Year 2017, Volume 9, Issue 20, Pages 314 - 326 2017-09-30

BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNİN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNLARININ KAZANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - INVESTIGATIONS INTO THE INCOMES OF ENGINEERING FACULTY GRADUATES OF A STATE UNIVERSITY BY SEVERAL VARIABLES

Mehmet Ulaş KOYUNCUOĞLU [1]

178 306

Bu araştırma, bir üniversitenin mühendislik fakültesinin farklı bölümlerinin farklı dönemlerinde mezun olan öğrencilerin mesleki hayata adım atmalarından sonra, özel veya kamu sektörü iş hayatlarında kazandıkları maaşlarının (ücret); mühendislik bölümleri, lisans not ortalaması, cinsiyet, ikamet edilen bölge, çalışılan sektör gibi değişkenler açısından istatistiksel olarak incelemesini ortaya koymaktadır. Araştırmaya mühendislik fakültesinden mezun ve çalışan 150 birey katılmıştır. Frekans Tabloları, “Kolmogorov-Smirnov Testi”, “Shapiro-Wilk Testi”, “Pearson ve Spearman Korelasyon Teknikleri”, “Bağımsız İki Örneklem T Testi” ve “Tek Yönlü ANOVA Testi” analizde kullanılmıştır. Çalışmada parametrik ve parametrik olmayan testler bir arada kullanılarak analizler yapılmıştır. Mezun bireylerin akademik not ortalamalarının maaşları üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Bireylerin tecrübe süresi ve yaşları ile maaşları arasında belirli bir manidarlık düzeyinde anlamlı bir ilişki vardır. Kamu sektöründe çalışanlar ile özel sektörde çalışan bireylerin maaşları arasında anlamlı bir fark belirlenmiştir. Bu farklılık kamu sektörü maaşları lehinedir. Mühendislik bölümleri arasında maaş değişkeni bakımından anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır.
Mühendislik Mezunları, Maaş Analizi, Kişisel ve Eğitim Özellikleri
 • Arıkan, Rauf (2004), Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Bozanoğlu, İhsan (2005), “Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Rehberliğinin Güdülenme, Benlik Saygısı, Başarı ve Sınav Kaygısı Düzeylerine Etkisi”, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt.38, Sayı.1, (17-42).
 • CONSAD Research Corporation (2009), “An Analysis of the Reasons for the Disparity in Wages Between Men and Women”, Department of Labor Employment Standards Administration, ABD.
 • Graduate Careers Australia Ltd (2013), “An Analysis of the Gender Wage Gap in the Australian Graduate Labour Market”, Australia.
 • İslamoğlu, A. Hamdi (2003), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • Karasakaloğlu, Nuri-Saracaloğlu, A. Seda-Dedebali, N. Cem (2010), “Yazılı Anlatım Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının İletişim Becerileri İle Okuma İlgi ve Alışkanlıklarına Etkisi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt.18, Sayı.2, (389-402).
 • Mayers, Coby V.-Brandt, W. Christopher (2015), Implementation Fidelity in Education Research: Designer and Evaluator Considerations, ABD.
 • Office of the Vice Provost for the Faculty (2015), “Report on the Uc Berkeley Faculty Salary Equity Study”, California, ABD.
 • Otacıoğlu Gürşen, Sena (2009), “Müzik Öğretmeni Adaylarının Benlik Saygısı Düzeyleri İle Akademik ve Çalgı Başarılarının Karşılaştırılması”, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı.13, (141-150).
 • Overview (2009) “An Analysis of Salary Equity Among Faculty in the STEM Disciplines at the University of Illinois at Chicago”, ABD.
 • Saracaloğlu, A. Seda-Yenice Nilgün-Karasakaloğlu, Nuri (2009), “Öğretmen Adaylarının İletişim ve Problem Çözme Becerileri İle Okuma İlgi ve Alışkanlıkları Arasındaki İlişki”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt.6, Sayı.2, (186-206).
 • Robert, F. Schoeni-Patricia Andreski-Patricia, Wolff (2012), “University of Michigan Gender Salary Study: An Update”, University of Michigan, ABD.
 • Tekin, Saadet-Kapancı, İlker (2010), “Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Atılganlık Durumlarına Etkisi”, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.8, Sayı.1, (51-66).
 • Yazıcıoğlu, Yahşi-Erdoğan Saniye (2004), SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Beta Yayınları, Ankara.
 • Yılmaz, Yusuf-Yılmaz, Yıldırım (2005), “Parametrik Olmayan Testlerin Pazarlama Alanındaki Araştırmalarda Kullanımı: 1995-2002 Arası Yazın Taraması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.7, Sayı.3, (177-199).
Subjects Social
Published Date Eylül
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0002-5437-1865
Author: Mehmet Ulaş KOYUNCUOĞLU
Institution: PAMUKKALE UNIV
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 30, 2017

