Year 2017, Volume 9, Issue 19, Pages 137 - 147 2017-06-30

ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER, DEMOKRASİ VE YOLSUZLUK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

Dilek ŞAHİN [1]

239 340

Bu çalışmanın esas amacı, üst-orta gelirli ülkelerde ekonomik özgürlükler, demokrasi ve yolsuzluk ilişkisinin analizidir. Çalışmada 1998-2014 dönemi ele alınmış ve panel veri yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada değişkenlerin durağanlıkları araştırılmıştır.  Ardından değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi Pedroni eş bütünleşme testi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak değişkenlerin birinci dereceden durağan oldukları ve değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olduğu görülmüştür. Granger nedensellik analizi sonucunda kısa dönemde ekonomik özgürlükler ve yolsuzluk arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür. Uzun dönemde ise, demokrasinin ve yolsuzlukların ekonomik özgürlüklerin nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Demokrasi, Yolsuzluk, Ekonomik Özgürlükler, Üst-Orta Gelirli Ülkeler, Panel Veri Analizi
 • Beşeli, Furkan - Yardımcıoğlu, Fatih (2013), “Demokrasi ve Yolsuzluk İlişkisi: Seçilmiş Ortadoğu Ülkelerinin Analizi”, Ortadoğu Yıllığı, (446-461).
 • Akçay, Selçuk (2000), “Yolsuzluk, Ekonomik Özgürlükler ve Demokrasi”, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, Cilt1, Sayı 1, (1-15).
 • Akıncı, Merter - Erkal, Gökhan - Yılmaz, Ömer (2015), “Ekonomik Özgürlükler ve Yolsuzluk İlişkisi: Türkiye İçin Bir Zaman Serisi Analizi”, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, (145-165).
 • Gerni, Mine - Emsen, Selçuk - Özdemir, Dilek - Buzdağlı, Özge (2012), “Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme İle İlişkileri”, International Conference on EurasianEconomies. (131-139).
 • Kayalıdere, Gül - Özcan, Pelin (2014), “Bütçe Saydamlığı ve Ekonomik Özgürlüğün Yolsuzluk Üzerindeki Etkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 28, Sayı2, (219-234).
 • Kolstad, Ivar - Wiig, Arne (2011), “Does Democracy Reduce Corruption?” CMI WorkingPaper, Vol.4, (1-25).
 • Konu, Aylin - Ata, Ahmet (2016), “Yolsuzluk ve Ekonomik Özgürlük İlişkisi: AB Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Analizi”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, (195-207).
 • Rachdia, Houssem- Saidib, Hichem (2015). “Democracy and EconomicGrowth: Evidence in MENA Countries”, Procedia - Social and BehavioralSciences Vol 191, (616- 621).
 • Rock, Michael (2007), “Corruption and Democracy”, DESA WorkingPaper, Vol 55, (1-18).
 • Sha, Shrabani - Su, Jen-Je (2012), “Investigating the Interaction Effect of Democracy and EconomicFreedom on Corruption: A Cross-Country QuantileRegression Analysis”, Economic Analysis &Policy, Vol 42, No 3, ( 389-396).
 • Shen, Ce - Williamson, John (2005), “Corruption, Democracy, EconomicFreedom and StateStrength A Cross-National Analysis”, International Journal of ComparativeSociology, Vol 46, No 4, (327-345).
 • Tiwari, Aviral (2012), “Corruption, Democracy and Bureaucracy”, Theoretical and AppliedEconomics Volume, Vol 9, No 574, (17-28).
 • Yardımcıoğlu, Fatih (2013), “Türk Cumhuriyetlerinde Demokrasi ve Yolsuzluk İlişkisi: Panel Veri Analizi”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, ( 437-457).
 • Zaouali, Amira (2014), “Corruption’s and Democracy’sEffects on EconomicGrowth”, International Journal of Business, Economics and Management, Cilt 1, Sayı 8, (186-200).
 • Freedom House, https://freedomhouse.org/. (Erişim Tarihi: 08.09.2016)
 • Transparency International, https://www.transparency.org/. (Erişim Tarihi: 07.08.2016)
 • Heritage Foundation, http://www.heritage.org/. (Erişim Tarihi: 08.08.2016)
Subjects Social
Published Date Haziran 2017
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Dilek ŞAHİN

Bibtex @research article { makusobed323895, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {137 - 147}, doi = {10.20875/makusobed.323895}, title = {ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER, DEMOKRASİ VE YOLSUZLUK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Dilek} }
APA ŞAHİN, D . (2017). ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER, DEMOKRASİ VE YOLSUZLUK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (19), 137-147. DOI: 10.20875/makusobed.323895
MLA ŞAHİN, D . "ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER, DEMOKRASİ VE YOLSUZLUK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 137-147 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/29997/323895>
Chicago ŞAHİN, D . "ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER, DEMOKRASİ VE YOLSUZLUK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 137-147
RIS TY - JOUR T1 - ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER, DEMOKRASİ VE YOLSUZLUK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ AU - Dilek ŞAHİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.323895 DO - 10.20875/makusobed.323895 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 147 VL - 9 IS - 19 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.323895 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.323895 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER, DEMOKRASİ VE YOLSUZLUK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ %A Dilek ŞAHİN %T ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER, DEMOKRASİ VE YOLSUZLUK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 19 %R doi: 10.20875/makusobed.323895 %U 10.20875/makusobed.323895
ISNAD ŞAHİN, Dilek . "ÜST-ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER, DEMOKRASİ VE YOLSUZLUK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 19 (June 2017): 137-147. https://doi.org/10.20875/makusobed.323895