Year 2016, Volume 8, Issue 16, Pages 38 - 45 2016-09-23

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Müziksel Gelişim Özellikleri: Bir Literatür Derlemesi

Gökay YILDIZ [1] , Zeki NACAKCI [2]

1097 1735

Okul öncesi dönem, beyin gelişiminin ve sinaptik bağlantıların kurulma oranının en yoğun ve hızlı yaşandığı dönemdir. Dolayısıyla bireylerdeki müzikal değişimler ve gelişmelerinde, yoğun ve kalıcı etkiler bırakan ilk önemli dönemi olarak görülmektedir. Bu nedenle, okul öncesi dönem çocukların, müziksel gelişim özellikleri üzerine ulusal ve uluslararası alanda birçok bilimsel çalışma yapılmıştır. Bu bağlamada bu çalışma, literatürde okul öncesi dönem çocuklarının müziksel gelişimlerini üzerine yapılmış araştırmaların sınıflandırılması ve değerlendirilmesinin yapılarak konuya özel sentezlere ulaşılması amaçlanmaktadır. Tarama sonucunda elde edilen çalışmalar, genelde müziksel gelişim özellikleri, özelde okul öncesi dönem altında sentezlenerek değerlendirilmiş belirlenen konu üzerindeki tartışmalı noktalar ve düşünsel analizler yeniden yorumlanmıştır. Literatür taramaya dayalı okul öncesi dönem çocuklarının müziksel gelişim özelliklerinin incelenmesini ve irdelenmesini yapılan bu araştırmada,  ülkemiz eğitim sistemi için bazı önerilerde bulunulmuştur.

Okul Öncesi, Gelişim, Müziksel Gelişim.
 • Artan, İsmihan - Bal, Servet, (1993). Okul Öncesi Dönemde Müziğin Gelişimi ve Etkinlik Örnekleri. Ya- Pa Yayınları, İstanbul.
 • Ayas, Alipaşa. (1995). Fen Bilimlerinde Program Geliştirme ve Uygulama Teknikleri Üzerine Bir Çalışma: İki Çağdaş Çağdaş Yaklaşımın Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı.11, (149-155).
 • Erden, Evin - Şeker, Serkan - Topoğlu, Onur. (2012). Music Education in Preschool Period. IJECER, Cilt.1, Sayı.2, (1-12).
 • Gooding, Lori - Standley, Jayne M. (2009). Musical Development and Learning Characteristics of Students: A Compilation of Key Points From the Research Literature Organized by Age. National Association for Music Education, Vol.30, Number.1, (32-45).
 • Güler, N. (2006). Okul Öncesi Öğretmenlerin Müzik Etkinliklerini Gerçekleştirme Durumları ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Hargreaves, David J. - Zimmermann, Marilyn P. (1992). Developmental Theories Of Music Learning. In R. Cowell (Ed.), Handbook of research on music teaching and learning (pp. 377–391). New York, NY: Schirmer Books.
 • Kandır, Adalet - Türkoğlu, Didem (2015). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nın Müzikal Becerilerin Gelişimi Yönünden Değerlendirilmesi. Hacettepe University Faculty of Healt Sciences Journal, Vol.1 Number.12, (339-350).
 • Kılıç, Ilgım (2012). Okul Öncesinde Müzik Eğitimi-Etkinliklerle Uygulama Örnekleri. Pegem Akademi. Ankara.
 • Mayesky, Mary (2002). Creatıve Activities for Young Children. 7th Edition. Delmar Adivision Of Thomson Learning Printer in The U.S.A.
 • MEB Okul Öncesi Eğitim Programı (2013). T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. Ankara.
 • Ömeroğlu, Esra - Ersoy, Özlem - Şahin, Fatma - Kandır, Adalet - Turla, Ayşe (2006). Müziğin Okul Öncesi Eğitimde Kullanılması. Kök Yayıncılık. Ankara.
 • Özmenteş, Gökmen. (2006). Bilişsel Müzikoloji ve Erken Dönem Müzik Eğitimi. Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde İlköğretim Eğitimi.
 • Senemoğlu, Nuray (1998). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Spot Matbaacılık. Ankara.
 • Urfioğlu, Ayşe. (1998). Bebeklik ve Okul Öncesi Dönemde Müziğin Gelişimi ve Eğitimi. Ya-Pa Yayınları. İstanbul.
 • Uçan, Ali (1994). Müzik Eğitimi. Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar. Müzik Ansiklopedisi Yayınları. Ankara.
 • Uçan, Ali (2001). Okul Öncesi Müzik Eğitimi ve Programı, Müzik Öğretimi (Editör Ali Öztürk). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Eskişehir.
Journal Section Articles
Authors

Author: Gökay YILDIZ

Author: Zeki NACAKCI

Bibtex @ { makusobed260839, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {38 - 45}, doi = {10.20875/sb.93592}, title = {Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Müziksel Gelişim Özellikleri: Bir Literatür Derlemesi}, key = {cite}, author = {YILDIZ, Gökay and NACAKCI, Zeki} }
APA YILDIZ, G , NACAKCI, Z . (2016). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Müziksel Gelişim Özellikleri: Bir Literatür Derlemesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 38-45. DOI: 10.20875/sb.93592
MLA YILDIZ, G , NACAKCI, Z . "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Müziksel Gelişim Özellikleri: Bir Literatür Derlemesi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 38-45 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/24660/260839>
Chicago YILDIZ, G , NACAKCI, Z . "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Müziksel Gelişim Özellikleri: Bir Literatür Derlemesi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 38-45
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Müziksel Gelişim Özellikleri: Bir Literatür Derlemesi AU - Gökay YILDIZ , Zeki NACAKCI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20875/sb.93592 DO - 10.20875/sb.93592 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 45 VL - 8 IS - 16 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/sb.93592 UR - https://doi.org/10.20875/sb.93592 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Müziksel Gelişim Özellikleri: Bir Literatür Derlemesi %A Gökay YILDIZ , Zeki NACAKCI %T Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Müziksel Gelişim Özellikleri: Bir Literatür Derlemesi %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 16 %R doi: 10.20875/sb.93592 %U 10.20875/sb.93592
ISNAD YILDIZ, Gökay , NACAKCI, Zeki . "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Müziksel Gelişim Özellikleri: Bir Literatür Derlemesi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 16 (September 2016): 38-45. https://doi.org/10.20875/sb.93592