Bibtex @research article { makusobed291033, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {314 - 326}, doi = {10.20875/makusobed.291033}, title = {BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNİN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNLARININ KAZANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - INVESTIGATIONS INTO THE INCOMES OF ENGINEERING FACULTY GRADUATES OF A STATE UNIVERSITY BY SEVERAL VARIABLES}, key = {cite}, author = {KOYUNCUOĞLU, Mehmet Ulaş} }
APA KOYUNCUOĞLU, M . (2017). BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNİN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNLARININ KAZANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - INVESTIGATIONS INTO THE INCOMES OF ENGINEERING FACULTY GRADUATES OF A STATE UNIVERSITY BY SEVERAL VARIABLES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (20), 314-326. DOI: 10.20875/makusobed.291033
MLA KOYUNCUOĞLU, M . "BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNİN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNLARININ KAZANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - INVESTIGATIONS INTO THE INCOMES OF ENGINEERING FACULTY GRADUATES OF A STATE UNIVERSITY BY SEVERAL VARIABLES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 314-326 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31299/291033>
Chicago KOYUNCUOĞLU, M . "BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNİN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNLARININ KAZANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - INVESTIGATIONS INTO THE INCOMES OF ENGINEERING FACULTY GRADUATES OF A STATE UNIVERSITY BY SEVERAL VARIABLES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 314-326
RIS TY - JOUR T1 - BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNİN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNLARININ KAZANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - INVESTIGATIONS INTO THE INCOMES OF ENGINEERING FACULTY GRADUATES OF A STATE UNIVERSITY BY SEVERAL VARIABLES AU - Mehmet Ulaş KOYUNCUOĞLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.291033 DO - 10.20875/makusobed.291033 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 314 EP - 326 VL - 9 IS - 20 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.291033 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.291033 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNİN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNLARININ KAZANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - INVESTIGATIONS INTO THE INCOMES OF ENGINEERING FACULTY GRADUATES OF A STATE UNIVERSITY BY SEVERAL VARIABLES %A Mehmet Ulaş KOYUNCUOĞLU %T BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNİN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNLARININ KAZANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - INVESTIGATIONS INTO THE INCOMES OF ENGINEERING FACULTY GRADUATES OF A STATE UNIVERSITY BY SEVERAL VARIABLES %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 20 %R doi: 10.20875/makusobed.291033 %U 10.20875/makusobed.291033
ISNAD KOYUNCUOĞLU, Mehmet Ulaş . "BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNİN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNLARININ KAZANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - INVESTIGATIONS INTO THE INCOMES OF ENGINEERING FACULTY GRADUATES OF A STATE UNIVERSITY BY SEVERAL VARIABLES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 20 (September 2017): 314-326. https://doi.org/10.20875/makusobed.291033
AMA KOYUNCUOĞLU M . BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNİN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNLARININ KAZANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - INVESTIGATIONS INTO THE INCOMES OF ENGINEERING FACULTY GRADUATES OF A STATE UNIVERSITY BY SEVERAL VARIABLES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(20): 314-326.
Vancouver KOYUNCUOĞLU M . BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNİN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNLARININ KAZANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ - INVESTIGATIONS INTO THE INCOMES OF ENGINEERING FACULTY GRADUATES OF A STATE UNIVERSITY BY SEVERAL VARIABLES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(20): 326-314.