Year 2016, Volume 8, Issue 15, Pages 207 - 223 2016-06-13

İflasın Ertelenmesinde Borca Batıklık Bilançosunun Oluşturulması: Bir Uygulama - Creating A Balance Sheet Of Insolvency In Postponing Bankruptcy: An Application

Ferhat BİTLİSLİ [1] , Tayfun YILMAZ [2]

765 2822

Bu çalışmanın amacı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince iflasın ertelenmesinin şartlarından biri olan borca batıklığın tespiti ile ilgili olarak “borca batıklık bilançosunun” oluşturulması ve muhasebe bilirkişinin dikkat etmesi gereken özellikli durumların neler olduğunun tespit edilmesidir. Çalışmada iflasın ertelenmesi müessesinin hukuki boyutu hakkında kısaca bilgi verildikten sonra, muhasebe bilirkişisi tarafından borca batıklık bilançosunun oluşturulması sırasında Tek Düzen Hesap Planında yer alan hesap kalemleri itibari ile yapılması gereken değerlendirmelerin neler olduğu açıklanmış ve iflasın ertelenmesi talebinde bulunan bir Anonim Şirketin borca batıklık bilançosu oluşturulmuştur.

İflasın Ertelenmesi, Borca Batıklık Bilançosu
 • Atalay, Oğuz (2007), Borca Batıklık ve İflasın Ertelenmesi, Güncel Hukuk Yayınları, İstanbul.
 • Kayar, İsmail (2009), İflasın Ertelenmesinde Borca Batıklık Ve İyileştirme Projesi İle İlgili
 • Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Temmuz –Aralık, Sayı 33, (19-45).
 • Kumkale, Rüknettin, İflasın Ertelenmesi, http://www.alomaliye.com/2013/07/22/yeni-turkticaret-kanununda-iflasin-ertelenmesi/, Erişim Tarihi: (18.12.2015).
 • Selçuk, Tarık (2014), İflas Ertelemesi Durumunda Ticari Alacaklara Karşılık Ayrılabilir Mi ?, Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO, Mart-Nisan, (85-102).
 • Uzay, Şaban (2008), Muhasebeci Bakış Açısı İle İflas Erteleme Süreci, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2008, (41-58).
 • Yargıtay 19.Hukuk Dairesi, Esas: 2005/448, Karar: 2005/3753, Karar Tarihi: 07.04.2005
 • Yargıtay 23.Hukuk Dairesi, Esas: 2012/2359,Karar: 2012/4683,Karar Tarihi: 05.07.2012
 • Yılmaz, Berna Burcu (2009), Muhasebe Tekniği Yönünden Borca Batıklık Bilançosu ile Yıllık
 • Bilanço’nun Karşılaştırılması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, Cilt. 16, (147-158).
 • Yılmaz, Berna Burcu (2009), İflasın Tespiti ve Ertelenmesi Yönünden Borca Batıklık Bilançosu ve İyileştirme Projesi Üzerine Bir İnceleme, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu, Resmi Gazete No: 2128, Yayın Tarihi: 19.06.1932
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Resmi Gazete No: 27846, Yayın Tarihi: 14.02.2011
 • 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Resmi Gazete No: 9353, Yayın Tarihi: 09.07.1956
Journal Section Articles
Authors

Author: Ferhat BİTLİSLİ

Author: Tayfun YILMAZ

Bibtex @ { makusobed260823, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {207 - 223}, doi = {10.20875/sb.07631}, title = {İflasın Ertelenmesinde Borca Batıklık Bilançosunun Oluşturulması: Bir Uygulama - Creating A Balance Sheet Of Insolvency In Postponing Bankruptcy: An Application}, key = {cite}, author = {BİTLİSLİ, Ferhat and YILMAZ, Tayfun} }
APA BİTLİSLİ, F , YILMAZ, T . (2016). İflasın Ertelenmesinde Borca Batıklık Bilançosunun Oluşturulması: Bir Uygulama - Creating A Balance Sheet Of Insolvency In Postponing Bankruptcy: An Application. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 207-223. DOI: 10.20875/sb.07631
MLA BİTLİSLİ, F , YILMAZ, T . "İflasın Ertelenmesinde Borca Batıklık Bilançosunun Oluşturulması: Bir Uygulama - Creating A Balance Sheet Of Insolvency In Postponing Bankruptcy: An Application". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 207-223 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/24658/260823>
Chicago BİTLİSLİ, F , YILMAZ, T . "İflasın Ertelenmesinde Borca Batıklık Bilançosunun Oluşturulması: Bir Uygulama - Creating A Balance Sheet Of Insolvency In Postponing Bankruptcy: An Application". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 207-223
RIS TY - JOUR T1 - İflasın Ertelenmesinde Borca Batıklık Bilançosunun Oluşturulması: Bir Uygulama - Creating A Balance Sheet Of Insolvency In Postponing Bankruptcy: An Application AU - Ferhat BİTLİSLİ , Tayfun YILMAZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20875/sb.07631 DO - 10.20875/sb.07631 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 223 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/sb.07631 UR - https://doi.org/10.20875/sb.07631 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute İflasın Ertelenmesinde Borca Batıklık Bilançosunun Oluşturulması: Bir Uygulama - Creating A Balance Sheet Of Insolvency In Postponing Bankruptcy: An Application %A Ferhat BİTLİSLİ , Tayfun YILMAZ %T İflasın Ertelenmesinde Borca Batıklık Bilançosunun Oluşturulması: Bir Uygulama - Creating A Balance Sheet Of Insolvency In Postponing Bankruptcy: An Application %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 15 %R doi: 10.20875/sb.07631 %U 10.20875/sb.07631
ISNAD BİTLİSLİ, Ferhat , YILMAZ, Tayfun . "İflasın Ertelenmesinde Borca Batıklık Bilançosunun Oluşturulması: Bir Uygulama - Creating A Balance Sheet Of Insolvency In Postponing Bankruptcy: An Application". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 15 (June 2016): 207-223. https://doi.org/10.20875/sb.07631


İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık: Bir Uygulama
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
şakir işleyen
https://doi.org/10.18506/anemon.441947