Year 2016, Volume 8, Issue 15, Pages 134 - 146 2016-06-13

Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Sosyal Görünüş Kaygısı: Bir Alan Araştırması Social Appearance Anxiety Of University Students According to Sosyo- Demographic Characteristics: A Field Study

Eda TELLİ [1] , Zafer ÜNAL [2]

1092 1013

Sosyal görünüş kaygısı, bireylerin dış görünüşleriyle ilgili olarak yaşadığı duygusal ve davranışsal kaygılar olarak değerlendirilmesidir.. Bu çalışmada amaç, üniversite öğrencilerinin sosyo-demografik özelliklerine göre sosyal görünüş kaygısını  incelenmesidir.Bu amaç doğrultusunda Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulunda farklı bölümlerde öğrenim gören 200 üniversite öğrencisi araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS 22 version programı kullanılarak frekans analizi, faktör analizi, güvenirlilik analizi yapılmıştır.  Bu kapsamda hipotezler oluşturulmuş ve Mann-Whitney U testi, Kruskal- Wallis H. testleri uygulanarak test edilmiştir.

Sonuç olarak, araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin sosyal görünüş kaygısının öğrencilerin yaş, öğrenim gördükleri bölüm, sınıf düzeylerine göre farklılık gösterdiği bulunmuştur.

Sosyal Görünüş Kaygısı, Sosyo-Demografik Özellikler; Üniversite Öğrencileri
 • Alden, E. Lynn-Taylor, T. Charles (2004), “Interpersonalprocesses in socialphobia’’ Clinical Psychology Review, Volume 24, Issue 7, (857–882).
 • Alpar, Reha (2011), Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, 3. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Altunışık, Remzi- Coşkun, Recai- Bayraktaroğlu, Serkan- Yıldırım, Engin (2005), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, 4. Baskı, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
 • Carleton, R. Nicholas- Collimore, C.Kelsey- Asmundson, J.G. Gordon (2007), ‘’Social anxiety and fear of negative evaluation: Constructvalidity of the BFNE-II’’, Journal of Anxiety Disorders, Volume 21, Issue 1, (131–141).
 • Dindar, Muhterem- Akbulut, Yavuz (2015), “Role of self-efficacy and social appearance anxiety on gaming motivations of MMOFPS players”, Computers and Education, Volume 81, (26-34).
 • Doğan, Tayfun (2009), Bilişsel ve Kendini Değerlendirme Süreçlerinin Sosyal Anksiyete Açısından İncelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Doğan, Tayfun (2010), ‘’Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği’ Nin (Sgkö) Türkçe Uyarlaması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması ‘’, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), Sayı 39, (151-159).
 • Hagger, S.Martin- Stevenson, Andy (2010), ‘’Social physique anxiety and physical self-esteem: gender and age effects’’,Psychol and Health, Volume 25, No.1, January, (89-110).
 • Hart, A.Trevor- Flora, B.David- Palyo, A.Sarah- Fresco, U.David- Holle, Christian- Heimberg, G.Richard (2008), ‘’Development and Examination of the Social Appearance Anxiety Scale’’, Assessment, Volume 15, No.1, March, (48-59).
 • Gautreau, M.Chantal-Sherry, B.Simon- Mushquash, R.Aislin- Steward, H.Sherry (2015), ‘’Is self critical perfectionism an antecedent of or a consequence of socialanxiety, or both? A 12-month, three wave longitudinal study’’, Personality and Individual Differences, Volume 82 , August, (125–130).
 • Levinson,A.Cheri- Rodebaugh,L.Thomas- White,K.Emily- Menatti, R.Andrew- Weeks, W.Justin- Iacovino, M.Juliette- Warren, S.Cortney (2013), ‘’Social appearance anxiety, perfectionism, and fear of negative evaluation. Distinct or shared risk factors for social anxiety and eating disorders? ‘’, Appetite, Volume 67, 1,August, (125 133).
 • Marquez, X.David- McAuley, Edward (2001), ‘’Physical anxiety and self-efficacy influences on perception of physical evaluation’’,Social behavior and personality: an international journal, Volume 29, Issue 7, (649-660).
 • Moscovitch, A.David- Rowa, Karen- Paulitzki, R.Jeffrey- Ierullo, D.Maria- Chiang, BrendaAntony, M.Martin- McCabe, E.Randi (2013),’’Self-portrayal concerns and their relation to safety behaviors and negative affect in social anxiety disorder ‘’, Behaviour Researchand Therapy,51, (476486).
 • Özcan, Halil- Subaşı, Burak- Budak, Beyhan- Çelik, Mustafa- Gürel, C. Şeref- Yıldız, Mesut (2013),’’Ergenlik ve Genç Yetişkinlik Dönemindeki Kadınlarda Benlik Saygısı, Sosyal Görünüş Kaygısı, Depresyon ve Anksiyete İlişkisi’’, Journal of Mood Disorders ,Volume 3, Number 3, (107-113).
 • Seki, Tolga- Dilmaç, Bülent (2015), ‘’Ergenlerin Sahip Oldukları Değerler ile Öznel İyi Oluş ve Sosyal Görünüş Kaygı Düzeyleri Arasındaki Yordayıcı İlişkiler: Bir Model Önerisi’’, Eğitim ve Bilim, Cilt 40, Sayı 179, (57-67).
 • Ümmet, Durmuş (2007), Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygının Cinsiyet Rolleri ve Aile Ortamı Bağlamında İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yaşartürk, Fatih- Çalık, Fehmi- Kul, Murat- Türkmen, Mutlu- Akyüz, Hayri (2014),‘’Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Sosyal Fiziki Kaygı Durumlarının İncelenmesi’’, International Journal of Science Culture and Sport, Special Issue 1, July, (863-869).
 • Yousefi, B- Hassani, Z- Shokri, O (2009), ‘’Reliability and Factor Validity of the 7- Item Social Physique Anxiety Scale (SPAS-7) among University Students in Iran’’, World Journal of Sport Sciences Volume 2, Number. 3, (201-204).
Journal Section Articles
Authors

