Year 2017, Volume 9, Issue 21, Pages 254 - 267 2017-10-20

ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZORUNLU STAJ UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - PROSPECTS, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS ON THE PRACTICE OF PRACTICE IN PRACTICE OF PRESCHOOL EDUCATION IN PRELIMINARY PREMISES: THE PRINCIPLE OF ISPARTA VOCATIONAL HIGH SCHOOL

Yasemin DURAN [1] , Nilgün DOLMACI [2]

321 2763

Staj, öğrencinin eğitim gördüğü programın gereklerine, programdan beklenen eğitim-öğretime uygun olarak ve öğrenimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirdikleri faaliyettir. Stajını etkin bir şekilde ve nitelikli işyerlerinde tamamlayan bir çok öğrenci, bu sayede kariyer hedeflerine de ulaşabilmektedir. Ancak staj sırasında yeterli denetim mekanizmasının bulunmaması, öğrencilerin stajı mezuniyet yolunda aşılması görmeleri vb. etkenler stajdan beklenen faydaların ve sonuçların gerçekleşememesine yol açmaktadır.

Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj öncesine ve staj sonrasına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi, staj sırasında yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve çözüm yollarının bulunması amaçlanmaktadır. Isparta Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim- öğretim faaliyetleri sürdürülen yedi programdan, öğrencilerini 2015-2016 Akademik Yılı yaz döneminde zorunlu staj uygulamasına tabi tutan, “Yönetim ve Organizasyon”, “Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri”, “Finans, Bankacılık ve Sigortacılık”, “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” ve “Tasarım” programlarında öğrenim gören toplam 350 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Öğrencilere, literatür taraması yapılarak hazırlanmış anket uygulanmıştır. Veriler, istatistik paket programı SPSS (17.0) yardımıyla, frekans dağılımları ve çapraz tablo yapılarak değerlendirilmiştir.

Araştırma sonucunda, %92,9 oranında öğrenci staj yaptığı yeri kendisinin bulduğunu, % 42,9’u ise staj yerini belirlemesinde yaşadığı şehirde olmasının etkili olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerden staj öncesinde “stajın tecrübe kazandıracağına” inananların oranı % 72,6 iken, staj sonrası görüşlerine bakıldığında bu oranın % 56.9’a inmesi dikkat çekmektedir. Stajın kariyer hedeflerinin belirlenmesinde faydalı olduğunu düşünenlerin oranı ise % 81,1’dir. Ankete katılan öğrencilerin % 76’sı staj uygulamasının gerekli ve önemli olduğunu, % 55.7’si staj süresinin yeterli olduğunu düşünmektedir.

Ön Lisans, Zorunlu Staj, Tecrübe ve Deneyim, Kariyer Hedefi
  • Altınışık, R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S. ve Yıldırım E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri-SPSS Uygulamalı. Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
  • Anafarta, N. (2002), “Bireysel Kariyer Danışmanı Olarak Rehber”, Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3,(1), 115- 128.
  • Bahadır, Mehmet (2012). Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Yapma Eğilimlerinin Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2, Ek: A), 69-76.
  • Barbarash David (2016) Knowledge and Skill Competency Volves of An Undergraduate University Managed Cooperative Intership Education, Asia-Pacific Journal of Cooperative Education, 17 (1), 21-30. Baş, Türker (2008). Anket, Seçkin Yayıncılık, 5. Baskı, Ankara. Çetin Şule (2005). Öğrenci Stajlarında Yararlanılan Dersler Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme: Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(2): 153-169. Çiftçi, Melek Nurdan (2007). Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş Uygulamasından Yararlanan Mesleki Teknik Eğitim Mezunu Öğrencilerin Görüşleri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Subjects Social
Published Date Ekim
Journal Section Ozel Sayi
Authors

Author: Yasemin DURAN
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Nilgün DOLMACI
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 20, 2017

