Year 2016, Volume 8, Issue 15, Pages 369 - 380 2016-06-13

Gelişmekte Olan Ülkelerin Cds Primleri İle Hisse Senetleri Ve Döviz Kurları Arasındaki Kointegrasyon İlişkisi A Coıntegratıon Analysis Between Cds Premiums, Stock Indexes And Exchange Rates In Emerging Countries

Çağatay BAŞARIR [1] , Murat KETEN [2]

1054 1580

ÖZET

CDS kavramının 1994 yılında JP Morgan Inc. tarafından finansal piyasalara tanıtılması ile birlikte finansal piyasalarda rol alan oyuncuların karşı karşıya kaldıkları risklerden biri olan kredi riskinin alt kullanıcılara aktarılması mümkün hale getirilmiş ve riskten korunma ihtiyacı yeni bir kapsam kazanmıştır. Bu çalışmada JP Morgan EMBI endeksi içerisinde yer alan gelişmekte olan 12 adet ülkenin CDS primleri ile hisse senedi endeksleri ve döviz kurları arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla çalışmada ele alınan ülkelerin 2010-2016 dönemine ilişkin aylık verileri kullanılmıştır. Kısa dönemli ilişki Granger nedensellik testi ile uzun dönemli ilişki ise Johansen Kointegrasyon testi ile ölçülmüştür. Yapılan analiz sonucunda ele alınan dönem için ele alınan ülkelerde CDS primleri ile hisse senetleri arasında % 95 anlamlılık düzeyinde çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiş iken ve döviz kurları ile herhangi bir kısa ve uzun dönemli olarak nedensellik ilişkisine rastlanılmamıştır.

 

