Year 2015, Volume 1, Issue 13, Pages 413 - 433 2016-01-11

Tüketicilerin E-Ticaret Algılarının İncelenmesi (Gaziantep ve Adıyaman Örneği) - A Research On the E-Commerce Perception of Consumer (The Sample of Gaziantep and Adıyaman)

Yavuz AKÇİ [1] , Sabiha ANNAÇ GÖV [2]

344 1245

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçilen günümüz dünyasında, bilgisayar ve internetin çok hızlı yaygınlaşması geleneksel ticaret anlayışına alternatif olarak elektronik ticaretin de doğmasına neden olmuştur. Böylelikle insanlık tarihi kadar eski olan tüketim kavramı da yeni bir boyut kazanarak yüz yüze veya geleneksel tüketime ek olarak internet üzerinden tüketim boyutu kazanmıştır. Geleneksel tüketimden farklı olarak günün herhangi bir saatinde, herhangi bir yerde iken tüm ürün ve hizmetlere zamandan ve mekândan bağımsız bir biçimde internet üzerinden on-line olarak ulaşılabilmektedir. Böyle olmasına rağmen çeşitli nedenlerden dolayı bazı tüketiciler geleneksel tüketime devam etmekte, e-ticarete direnmektedirler. Bu araştırmada özellikle farklı demografik özelliklere sahip tüketicilerin elektronik ticarete ilişkin algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için öncelikle internet üzerinden alış veriş yapmayan tüketicilerin gerekçeleri belirlenmiştir. Ayrıca e-ticareti benimseyen tüketicilerin tercih nedenleri, tercih ettikleri ürünler ve e-ticarette izledikleri yolları belirlenmiştir. Araştırma verilerinin elde edilmesi için anket yöntemi kullanılmıştır. Anket soruları literatür incelemesi yapılarak oluşturulmuştur. Araştırmanın evrenini Gaziantep ve Adıyaman illeri oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde olasılıklı örnekleme yöntemlerinden küme örnekleme yöntemi kullanılmıştır. %5 hata marjı ve %95 güven düzeyinde 384 anket uygulanmasına karar verilmiştir. Öncelikle 16 kişilik bir pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulamanın güvenirliği için yapılan hesaplamada cronbach’s alpha değeri, 775 olarak hesaplanmıştır. Ana uygulama yüz yüze ve on-line anket şeklinde yapılmıştır. Ana uygulama sonucunda tüketicilerin yaşları, cinsiyetleri, eğitim seviyeleri, meslekleri ve gelir durumları ile e-ticaret algıları arasındaki anlamlı ilişkinin belirlenmesi için istatistiki işlemler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarından özellikle e-ticarete yeteri kadar önem vermeyen firmalar ile e-ticareti kullanan firmaların faydalanması beklenmektedir.

E-ticaret, tüketici algısı, internet.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Yavuz AKÇİ

Author: Sabiha ANNAÇ GÖV

Dates

Publication Date: January 11, 2016

Bibtex @ { makusobed206909, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {413 - 433}, doi = {10.20875/sb.59123}, title = {Tüketicilerin E-Ticaret Algılarının İncelenmesi (Gaziantep ve Adıyaman Örneği) - A Research On the E-Commerce Perception of Consumer (The Sample of Gaziantep and Adıyaman)}, key = {cite}, author = {AKÇİ, Yavuz and ANNAÇ GÖV, Sabiha} }
APA AKÇİ, Y , ANNAÇ GÖV, S . (2016). Tüketicilerin E-Ticaret Algılarının İncelenmesi (Gaziantep ve Adıyaman Örneği) - A Research On the E-Commerce Perception of Consumer (The Sample of Gaziantep and Adıyaman). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (13), 413-433. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206909
MLA AKÇİ, Y , ANNAÇ GÖV, S . "Tüketicilerin E-Ticaret Algılarının İncelenmesi (Gaziantep ve Adıyaman Örneği) - A Research On the E-Commerce Perception of Consumer (The Sample of Gaziantep and Adıyaman)". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 413-433 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206909>
Chicago AKÇİ, Y , ANNAÇ GÖV, S . "Tüketicilerin E-Ticaret Algılarının İncelenmesi (Gaziantep ve Adıyaman Örneği) - A Research On the E-Commerce Perception of Consumer (The Sample of Gaziantep and Adıyaman)". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 413-433
RIS TY - JOUR T1 - Tüketicilerin E-Ticaret Algılarının İncelenmesi (Gaziantep ve Adıyaman Örneği) - A Research On the E-Commerce Perception of Consumer (The Sample of Gaziantep and Adıyaman) AU - Yavuz AKÇİ , Sabiha ANNAÇ GÖV Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 413 EP - 433 VL - 1 IS - 13 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Tüketicilerin E-Ticaret Algılarının İncelenmesi (Gaziantep ve Adıyaman Örneği) - A Research On the E-Commerce Perception of Consumer (The Sample of Gaziantep and Adıyaman) %A Yavuz AKÇİ , Sabiha ANNAÇ GÖV %T Tüketicilerin E-Ticaret Algılarının İncelenmesi (Gaziantep ve Adıyaman Örneği) - A Research On the E-Commerce Perception of Consumer (The Sample of Gaziantep and Adıyaman) %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 1 %N 13 %R %U
ISNAD AKÇİ, Yavuz , ANNAÇ GÖV, Sabiha . "Tüketicilerin E-Ticaret Algılarının İncelenmesi (Gaziantep ve Adıyaman Örneği) - A Research On the E-Commerce Perception of Consumer (The Sample of Gaziantep and Adıyaman)". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 13 (January 2016): 413-433.
AMA AKÇİ Y , ANNAÇ GÖV S . Tüketicilerin E-Ticaret Algılarının İncelenmesi (Gaziantep ve Adıyaman Örneği) - A Research On the E-Commerce Perception of Consumer (The Sample of Gaziantep and Adıyaman). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 1(13): 413-433.
Vancouver AKÇİ Y , ANNAÇ GÖV S . Tüketicilerin E-Ticaret Algılarının İncelenmesi (Gaziantep ve Adıyaman Örneği) - A Research On the E-Commerce Perception of Consumer (The Sample of Gaziantep and Adıyaman). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 1(13): 433-413.