Author: Eda TELLİ

Author: Zafer ÜNAL

Dates

Publication Date: June 13, 2016

Bibtex @ { makusobed260819, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {134 - 146}, doi = {10.20875/sb.98440}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Sosyal Görünüş Kaygısı: Bir Alan Araştırması Social Appearance Anxiety Of University Students According to Sosyo- Demographic Characteristics: A Field Study}, key = {cite}, author = {TELLİ, Eda and ÜNAL, Zafer} }
APA TELLİ, E , ÜNAL, Z . (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Sosyal Görünüş Kaygısı: Bir Alan Araştırması Social Appearance Anxiety Of University Students According to Sosyo- Demographic Characteristics: A Field Study. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 134-146. DOI: 10.20875/sb.98440
MLA TELLİ, E , ÜNAL, Z . "Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Sosyal Görünüş Kaygısı: Bir Alan Araştırması Social Appearance Anxiety Of University Students According to Sosyo- Demographic Characteristics: A Field Study". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 134-146 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/24658/260819>
Chicago TELLİ, E , ÜNAL, Z . "Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Sosyal Görünüş Kaygısı: Bir Alan Araştırması Social Appearance Anxiety Of University Students According to Sosyo- Demographic Characteristics: A Field Study". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 134-146
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Sosyal Görünüş Kaygısı: Bir Alan Araştırması Social Appearance Anxiety Of University Students According to Sosyo- Demographic Characteristics: A Field Study AU - Eda TELLİ , Zafer ÜNAL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20875/sb.98440 DO - 10.20875/sb.98440 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 134 EP - 146 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/sb.98440 UR - https://doi.org/10.20875/sb.98440 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Sosyal Görünüş Kaygısı: Bir Alan Araştırması Social Appearance Anxiety Of University Students According to Sosyo- Demographic Characteristics: A Field Study %A Eda TELLİ , Zafer ÜNAL %T Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Sosyal Görünüş Kaygısı: Bir Alan Araştırması Social Appearance Anxiety Of University Students According to Sosyo- Demographic Characteristics: A Field Study %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 15 %R doi: 10.20875/sb.98440 %U 10.20875/sb.98440
ISNAD TELLİ, Eda , ÜNAL, Zafer . "Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Sosyal Görünüş Kaygısı: Bir Alan Araştırması Social Appearance Anxiety Of University Students According to Sosyo- Demographic Characteristics: A Field Study". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 15 (June 2016): 134-146. https://doi.org/10.20875/sb.98440
AMA TELLİ E , ÜNAL Z . Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Sosyal Görünüş Kaygısı: Bir Alan Araştırması Social Appearance Anxiety Of University Students According to Sosyo- Demographic Characteristics: A Field Study. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(15): 134-146.
Vancouver TELLİ E , ÜNAL Z . Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Sosyal Görünüş Kaygısı: Bir Alan Araştırması Social Appearance Anxiety Of University Students According to Sosyo- Demographic Characteristics: A Field Study. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(15): 146-134.