Year 2016, Volume 8, Issue 15, Pages 266 - 284 2016-06-13

Tüketicilerin Onlıne Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma- A Research Towards Consumers’ Decision-Makıng Styles Regarding Onlıne Purchasing Behavior

Funda BAYRAKDAROĞLU [1] , Hazal ÇAKIR [2]

1066 747

İnsanın hayatı boyunca yaptığı en önemli zihinsel aktivitelerden biri karar vermedir. Tüketici davranışlarının en temel sorusu ise pazarlama biliminde tüketici adını alan insanların “nasıl karar verdiklerini” anlamaktır. Bu soruyu cevaplandırmaya yönelik birçok model ve teori geliştirilmiştir. Geliştirilen bu teori ve modeller, günümüzde önemli tüketim trendlerinden biri haline gelen online alışveriş davranışını açıklamaya yönelik çalışmalarda sıkça kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmanın amacı; farklı segmentlerden seçilmiş tüketicilerin, çeşitli değişkenler dikkate alınarak, online alışveriş deneyimleri esnasında hangi karar alma tarzına sahip olduklarını incelemektir. Bu amaç kapsamında farklı yaş, cinsiyet, gelir seviyesi ve eğitim seviyelerinden seçilmiş 45 deneğe online alışveriş sitelerinden birinde hesap açmaları sağlanarak çeşitli değişkenler ortamında (alışveriş için ayrılan farklı bütçe ve süre gibi) hangi karar verme tarzıyla seçimlerini yaptıkları sorulmuş ve deneklerden cevaplarını bir anket yardımıyla vermeleri istenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre medeni durum, gelir seviyesi, alışveriş süresi ve alışveriş bütçesi açısından karar alma tarzlarında farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Tüketici Davranışları, Online alışveriş, Karar alma, Karar alma tarzları, Tüketici tarzları envanteri
 • Akkılıç, M. E. ve Özbek, V. (2012), “İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişlerde Ürüne Yönelik Yorumların Tüketici Satın Alma Kararı Üzerindeki Etkisi”, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 10, (1-14).
 • Bandara, Wanninayake W. M. C. V. (2014), “Consumer Decision-Making Styles and Local Brand Biasness: Exploration in the Czech Republic”, Journal of Competitiveness, Vol. 6, Issue 1, (3-17).
 • Cesur, Z. ve Tayfur, G. (2015), “İnternetten Alışveriş Davranışında Algılanan Tüketici Riskleri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”, Electronic Journal of Vocational Colleges, Mayıs, (19- 33).
 • Ceylan, H. H. (2013), “Tüketici Tipleri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, (41-58).
 • Dursun, İ., Alnıaçık, Ü. ve Kabadayı, E. T. (2013), “Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği: Yapısı Ve Boyutları”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 19, (293-304).
 • Erel, C. (2008), “İnternetten Alışverişlerde Algılanan Risk Üzerine Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Hair, J. F., Black C. W., Babin, J. B. ve Anderson, E. R. (2010), Multivariate Data Analysis, 7th Edition, Pearson.
 • İslamoğlu, A. H. ve Alnıaçık, Ü. (2013), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • Kaş, E. (2015), “Otel Rezervasyon Siteleri Üzerinden Yapılan Online Alışverişin Teknoloji Kabul Modeliyle İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Nayeem, T. ve Casidy, R. (2015), “Australian Consumers' Decision-Making Styles for Everyday Products”, Australian Marketing Journal (AMJ), Vol.23, Issue 1, (67-74).
 • Sezgin, Ş. A. (2015), “E-Ticaret Sektörü, Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü”, https://ekonomi.isbank.com.tr/UserFiles/pdf/e-ticaret_raporu_eylul_2015.pdf (17.03.2016).
 • Siu, N. Y. M., Wang, C. C. L., Chang, L. M. K. ve Hui, A. S. Y. (2001), “Adapting Consumer Style Inventory to Chinese Consumers: A Confirmatory Factor Analysis Approach”, Journal of Internatıonal Consumer Marketıng, Vol. 13(2), (29-47).
 • Solomon, M. R., Bamossy, G., Askegaard, S. ve Hogg, M. K. (2010), Consumer Behaviour A European Perspective, 4th Edition, Prentice Hall.
 • Sproles, G. B. (1985), “From Perfectionism to Faddism: Measuring Consumer' Decision-Making Styles”, Proceedings, American Council on Consumer Interests, (79-85).
 • Sproles, G. B. ve Kendall, E. L. (1986), “A Methodology for Profiling Consumers' Decision- Making Styles”, Journal of Consumer Affairs, Vol.20, Issue 2, ( 267–279).
 • Sungwon, B., Do Young, P. ve Soonhwan, L. (2010), “Consumer Decision-Making Styles for Singaporean College Consumers: An Exploratory Study”, ICHPER-SD Journal of Research, Vol. 5, No. 2, (70-76).
 • Tanksale, D., Neelam, N. ve Venkatachalam, R. (2014), “Consumer Decision Making Styles of Young Adult Consumers in India”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.133, (211-218).
 • Tarnanidis, T., Owusu-Frimpong, N., Nwankwo, S. ve Omar, M. (2015), “A Confirmatory Factor Analysis of Consumer Styles Inventory: Evidence from Greece”, Journal of Retailing and Consumer Services”, Vol.22, (164-177).
 • Topaloğlu, C. (2009), “Tüketicinin Satın Alma Davranışını Etkileyen Alışveriş Motivasyonları: Online Alışveriş Üzerine Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 • Wlash, G., Mitchell, V. W. ve Thorsten, H. D. (2001), “German Consumer Decision-Making Styles”, Journal of Consumer Affairs, Vol. 35, Issue 1, (73-95).
 • Yeşilada, F. ve Kavas, A. (2008), “Understanding the Female Consumers' Decision Making Styles”, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, (167-185).
Journal Section Articles
Authors

