Year 2016, Volume 8, Issue 16, Pages 149 - 161 2016-09-28

Türkiye Sağlık Sisteminin Finansal Sürdürülebilirliğine Yönelik Bir Uygulama- An Application About Financial Sustainability of Turkey Health System

Özlem ÖZER [1] , Hasan Hüseyin YILDIRIM [2]

1153 1002

Bu çalışmanın amacı, finansal sürdürülebilirlik hakkında bilgiler vermek ve Türkiye sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirliği konusunda paydaşların görüşlerini belirlemektir. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak toplam 108 kişiye ulaşılmıştır. Çalışmada, bireysel görüşme tekniği kullanılmıştır Elde edilen veriler SPSS 20 programı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre; paydaşların finansal sürdürülebilirliği sağlama konusunda en fazla katılmış olduğu ifadeler “sağlık hizmetlerinin gereksiz veya kötüye kullanımını engellemek” (4,44), “kayıt dışı ekonomi ile etkili bir şekilde mücadele etmek” (4,41) iken, en az katıldıkları ifadeler “sağlık hizmetleri sunumunu özelleştirmek” (2,14) ve “sağlık finansmanını özelleştirmek” (2,17) ifadeleri olmuştur. Bu çalışma ile Türkiye’de ilk defa paydaş görüşlerine dayalı olarak Türkiye sağlık sisteminin finansal sürdürülebilirlik konusu araştırılmıştır.


Sağlık, Sürdürülebilirlik, Finansal Sürdürülebilirlik, Sağlık Sistemi
 • Ahtonen, Annika (2013), Economic Governance: Helping European Healthcare Systems to Deliver Better Health and Wealth?, European Policy Centre, Policy Brief.
 • Akdağ, Recep (2011), Sunuş, İçinde: Mollahaliloğlu, S; Kavuncubaşı, Ş. Şimşek, F. Kosdak, M. ve Yıldırım, S. Kamu Hastanelerinin Genel Verimliliğinin Değerlendirilmesi Araştırma Raporu, Sağlık Bakanlığı, Ankara.
 • Altunışık, Remzi, Coşkun, Recai, Bayraktaroğlu, Serkan ve Yıldırım, Engin (2012), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, 7. Baskı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • BASYS, CEPS, IRDES ve IGSS, (2005), “Development of a Methodology for Collection and Analysis of Data on Efficiency and Effectiveness in Health Care Provision. Final Report”, Eurostat Grant: N°20023510004 ESTAT/R-3/PT/ar/B2002 E-3 http://www.basys.de/aktuelles/sha-efficiency.pdf (Erişim: 10.12.2014).
 • Deloitte (2012), “Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli İçin Yol Haritası ve Süreç Yönetimi”, http://www.ieis.org.tr/pdfler/Deloitte_kamufinansmanraporu _0612.pdf (Erişim: 06.08.2013).
 • Di Matteo, Livio (2010), “The Sustainability of Public Health Expenditures: Evidence from the Canadian Federation”, The European Journal of Health Economics, 11, (569-584).
 • European Commission (2013), “Investing in Health, Commission Staff Working Document Social Investment Package, Brussels”,
 • http://ec.europa.eu/health/strategy/docs/swd_
 • investing_in_health.pdf (Erişim: 12.02.2014).
 • Figueras, Josep, McKee, Martin, Lessof, Suszy, Duran, Antonio ve Menabde, Nata (2008), Health Systems, Health and Wealth: Assessing The Case for Investing in Health Systems, WHO European Ministerial Conference on Health Systems, 25-27 June.
 • Kalkınma Bakanlığı (2014), “Sağlık Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması ve Mali Sürdürülebilirlik Özel İhtisas Komisyonu Ön Raporu”, Ankara.
 • Knowles, James C., Leighton, Charlotte ve Stinson, Wayne (1997), Measuring Results of Health Sector Reform for System Performance: A Handbook Indicators, Special Initiatives Report No.1, Bethesda, MD: Partnerships for Health Reform.
 • La Fond, Anne (1995), Sustaining Primary Health Care, London: The Save the Children Fund.
 • Lithuanian Presidency of the Council of the European Union, (2013), The Vilnius Declaration and Conference Report: Sustainable Health Systems for Inclusive Growth in Europe, 19-20 November, Vilnius, Lithuania.
 • Mehdi, Subhi (1999), “Health and Family Planning Indicators: Measuring Sustainability/ Volume II”, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnace795.pdf (Erişim: 15.09.2014).
 • Özen, Yaner ve Gül, Abdulkadir (2007), Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Evren-Örneklem Sorunu, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, (394-422).
 • Özer, Özlem, Yıldırım, Hasan Hüseyin ve Yıldırım, Türkan (2015), Sağlık Sistemlerinde Finansal Sürdürülebilirlik: Kuram ve Uygulama, 1. Baskı, ABSAM, Ankara.
 • Prada, Gabriela, Grimes, Kelly ve Sklokin Loulia (2014), Defining Health and Health Care Sustainability, Ottawa, The Conference Board of Canada.
 • Roberts, J.L. (1998), Terminology-A Glossary of Technical Terms on the Economics and Finance of Health Services, Geneva, World Health Organization.
 • Ruggeri, Joe (2006), Health Care Spending, Fiscal Sustainability and Public Investment, The Saskatchewan Institue of Public Policy, Public Policy Paper No: 42. Sağlık Bakanlığı (2012), “Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan 2013-2017”, http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/stratejikplanturk.pdf (Erişim: 15.03.2014).
 • Skinner, Brett J. (2009), Canadian Health Policy Failures: What’s Wrong?, Who Gets Hurt?, Why Nothing Changes?, Fraser Institute, Canada.
 • Skinner, Brett J. ve Rovere, Mark (2011), Canada’s Medicare Bubble Is Government Health Spending Sustainable without User-Based Funding? Fraser Institute.
 • Thomson, Sarah, Foubister, Tom ve Mossialos, Ellias (2008), Health Care Financing in the Context of Social Security, LSE Health and Social Care, London.
 • Thomson, Sarah, Foubister, Tom, Figueras, Josep, Kutzin, Joseph, Permanand, Govin ve Bryndová, Lucie (2009), Addressing Financial Sustainability in Health Systems, World Health Organization, Copenhagen Denmark.
 • Tordrup, David, Angelis, Aris ve Kanavos, Panos (2013), “Preference on Policy Options for Ensuring the Financial Sustainability of Health Care Sevices in the Future: Results of a Stakeholder Survey”, Applied Health Economics and Health Policy, Volume:11, Issue:6, (639-652).
 • Yıldırım, Hasan Hüseyin (2012a), “Sağlık Harcamaları ve Sağlık Finansmanı”, (Ed) Hasan Hüseyin Yıldırım, Sağlık Sigortacılığı, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir.
 • Yıldırım, Türkan (2012b), “Türkiye’de Sağlık Sigortacılığının Değerlendirilmesi”, (Ed) Hasan Hüseyin Yıldırım, Sağlık Sigortacılığı, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir.
Journal Section Articles
Authors

