C.XLVI, 1-2 Ocak-Haziran, Ankara.
 • Ağaoğulları, M. Ali (1986), Halk ya da Ulus Egemenliği Üzerine Birkaç Düşünce, A.Ü. SBF Dergisi, C.XLI, s.1-4, Ankara.
 • Ağaoğulları, M. ALİ, Köker, Levent, Akal, C. BALİ (1994), Kral Devlet ya da Ölümlü Tanrı, İmge Yayınları, Ankara.
 • Ağaoğulları, M. Ali, Köker, Levent, Akal, C. Bali (1994), Tanrı Devletinden Kral Devlete, İmge Yayınları, Ankara.
 • Akal, C. Bali (1995), Sivil Toplumun Tanrısı, Engin Yayınları, İstanbul.
 • Akal, C. Bali (1991), Yasa ve Kılıç, Afa Yayınları, , İstanbul.
 • Göze, Ayferi (1983), Siyasi Düşünceler Tarihi, Fakülteler Matbaası, İstanbul.
 • Akbay, Muvaffak (1961), Umumi Amme Hukuku Dersleri, , A. Ü. Hukuk Fak. Yayınları, Ankara.
 • Akın, İlhan (1974), Kamu Hukuku, İ.Ü. Yayınları, İstanbul.
 • Başgil, Ali Fuat (1960), Esas Teşkilat Hukuku, Bahamat Yayınları, İstanbul.
 • Coşkun, İsmail (1997), Modern Devletin Doğuşu, Der Yayınları, İstanbul.
 • Daver, Bülent (1985), Ulusal Egemenlik Kavramına Genel Bir Bakış, "Birinci Milli Egemenlik
 • Sempozyumu", TBMM Basımevi, 24-25 Nisan Ankara.
 • Eroğul, Cem (1995), Anatüzüye Giriş, , İmaj Yayınları, Ankara.
 • Eroğul, Cem (1990), Devlet Nedir?, İmge Yayınları, Ankara.
 • Eroğul, Cem (1991), Devlet Yönetimine Katılma Hakkı, İmge Yayınları, Ankara.
 • Erözden Ozan (1997), Ulus – Devlet, , Dost Yayınları, Ankara.
 • Kubalı, Hüseyin Nail (1943), Esas Teşkilat Hukuku Dersleri İ. Ü. Hukuk Fak. Yayınları, İstanbul.
 • Sarıca, Murat (1969), Fransa’da ve İngiltere’de Emredici Vekaletten Yeni Temsil Anlayışına Geçiş, İ.Ü.
 • Hukuk Fak. Yayınları, İstanbul.
 • Okandan, G. Recai (1959), Umumi Amme Hukuku Dersleri, İ.Ü. Hukuk Fak. Yayınları, İstanbul.
 • Özbudun, Ergun (1999), Türk Anayasa Hukuku, , Yetkin Yayınları, Ankara.
 • Sieyes, Emmanuel, "Ayrıcalıklar Üzerine Deneme" (çev. Derbil, Süheyp /1951), A. Ü. Hukuk Fak.
 • Dergisi, Cilt VIII, Sayı 1-2, Ankara.
 • Teziç, Erdoğan (1999), Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: N-Erdal FANİD

Dates

Publication Date: January 16, 2015

Bibtex @ { makusobed206855, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {28 - 39}, doi = {10.20875/sb.22456}, title = {Siyasetin Meşruluğu Ya Da Meşruiyetin Siyaseti -Politics Legitimate or Legitimacy of Politics}, key = {cite}, author = {FANİD, N-Erdal} }
APA FANİD, N . (2015). Siyasetin Meşruluğu Ya Da Meşruiyetin Siyaseti -Politics Legitimate or Legitimacy of Politics. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11), 28-39. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19443/206855
MLA FANİD, N . "Siyasetin Meşruluğu Ya Da Meşruiyetin Siyaseti -Politics Legitimate or Legitimacy of Politics". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2015): 28-39 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19443/206855>
Chicago FANİD, N . "Siyasetin Meşruluğu Ya Da Meşruiyetin Siyaseti -Politics Legitimate or Legitimacy of Politics". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2015): 28-39
RIS TY - JOUR T1 - Siyasetin Meşruluğu Ya Da Meşruiyetin Siyaseti -Politics Legitimate or Legitimacy of Politics AU - N-Erdal FANİD Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 39 VL - 6 IS - 11 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Siyasetin Meşruluğu Ya Da Meşruiyetin Siyaseti -Politics Legitimate or Legitimacy of Politics %A N-Erdal FANİD %T Siyasetin Meşruluğu Ya Da Meşruiyetin Siyaseti -Politics Legitimate or Legitimacy of Politics %D 2015 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 6 %N 11 %R %U
ISNAD FANİD, N-Erdal . "Siyasetin Meşruluğu Ya Da Meşruiyetin Siyaseti -Politics Legitimate or Legitimacy of Politics". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 11 (January 2015): 28-39.
AMA FANİD N . Siyasetin Meşruluğu Ya Da Meşruiyetin Siyaseti -Politics Legitimate or Legitimacy of Politics. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 6(11): 28-39.
Vancouver FANİD N . Siyasetin Meşruluğu Ya Da Meşruiyetin Siyaseti -Politics Legitimate or Legitimacy of Politics. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 6(11): 39-28.