Year 2016, Volume 8, Issue 14, Pages 384 - 403 2016-04-07

Suriyeli Mültecilerde Demokrasi Algısı Kilis Örneği-Perceptıon of Democracy Among Syrian Refugees Kilis Case

Ali Fuat GÖKÇE [1] , İlbey ÖZDEMİRCİ [2]

421 614

2010 yılında birçok Ortadoğu ülkesinde, benzer toplumsal dinamikler ve sosyo - politik gerekçeler doğrultusunda açığa çıkan ve literatüre “Arap Baharı” olarak giren süreçten en çok etkilenen ülkelerin başında Suriye gelmektedir. Diğer ülkelerden farklı olarak Suriye’de, halk isyanları, iktidarın el değiştirmesine yol açmamış ve süreç iç savaşa dönüşmüştür.

Bu çalışmada Suriye’de yaşanan siyasal krizin koşulları, vatandaşların demokrasi algıları bağlamında irdelenmiştir. Katılımcıların siyasal katılım, çoğulculuk, sivil hak ve özgürlükler ve siyasal kültür düzeylerini incelemek amacıyla Kilis’te yaşayan ve seçmen yaşını geçmiş olan mültecilere anket uygulaması yapılmıştır.

Anket sonuçlarının analizi yapılarak çalışma tamamlanmış ve Suriye’de süre giden iç savaş ortamının maddi koşullarının ülkedeki demokrasi düzeyi ve yurttaşların demokrasi algısı ile olan ilişkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Demokrasi, siyasal katılım, çoğulculuk, siyasal kültür
 • Aras Bülent, Şule Toktaş, (2008), Güvenlik, Demokrasi ve İstikrar Sarmalında Suriye ve Afganistan,
 • SETA Yayınlar II, SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı. Bacık, Gökhan, (2015), Yarım Kalan Devrim, Ufuk Yayınları, Ankara.
 • Buçukcu, Öner, (2012), “Genel Bilgiler”, (Ed. Birol Akgün), Suriye Krizi’nde Bölgesel ve Küresel
 • Aktörler (Perspektifl er, Sorunlar ve Çözüm Önerileri), Stratejik Düşünce Enstitüsü, SDE Analiz, s.4-9. Freedomhouse, (2015a), Checklist Questions and Guidelines, https://freedomhouse.org/report/freedom- world-2012/checklist-questions-and-guidelines#.VSTRuRqhPzM, (Erişim Tarihi: 10.04.2015).
 • Freedomhouse, (2015b), Individual country ratings and status, FIW 1973-2015 (EXCEL) https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world#.VSYsZfmsWs4, (Erişim Tarihi: 11.04.2015) Freedomhouse, (2015d), Syria, https://freedomhouse.org/report/freedom- world/2015/syria#.VSquHaahPzM, (Erişim Tarihi: 11.04.2015).
 • Gökçe, Ali Fuat (2013), "Teoriden Uygulamaya Demokrasi Çelişkisi", Yasama Dergisi Parlamento
 • Hukuku Özel Sayısı, Sayı: 24, (59-77). Heywood, Andrew (2012), Siyaset Teorisine Giriş, (Çev:H. Murat Köse), Küre Yayınları, İstanbul.
 • Karpat, Kemal. H, (2010), Türk Demokrasi Tarihi, Timaş Yayınları, İstanbul.
 • Kemahlıoğlu, Özge-Keyman E. Fuat, (2011), “Türkiye’de Demokrasi Algısı” İstanbul Politikalar
 • Merkezi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul. Kolesnikov, İvan, (2015), Democracy Index 2012, http://knoema.com/nfwist/democracy-index-2012, (Erişim Tarihi: 11.04.2015)
 • Kırdar, Seda, (2012), “Suriye Seçimleri”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme
 • Notu, http://www.tepav.org.tr/upload/files/1338226883-8.Suriye_Secimleri.pdf, (Erişim Tarihi: 08.2015)
 • Kışlalı, A. Taner (2010), Siyasal Sistemler, Siyasal Çatışma ve Uzlaşma, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Lipset, M. Seymour (1986), Siyasal İnsan, (Çev.: M. Tunçay), Teori Yayınları, Ankara, (30).
 • Lipson, Leslie (1997), Siyasetin Temel Sorunları, (Çev.: Fügen Yavuz), Türkiye İş Bankası Kültür
 • Yayınları, İstanbul, (388). Morlino, Leonardo, (2008), Hybrid Regimes or Regimes in Transition?, Madrid, Fride Publications.
 • Orsam Yayınlar, (2016), Suriye’de Siyasal Sistem ve Seçimler, http://www.orsam.org.tr/tr/UlkeSecimleriDetay.aspx?ID=22, (Erişim Tarihi: 11.01.2016)
 • Oytun, Orhan, (2011), “Suriye’de Demokrasi mi İç Savaş mı?: Toplumsal - Siyasal Yapı, Değişim
 • Senaryoları ve Türkiye”, Ortadoğu Analiz, Orsam Yayınları, Cilt: 3, Sayı: 29, s. 8-26. Özbudun Ergun, (2000) Contemporary Turkish Politics, Lynne Reiner, Boulder,
 • Özkazanç, Alev, (2005), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Liberalizm, Cilt:7, s. 634-657, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Robert, A Dahl (2001), Demokrasi Üstüne, (Çev.: B. Kadıoğlu), Phoenix Yayınevi, Ankara,
 • Sarıbay, Ali, Yaşar (2000), Kamusal Alan, Diyalojik Demokrasi, Sivil İtiraz, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Suriye Anayasası, (1973), http://www.servat.unibe.ch/icl/sy00000_.html, (Erişim Tarihi: 11.04.2015)
 • Tilly, Charles (2007), Demokrasi, (Çev: Ebru Arıcan), Phoenix Yayınları, Ankara.
 • Weiers, Ronald (2008), Introduction to Business Statistics, 7th. South Western Cenage Learning,
 • Yavuz, Celalettin, (2005), Geçmişten Geleceğe Suriye Türkiye İlişkileri, Ankara Ticaret Odası Yayınları, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ali Fuat GÖKÇE