Author: Özlem ÖZER

Author: Hasan Hüseyin YILDIRIM

Bibtex @ { makusobed260846, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {149 - 161}, doi = {10.20875/sb.01574}, title = {Türkiye Sağlık Sisteminin Finansal Sürdürülebilirliğine Yönelik Bir Uygulama- An Application About Financial Sustainability of Turkey Health System}, key = {cite}, author = {ÖZER, Özlem and YILDIRIM, Hasan Hüseyin} }
APA ÖZER, Ö , YILDIRIM, H . (2016). Türkiye Sağlık Sisteminin Finansal Sürdürülebilirliğine Yönelik Bir Uygulama- An Application About Financial Sustainability of Turkey Health System. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 149-161. DOI: 10.20875/sb.01574
MLA ÖZER, Ö , YILDIRIM, H . "Türkiye Sağlık Sisteminin Finansal Sürdürülebilirliğine Yönelik Bir Uygulama- An Application About Financial Sustainability of Turkey Health System". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 149-161 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/24660/260846>
Chicago ÖZER, Ö , YILDIRIM, H . "Türkiye Sağlık Sisteminin Finansal Sürdürülebilirliğine Yönelik Bir Uygulama- An Application About Financial Sustainability of Turkey Health System". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 149-161
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Sağlık Sisteminin Finansal Sürdürülebilirliğine Yönelik Bir Uygulama- An Application About Financial Sustainability of Turkey Health System AU - Özlem ÖZER , Hasan Hüseyin YILDIRIM Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20875/sb.01574 DO - 10.20875/sb.01574 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 161 VL - 8 IS - 16 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/sb.01574 UR - https://doi.org/10.20875/sb.01574 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Türkiye Sağlık Sisteminin Finansal Sürdürülebilirliğine Yönelik Bir Uygulama- An Application About Financial Sustainability of Turkey Health System %A Özlem ÖZER , Hasan Hüseyin YILDIRIM %T Türkiye Sağlık Sisteminin Finansal Sürdürülebilirliğine Yönelik Bir Uygulama- An Application About Financial Sustainability of Turkey Health System %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 16 %R doi: 10.20875/sb.01574 %U 10.20875/sb.01574
ISNAD ÖZER, Özlem , YILDIRIM, Hasan Hüseyin . "Türkiye Sağlık Sisteminin Finansal Sürdürülebilirliğine Yönelik Bir Uygulama- An Application About Financial Sustainability of Turkey Health System". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 16 (September 2016): 149-161. https://doi.org/10.20875/sb.01574