Kredi Temerrüt Takası(CDS), Ülke Kredi Riski; EMBI Endeksi; Hisse Senetleri Endeksi; Döviz Kurları
 • Ağır, Hüseyin – Kar, Muhsin - Nazlıoğlu, Şaban (2011), “Do RemittancesMatter For Financial Development in The MENA Region? Panel Cointegration and Causality Analysis”, Empirical Economics Letters, Cilt. 10, Sayı. 5 (449-456).
 • Baltagi, B.H., 2005. Econometric analysis of panel data. 3rd Edn., USA: John Wiley&Sons.
 • Black, Fischer - Cox, John, J. (1976), “Valuing Corporate Securities: SomeEffects of Bond Indenture Provisions”, The Journal Of Finance, Cilt. 31, Sayı. 2, (351-367).
 • Bozkurt, İbrahim (2015), “Finansal İstikrar ile CDS Primleri Arasındaki İlişkinin Bulanık Regresyon Analizi İle Tespiti: Türkiye Örneği”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Cilt. 6, Sayı. 13, ( 64-80).
 • Brandorf, Christoffer - Holmberg, Johan (2010), “Determinants of Sovereign Credit Default Swap Spreads For PIIGS- A Macroeconomic Approach”, Lund University Bachelor Thesis.
 • Das, Sanjiv – Sundaram, K. Rangarajan(2007), “An Integrated Model for Hybrid Securities”, Management Science, Cilt.53, Sayı. 9, (1439-1451).
 • Duffie, Darrell – Singleton, Kenneth J. (1999), “Modeling Term Structures of Defaultable Bonds”, http://web.stanford.edu/~duffie/ds.pdf. (18.11.2015).
 • Flannery, M.J - Houston, J.F.- Partnoy, F. (2010). Credit Default Swap Spreads as Viable Substitutes for Credit Ratings. University of Pennsylvania Law Review, Cilt. 158, (2085-2123).
 • Fontana, Alessandro – Scheicher, Martin (2010), “An Analysis of Euro Area Sovereign CDS and TheirRelation with GovernmentBonds”, European Central Bank (ECB) WorkingPaper Series, Sayı.1271, (1-47).
 • Han, Bing - Zhou, Yi (2015), “Understanding the TermStructure of CreditDefault Swap Spreads”, Journal Of Emprical Finance, Cilt. 31, (18-35).
 • Hancı, Görkem (2014), “Kredi Temerrüt Takaslar ve BİST 100 Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Maliye Finans Yazıları, Cilt. 28, Sayı. 102, (9-24).
 • Heinz, Frigyes Ferdinand – Sun, Yan (2014), “Sovereign CDS Spreads in Europe—The Role of Global Risk Aversion, Economic Fundamentals, Liquidity, and Spillovers”, IMF Working Paper, WP/14/17, https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1417.pdf. (02.01.2016).
 • Im, K.S., M.H. Pesaran and Y. Shin, (2003), “Testing for unitroots in heterogeneous panels”, Journal of Econometrics, Cilt. 115, Sayı.1, (53-74).
 • Iwai, Koichi (2011), “Determinants of the CDS Spreads of JapaneseFirmsBefore and After the Global Financial Crisis”. FSA Institute Discussion Paper Series. (1-40). http://www.fsa.go.jp/frtc/seika/discussion/2011/02.pdf (02.01.2016).
 • Jarrow, Robert A. – Lando, David – Turnbull, Stuart M. (1997), “A Markov Model Fort he Term Structure of Credit Risk Spreads”, The Review Of Financial Studies, Cilt.10, Sayı. 2, (481-523).
 • Jarrow, Robert(2001) "Counterparty Risk and the Pricing of Defaultable Securities," Journal of Finance, American Finance Association, Cilt. 56, Sayı. 5, (1765-1799).
 • Kao, C., 1999. Spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data. Journal of Econometrics, Cilt. 90, Sayı.1, (1-44).
 • Koy, Ayben (2014), “Kredi Temerrüt Takaslar(CDS) ve Tahviller Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Working Paper Series, Tartışma Metinleri, WPS NO/ 01 / 2014-07, (1-12).
 • Levin, C.F. Lin and C.S.J. Chu, 2002. Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, Cilt.108, Sayı.1, (1-24).
 • Longstaff, Francis A. – Schwartz, Eduardo S.(1995), “A Simple Approach to Valuing RiskyFixed and Floating Rate Debt”, The Journal of Finance, Cilt. 50, Sayı. 3, (789-819). Longstaff, Francis.A. - Pan, Jun - Pedersen, Lasse, H. - Singleton, Kenneth.J. (2011), “How Sovereign is Sovereign Credit Risk?”, American Economic Journal: Macroeconomics, Cilt. 3, Sayı. 2, (75-103).
 • Mengle David (2007), “Credit Derivatives: An Overview”, International Swaps and Derivatives Association Financial Markets Conference, Federal Reserve Bank of Atlanta, (1-47).
 • Merton, Robert (1974), “On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates”, The Journal Of Finance, Cilt. 29, Sayı. 2, (449-470).
 • Mora, Nada(2006), “Sovereign Credit Ratings: Guilty Beyond Reasonable Doubt?, Journal Of Banking and Finance, Cilt.30, (2041-2062).
 • Norden, Lars - Martin Weber(2009), “The Co-movement of Credit Default Swap, Bond and Stock Markets: An Empirical Analysis”. European Financial Management, Cilt. 15, Sayı. 3, (529–562).
 • Ötker-Robe, İnci - Podpiera, Jiri (2010), “The Fundamental Determinants of Credit Default Risk for European Large Complex Financial Institutions”, IMF Working Paper, WP/10/153, https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10153.pdf. (02.02.2016).
 • Pedroni, P., 1999. Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Cilt. 61(November Special Issue), (653–669).
 • Pedroni, P., 2004. Panel cointegration: Asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis. EconometricTheory, Cilt. 20, Sayı. 03, (597-625).
 • Plank, Thomas (2010), “Do Macro-Economic Fundamentals Price Emerging Market Sovereign CDS Spreads?”, SSRN: http://ssrn.com/abstract=1765352 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1765352(21.10.2015).
 • Sand, H.J.H. (2012). “The Impact of Macro-EconomicVariables on the Sovereign CDS Spreads of the Eurozone Countries”, University of Groningen Faculty of Economics and Business, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, http://www.vdmeer.net/wpcontent/uploads/2013/09/MscThesis_HugoSand_SovereignCDSspreadsfinal.pdf. (18.10.2015)
 • Ünal, Haluk – Madan, Dilip – Güntay, Levent (2003), “Pricing the Risk of Recovery in Default with APR Violations”, Journal of Banking& Finance, Cilt. 27, Sayı.6, (1001–1025).
 • Yenice, Sedat – Hazar, Adalet (2015), “Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Risk Primleri ile Menkul Kıymet Borsalarının Etkileşiminin İncelenmesi”, Journal of Economics, Finance& Accounting-JEFA, Cilt. 2, Sayı. 2, (135-151).
 • Zhou, Chunsheng(2001), “An Analysis of Default Correlations and MultipleDefaults”, The Review of Financial Studies, Cilt.14, Sayı.2, (555-576).
 • Zhou, Haibin (2004), “ An Empirical Comparison of Credit Default Spreads Between the Bond Market and Credit Default Swap Market”, BIS Working Papers, Cilt.160, (1-37).
Journal Section Articles
Authors