Author: Funda BAYRAKDAROĞLU

Author: Hazal ÇAKIR

Dates

Publication Date: June 13, 2016

Bibtex @ { makusobed260826, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {266 - 284}, doi = {10.20875/sb.96894}, title = {Tüketicilerin Onlıne Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma- A Research Towards Consumers’ Decision-Makıng Styles Regarding Onlıne Purchasing Behavior}, key = {cite}, author = {BAYRAKDAROĞLU, Funda and ÇAKIR, Hazal} }
APA BAYRAKDAROĞLU, F , ÇAKIR, H . (2016). Tüketicilerin Onlıne Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma- A Research Towards Consumers’ Decision-Makıng Styles Regarding Onlıne Purchasing Behavior. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 266-284. DOI: 10.20875/sb.96894
MLA BAYRAKDAROĞLU, F , ÇAKIR, H . "Tüketicilerin Onlıne Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma- A Research Towards Consumers’ Decision-Makıng Styles Regarding Onlıne Purchasing Behavior". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 266-284 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/24658/260826>
Chicago BAYRAKDAROĞLU, F , ÇAKIR, H . "Tüketicilerin Onlıne Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma- A Research Towards Consumers’ Decision-Makıng Styles Regarding Onlıne Purchasing Behavior". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 266-284
RIS TY - JOUR T1 - Tüketicilerin Onlıne Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma- A Research Towards Consumers’ Decision-Makıng Styles Regarding Onlıne Purchasing Behavior AU - Funda BAYRAKDAROĞLU , Hazal ÇAKIR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20875/sb.96894 DO - 10.20875/sb.96894 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 266 EP - 284 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/sb.96894 UR - https://doi.org/10.20875/sb.96894 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Tüketicilerin Onlıne Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma- A Research Towards Consumers’ Decision-Makıng Styles Regarding Onlıne Purchasing Behavior %A Funda BAYRAKDAROĞLU , Hazal ÇAKIR %T Tüketicilerin Onlıne Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma- A Research Towards Consumers’ Decision-Makıng Styles Regarding Onlıne Purchasing Behavior %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 15 %R doi: 10.20875/sb.96894 %U 10.20875/sb.96894
ISNAD BAYRAKDAROĞLU, Funda , ÇAKIR, Hazal . "Tüketicilerin Onlıne Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma- A Research Towards Consumers’ Decision-Makıng Styles Regarding Onlıne Purchasing Behavior". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 15 (June 2016): 266-284. https://doi.org/10.20875/sb.96894
AMA BAYRAKDAROĞLU F , ÇAKIR H . Tüketicilerin Onlıne Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma- A Research Towards Consumers’ Decision-Makıng Styles Regarding Onlıne Purchasing Behavior. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(15): 266-284.
Vancouver BAYRAKDAROĞLU F , ÇAKIR H . Tüketicilerin Onlıne Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma- A Research Towards Consumers’ Decision-Makıng Styles Regarding Onlıne Purchasing Behavior. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(15): 284-266.