Bibtex @conference paper { makusobed316226, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {254 - 267}, doi = {10.20875/makusobed.316226}, title = {ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZORUNLU STAJ UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - PROSPECTS, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS ON THE PRACTICE OF PRACTICE IN PRACTICE OF PRESCHOOL EDUCATION IN PRELIMINARY PREMISES: THE PRINCIPLE OF ISPARTA VOCATIONAL HIGH SCHOOL}, key = {cite}, author = {DURAN, Yasemin and DOLMACI, Nilgün} }
APA DURAN, Y , DOLMACI, N . (2017). ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZORUNLU STAJ UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - PROSPECTS, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS ON THE PRACTICE OF PRACTICE IN PRACTICE OF PRESCHOOL EDUCATION IN PRELIMINARY PREMISES: THE PRINCIPLE OF ISPARTA VOCATIONAL HIGH SCHOOL. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 254-267. DOI: 10.20875/makusobed.316226
MLA DURAN, Y , DOLMACI, N . "ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZORUNLU STAJ UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - PROSPECTS, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS ON THE PRACTICE OF PRACTICE IN PRACTICE OF PRESCHOOL EDUCATION IN PRELIMINARY PREMISES: THE PRINCIPLE OF ISPARTA VOCATIONAL HIGH SCHOOL". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 254-267 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31480/316226>
Chicago DURAN, Y , DOLMACI, N . "ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZORUNLU STAJ UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - PROSPECTS, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS ON THE PRACTICE OF PRACTICE IN PRACTICE OF PRESCHOOL EDUCATION IN PRELIMINARY PREMISES: THE PRINCIPLE OF ISPARTA VOCATIONAL HIGH SCHOOL". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 254-267
RIS TY - JOUR T1 - ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZORUNLU STAJ UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - PROSPECTS, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS ON THE PRACTICE OF PRACTICE IN PRACTICE OF PRESCHOOL EDUCATION IN PRELIMINARY PREMISES: THE PRINCIPLE OF ISPARTA VOCATIONAL HIGH SCHOOL AU - Yasemin DURAN , Nilgün DOLMACI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.316226 DO - 10.20875/makusobed.316226 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 254 EP - 267 VL - 9 IS - 21 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.316226 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.316226 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZORUNLU STAJ UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - PROSPECTS, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS ON THE PRACTICE OF PRACTICE IN PRACTICE OF PRESCHOOL EDUCATION IN PRELIMINARY PREMISES: THE PRINCIPLE OF ISPARTA VOCATIONAL HIGH SCHOOL %A Yasemin DURAN , Nilgün DOLMACI %T ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZORUNLU STAJ UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - PROSPECTS, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS ON THE PRACTICE OF PRACTICE IN PRACTICE OF PRESCHOOL EDUCATION IN PRELIMINARY PREMISES: THE PRINCIPLE OF ISPARTA VOCATIONAL HIGH SCHOOL %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 21 %R doi: 10.20875/makusobed.316226 %U 10.20875/makusobed.316226
ISNAD DURAN, Yasemin , DOLMACI, Nilgün . "ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZORUNLU STAJ UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - PROSPECTS, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS ON THE PRACTICE OF PRACTICE IN PRACTICE OF PRESCHOOL EDUCATION IN PRELIMINARY PREMISES: THE PRINCIPLE OF ISPARTA VOCATIONAL HIGH SCHOOL". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 21 (October 2017): 254-267. https://doi.org/10.20875/makusobed.316226
AMA DURAN Y , DOLMACI N . ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZORUNLU STAJ UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - PROSPECTS, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS ON THE PRACTICE OF PRACTICE IN PRACTICE OF PRESCHOOL EDUCATION IN PRELIMINARY PREMISES: THE PRINCIPLE OF ISPARTA VOCATIONAL HIGH SCHOOL. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(21): 254-267.
Vancouver DURAN Y , DOLMACI N . ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZORUNLU STAJ UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ - PROSPECTS, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS ON THE PRACTICE OF PRACTICE IN PRACTICE OF PRESCHOOL EDUCATION IN PRELIMINARY PREMISES: THE PRINCIPLE OF ISPARTA VOCATIONAL HIGH SCHOOL. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(21): 267-254.