Author: İlbey ÖZDEMİRCİ

Bibtex @ { makusobed206937, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {384 - 403}, doi = {10.20875/sb.68986}, title = {Suriyeli Mültecilerde Demokrasi Algısı Kilis Örneği-Perceptıon of Democracy Among Syrian Refugees Kilis Case}, key = {cite}, author = {GÖKÇE, Ali Fuat and ÖZDEMİRCİ, İlbey} }
APA GÖKÇE, A , ÖZDEMİRCİ, İ . (2016). Suriyeli Mültecilerde Demokrasi Algısı Kilis Örneği-Perceptıon of Democracy Among Syrian Refugees Kilis Case. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (14), 384-403. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19446/206937
MLA GÖKÇE, A , ÖZDEMİRCİ, İ . "Suriyeli Mültecilerde Demokrasi Algısı Kilis Örneği-Perceptıon of Democracy Among Syrian Refugees Kilis Case". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 384-403 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19446/206937>
Chicago GÖKÇE, A , ÖZDEMİRCİ, İ . "Suriyeli Mültecilerde Demokrasi Algısı Kilis Örneği-Perceptıon of Democracy Among Syrian Refugees Kilis Case". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 384-403
RIS TY - JOUR T1 - Suriyeli Mültecilerde Demokrasi Algısı Kilis Örneği-Perceptıon of Democracy Among Syrian Refugees Kilis Case AU - Ali Fuat GÖKÇE , İlbey ÖZDEMİRCİ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 384 EP - 403 VL - 8 IS - 14 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Suriyeli Mültecilerde Demokrasi Algısı Kilis Örneği-Perceptıon of Democracy Among Syrian Refugees Kilis Case %A Ali Fuat GÖKÇE , İlbey ÖZDEMİRCİ %T Suriyeli Mültecilerde Demokrasi Algısı Kilis Örneği-Perceptıon of Democracy Among Syrian Refugees Kilis Case %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 14 %R %U
ISNAD GÖKÇE, Ali Fuat , ÖZDEMİRCİ, İlbey . "Suriyeli Mültecilerde Demokrasi Algısı Kilis Örneği-Perceptıon of Democracy Among Syrian Refugees Kilis Case". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 14 (April 2016): 384-403.