Year 2016, Volume 8, Issue 16, Pages 61 - 70 2016-09-28

Örgütsel Değişim Yönetimi ve Bir Uygulama-Organizational Change Management and An Emprical Study

Murat BAY [1] , Selahattin AKPINAR [2]

783 2111

Örgütsel değişim ihtiyacını doğuran nedenler farklı olmakla birlikte örgüt içi ve çevresel faktörler bu konuda etkili olmaktadır. İşletme çevreye uyum sağlayan açık sistemlerdir. Dolayısıyla çevredeki her türlü değişimi algılayabilecek mekanizmalar ve çalışanların olması gereklidir. Fikirler yenilikleri anlama ve değişim açısından önemli olmakla birlikte uygulama olmadan değişimi sağlamak olanaksızdır. Uygulama İstanbul ilinde imalat sanayinde çoğunluğu yönetici kademesinde olan 106 kişiye yüz yüze olarak yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları arasında, performans kültürü, iletişim, yönetim kalitesi, Uyum ve motivasyonun yaratıcılık üzerinde etkisi (,000) anlamlıdır. Yaratıcılık üzerinde yönetim kalitesinin (,000)/korelasyon(,929) etkisi görünmektedir. İletişim üzerinde yönetim kalitesi (,000)/korelasyon(,940) ve performans kültürü (,004)/korelasyon(,873) anlamlı etkisi görülmektedir.

Örgütsel Değişim, Stratejik Değişim, Rekabet
 • Alas, Ruth (2009), Implementation of Changes in Chinese Organizations, Woodhead Publishing Limited, ISBN: 978-1-84334-352-3, 1-188.
 • Arat, Gülşah (2013), İşletmelerde Örgütsel Değişim ve İç Girişimcilik İlişkisi: Enerji Sektöründe Bir Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • Contrafattoa, Massimo- Burns, John (2013), “Social and Environmental Accounting, Organisational Change and Management Accounting: A Processual View”, Management Accounting Research. 24, 349–365.
 • Chen, Jing Elaine- Ouyang, Tao Hua- Pan, Shan L (2013), “The Role Of Feedback In Changing Organizational Routine: A Case Study Of Haier, China”, International Journal of Information Management 33, 971–974.
 • Chung, Goo Hyeok- Du, Jing- Choi, Jin Nam (2014), “How Do Employees Adapt To Organizational Change Driven By Cross-Border M&As? A Case In China”, Journal of World Business 49,78– 86.
 • Çalışkan, Abdullah (2007), Organizasyonel Değişim Yönetimi ve Azerbaycan Türk Cumhuriyeti’ndeki Türk Menşeli İşletmelerde Bir Uygulama, Doktora Tezi, 274-280, Isparta.
 • Daft, Richard L. (2015), Örgüt Kuramları ve Tasarımını Anlamak, Onuncu Basımdan Çeviri, Çev: Ömür N. Timurcanday Özmen, Nobel yayınevi, 371-405.
 • Eren, Erol (2009), Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayınevi, 114-15.
 • Esen, Ayşe (2012), Örgütsel Değişimde Dönüştürücü Liderlik Davranışları, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Heckmann, Nadine- Steger, Thomas- Dowling, Michael (2016), “Organizational Capacity For Change, Change Experience and Change Project Performance”, Journal of Business Research. 69, 777– 784.
 • Keçecioğlu, Tamer (2001), Bir Değişimin Anatomisi ya da Değişimin Bir Parçası Olmak, Alfa Yayınları, No: 916, İstanbul, 213-217.
 • Lozano, Rodrigo- Ceulemans, Kim- Seatter, Carol Scarff (2015), “Teaching Organisational Change Management For Sustainability: Designing and Delivering A Course At The University Of Leeds To Better Prepare Future Sustainability Change Agents”, Journal of Cleaner Production 106, 205-215.
 • Mangundjaya, Wustari- Utoya, Dharmayati- Wulandari, Permata (2015), “The Role Of Leadership and Employee’s Condition On Reaction To Organizational Change”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 172 ,471 – 478.
 • Pritchett, Price- Robinson, Donald- Clarkson, Russel (1997), After The Merger: The Authoritative Guide For Integration Success, Revised Edition. New York, USA: McGraw-Hill.
 • Walker, Jack- Armenakis, Achilles- Bernerth, Jeremy (2007), “Factors Influencing Organizational Change Efforts: An Integrative Investigation Of Change Content, Context, Process, And Individual Differences.” Journal of Organizational Change.20(6), 761-773.
Journal Section Articles
Authors

Author: Murat BAY

Author: Selahattin AKPINAR

Dates

Publication Date: September 28, 2016

Bibtex @ { makusobed260841, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {61 - 70}, doi = {10.20875/sb.48748}, title = {Örgütsel Değişim Yönetimi ve Bir Uygulama-Organizational Change Management and An Emprical Study}, key = {cite}, author = {BAY, Murat and AKPINAR, Selahattin} }
APA BAY, M , AKPINAR, S . (2016). Örgütsel Değişim Yönetimi ve Bir Uygulama-Organizational Change Management and An Emprical Study. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 61-70. DOI: 10.20875/sb.48748
MLA BAY, M , AKPINAR, S . "Örgütsel Değişim Yönetimi ve Bir Uygulama-Organizational Change Management and An Emprical Study". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 61-70 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/24660/260841>
Chicago BAY, M , AKPINAR, S . "Örgütsel Değişim Yönetimi ve Bir Uygulama-Organizational Change Management and An Emprical Study". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 61-70
RIS TY - JOUR T1 - Örgütsel Değişim Yönetimi ve Bir Uygulama-Organizational Change Management and An Emprical Study AU - Murat BAY , Selahattin AKPINAR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20875/sb.48748 DO - 10.20875/sb.48748 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 70 VL - 8 IS - 16 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/sb.48748 UR - https://doi.org/10.20875/sb.48748 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Örgütsel Değişim Yönetimi ve Bir Uygulama-Organizational Change Management and An Emprical Study %A Murat BAY , Selahattin AKPINAR %T Örgütsel Değişim Yönetimi ve Bir Uygulama-Organizational Change Management and An Emprical Study %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 16 %R doi: 10.20875/sb.48748 %U 10.20875/sb.48748
ISNAD BAY, Murat , AKPINAR, Selahattin . "Örgütsel Değişim Yönetimi ve Bir Uygulama-Organizational Change Management and An Emprical Study". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 16 (September 2016): 61-70. https://doi.org/10.20875/sb.48748
AMA BAY M , AKPINAR S . Örgütsel Değişim Yönetimi ve Bir Uygulama-Organizational Change Management and An Emprical Study. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(16): 61-70.
Vancouver BAY M , AKPINAR S . Örgütsel Değişim Yönetimi ve Bir Uygulama-Organizational Change Management and An Emprical Study. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(16): 70-61.