Author: Çağatay BAŞARIR

Author: Murat KETEN

Dates

Publication Date: June 13, 2016

Bibtex @ { makusobed260833, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {369 - 380}, doi = {10.20875/sb.72076}, title = {Gelişmekte Olan Ülkelerin Cds Primleri İle Hisse Senetleri Ve Döviz Kurları Arasındaki Kointegrasyon İlişkisi A Coıntegratıon Analysis Between Cds Premiums, Stock Indexes And Exchange Rates In Emerging Countries}, key = {cite}, author = {BAŞARIR, Çağatay and KETEN, Murat} }
APA BAŞARIR, Ç , KETEN, M . (2016). Gelişmekte Olan Ülkelerin Cds Primleri İle Hisse Senetleri Ve Döviz Kurları Arasındaki Kointegrasyon İlişkisi A Coıntegratıon Analysis Between Cds Premiums, Stock Indexes And Exchange Rates In Emerging Countries. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 369-380. DOI: 10.20875/sb.72076
MLA BAŞARIR, Ç , KETEN, M . "Gelişmekte Olan Ülkelerin Cds Primleri İle Hisse Senetleri Ve Döviz Kurları Arasındaki Kointegrasyon İlişkisi A Coıntegratıon Analysis Between Cds Premiums, Stock Indexes And Exchange Rates In Emerging Countries". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 369-380 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/24658/260833>
Chicago BAŞARIR, Ç , KETEN, M . "Gelişmekte Olan Ülkelerin Cds Primleri İle Hisse Senetleri Ve Döviz Kurları Arasındaki Kointegrasyon İlişkisi A Coıntegratıon Analysis Between Cds Premiums, Stock Indexes And Exchange Rates In Emerging Countries". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 369-380
RIS TY - JOUR T1 - Gelişmekte Olan Ülkelerin Cds Primleri İle Hisse Senetleri Ve Döviz Kurları Arasındaki Kointegrasyon İlişkisi A Coıntegratıon Analysis Between Cds Premiums, Stock Indexes And Exchange Rates In Emerging Countries AU - Çağatay BAŞARIR , Murat KETEN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20875/sb.72076 DO - 10.20875/sb.72076 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 369 EP - 380 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/sb.72076 UR - https://doi.org/10.20875/sb.72076 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Gelişmekte Olan Ülkelerin Cds Primleri İle Hisse Senetleri Ve Döviz Kurları Arasındaki Kointegrasyon İlişkisi A Coıntegratıon Analysis Between Cds Premiums, Stock Indexes And Exchange Rates In Emerging Countries %A Çağatay BAŞARIR , Murat KETEN %T Gelişmekte Olan Ülkelerin Cds Primleri İle Hisse Senetleri Ve Döviz Kurları Arasındaki Kointegrasyon İlişkisi A Coıntegratıon Analysis Between Cds Premiums, Stock Indexes And Exchange Rates In Emerging Countries %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 15 %R doi: 10.20875/sb.72076 %U 10.20875/sb.72076
ISNAD BAŞARIR, Çağatay , KETEN, Murat . "Gelişmekte Olan Ülkelerin Cds Primleri İle Hisse Senetleri Ve Döviz Kurları Arasındaki Kointegrasyon İlişkisi A Coıntegratıon Analysis Between Cds Premiums, Stock Indexes And Exchange Rates In Emerging Countries". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 15 (June 2016): 369-380. https://doi.org/10.20875/sb.72076
AMA BAŞARIR Ç , KETEN M . Gelişmekte Olan Ülkelerin Cds Primleri İle Hisse Senetleri Ve Döviz Kurları Arasındaki Kointegrasyon İlişkisi A Coıntegratıon Analysis Between Cds Premiums, Stock Indexes And Exchange Rates In Emerging Countries. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(15): 369-380.
Vancouver BAŞARIR Ç , KETEN M . Gelişmekte Olan Ülkelerin Cds Primleri İle Hisse Senetleri Ve Döviz Kurları Arasındaki Kointegrasyon İlişkisi A Coıntegratıon Analysis Between Cds Premiums, Stock Indexes And Exchange Rates In Emerging Countries. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(15): 380-369.