Year 2015, Volume 1, Issue 13, Pages 216 - 223 2016-01-11

Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinde Kullanılan Bireysel Ses Eğitimi Ders Kitabının İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri - Teachers' Views About The Functionality Of The Vocal Education Course Book Used At Fine Arts And Sports High Schools

Gülşah TANRIÖVER [1] , Ebru TEMİZ [2]

206 460

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde 12. sınıfta kullanılmakta olan Bireysel Ses Eğitimi ders kitabının, öğretmenler açısından işlevselliğinin incelenmesidir. Araştırmanın evreni İç Anadolu bölgesinde yer alan Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri olup (12) örneklem için ise random tekniği ile İç Anadolu bölgesinde 6 Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi seçilmiştir. Araştırmada ele alınan problemlere ilişkin veriler anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada 1 veri toplama aracı kullanılmıştır. Veri toplama aracı araştırmacı tarafından öğretmenler için hazırlanmış olup, kişisel bilgiler bölümü ve bunun dışında ders kitabının işlevselliğine yönelik hazırlanan bölüm olmak üzere iki alt bölümden meydana gelmiştir. Veri toplama aracının güvenirlik katsayısı ön uygulama sonucunda (Cronbach Alpha), 80 olarak bulunmuştur. Veri toplama aracı araştırmacı tarafından uygulanarak verilere ulaşılmış, değerlendirilme aşamasından sonra bulgular yorumlanarak raporlaştırılmıştır. İstatistiksel çözümlemeler için betimsel istatistiksel çözümleme tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmada, elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin bireysel ses eğitimi ders kitabını kısmen işlevsel bulundukları sonucuna varılmıştır.

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Bireysel Ses Eğitimi, Bireysel Ses Eğitimi Öğretim Programı, Ders Kitabı, Öğretmen.
  • Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Bireysel Ses Eğitimi Öğretim Programı. (2008).M.E. B Ortaöğretim Genel
  • Müdürlüğü. Ankara: M.E.B Yayınları. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Bireysel Ses Eğitimi Öğretim Programı. (2006). M.E. B Ortaöğretim Genel
  • Müdürlüğü. Ankara: M.E.B Yayınları. İlyasoğlu, Evin (2001), Zaman İçinde Müzik, Remzi Kitabevi, İstanbul.
  • Kolçak, Olcay (2008 ), Ses Eğitimi ve Şarkı Sanatı, Esin Yayınevi, Ankara.
  • Kartal, Mustafa (2007), Ses Teknikleri, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
  • Say, Ahmet ( 2006 ), Müziğin Kitabı, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.
  • Tanrıöver, Başaran Gülşah (2011), Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Bireysel Ses Eğitimi Ders Kitabının
  • Öğrenci ve Öğretmen Açısından İşlevselliğinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde. Töreyin, Ayşe Meral (2008), Ses Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yöntemler, Söz kesen Matbaacılık, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Gülşah TANRIÖVER

Author: Ebru TEMİZ

Bibtex @ { makusobed206891, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {216 - 223}, doi = {10.20875/sb.81776}, title = {Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinde Kullanılan Bireysel Ses Eğitimi Ders Kitabının İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri - Teachers' Views About The Functionality Of The Vocal Education Course Book Used At Fine Arts And Sports High Schools}, key = {cite}, author = {TANRIÖVER, Gülşah and TEMİZ, Ebru} }
APA TANRIÖVER, G , TEMİZ, E . (2016). Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinde Kullanılan Bireysel Ses Eğitimi Ders Kitabının İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri - Teachers' Views About The Functionality Of The Vocal Education Course Book Used At Fine Arts And Sports High Schools. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (13), 216-223. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206891
MLA TANRIÖVER, G , TEMİZ, E . "Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinde Kullanılan Bireysel Ses Eğitimi Ders Kitabının İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri - Teachers' Views About The Functionality Of The Vocal Education Course Book Used At Fine Arts And Sports High Schools". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 216-223 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206891>
Chicago TANRIÖVER, G , TEMİZ, E . "Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinde Kullanılan Bireysel Ses Eğitimi Ders Kitabının İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri - Teachers' Views About The Functionality Of The Vocal Education Course Book Used At Fine Arts And Sports High Schools". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 216-223
RIS TY - JOUR T1 - Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinde Kullanılan Bireysel Ses Eğitimi Ders Kitabının İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri - Teachers' Views About The Functionality Of The Vocal Education Course Book Used At Fine Arts And Sports High Schools AU - Gülşah TANRIÖVER , Ebru TEMİZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 216 EP - 223 VL - 1 IS - 13 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinde Kullanılan Bireysel Ses Eğitimi Ders Kitabının İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri - Teachers' Views About The Functionality Of The Vocal Education Course Book Used At Fine Arts And Sports High Schools %A Gülşah TANRIÖVER , Ebru TEMİZ %T Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinde Kullanılan Bireysel Ses Eğitimi Ders Kitabının İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri - Teachers' Views About The Functionality Of The Vocal Education Course Book Used At Fine Arts And Sports High Schools %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 1 %N 13 %R %U
ISNAD TANRIÖVER, Gülşah , TEMİZ, Ebru . "Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinde Kullanılan Bireysel Ses Eğitimi Ders Kitabının İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri - Teachers' Views About The Functionality Of The Vocal Education Course Book Used At Fine Arts And Sports High Schools". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 13 (January 2016): 216-223.