Year 2017, Volume 9, Issue 22, Pages 44 - 54 2017-12-31

TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ - THE CASUALITY BETWEEN TURKEY AND BRICS COUNTRIES EXCHANGE RATES

Hakan ÖNER [1]

245 586

Bu çalışmada, Türk lirası ile BRICS ülke kurları arasındaki nedensellik ilişkisi ele alınmıştır. 2006:01-2016:02 dönemleri arası 2631 gün döviz kurları veri seti alınarak, Augmented Dickey Fuller (ADF) ve Granger nedensellik testi uygulanarak Türk lirası ile BRICS döviz kurları arasındaki nedensellik ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre TL’den BRL’ye; TL, RUB ve ZAR’dan CNY’ye; TL ve ZAR’dan INR’ye; CNY’den TL’ye tek yönlü nedensellik, TL ile ZAR ve RUB ile ZAR arasında da çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır.

BRIC, BRICS, Döviz Kuru, Augmented Dickey Fuller Testi, Granger Nedensellik
 • Ağır, H. ve Yıldırım, S. (2015), Türkiye ile BRICS Ekonomilerinin Makroekonomik Performans Karşılaştırması: Betimsel Bir Analiz.Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 39-66.
 • Ayhan, D. (2014). BRICS-T Ülkelerine Yönelik Portföy Yatırımlarının Cari Açık Üzerindeki Etkisi: Dinamik Panel Veri Analizi, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 67-75.
 • Arolat O. (17 Temmuz 2014). BRICS’e Ülkemizin T’sini Ekleyemedik Amma, Dünya Gazetesi.
 • Bozoklu, Ş, ve Saydam, İ.M. (2010). BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi. Maliye Dergisi, 159, 416-431.
 • Caporale, G. M., Spagnolo, F. ve Spagnolo, N. (2016). Macro News and Exchange Rates in the BRICS. Brunel University London Economics and Finance Working Paper Series, 16(04), 1-8.
 • Doğan, B., Eroğlu, Ö. ve Değer, O. (2016). Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 405-425.
 • Dickey, D. A. ve Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427-431.
 • Erşin, F. (2014).Yükselen Ekonomiler Ve Kırılgan Beşli: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 1, 43-51.
 • Granger, C. W. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 37(3), 424-438.
 • Gülhan, Ü., Kaya A. ve Güngör B. (2012). Bileşik Öncü Göstergeler ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslararası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül İİBF Dergisi, 27(1), 1-27.
 • Hacievliyagil, N. Ve Demir Y. (2016), Döviz Kurunun Temel Makro Ekonomik Degiskenlerle Iliskisi: Türkiye ve BRICS Ülkeleri Karsilastirmasi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 53, 41-64.
 • IMF (2016). World Economic Outlook April 2016, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/text.pdf (Erişim Tarihi: 01.12.2016).
 • Küçüksille, E. ve Karaoğlan S. (2016). Kırılgan Beşli Ülkelerin Amerikan Doları Bazında Parite Getirileri Arasındaki İlişkilerin Analizi. Dumlupinar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 50, 46-61.
 • MacKinnon, J. G. (1996). Numerical distribution functions for unit root and cointegration tests. Journal of Applied Econometrics, 11(6), 601-618.
 • Şenerdem, M. (19 Şubat 2011). T-BRIC’e niyet BRICS’e kısmet, Milliyet Gazetesi.
 • Newbold, P. ve Granger, C. W. (1974). Experience with Forecasting Univariate Time Series and the Combination of Forecasts. Journal of the Royal Statistical Society, 197(2), 131-165.
 • O’Neill, J. (2001). Building Better Global Economic BRICs. Çalışma Metni, Goldman Sachs Global Economics Paper.
 • Sandalcılar, A. R. (2012). BRIC Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve İhracat Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,17(1), 161-179.
 • Veli, Y. ve Şeref, B. (2015). Analysis of Symmetric and Asymmetric Nonlinear Causal Relationship Between Stock Prices and Exchange Rates for Selected Emerging Market Economies. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16(2), 155-164.
 • Veli, Y. ve Şeref, B. (2015). Analysis of Symmetric and Asymmetric Nonlinear Causal Relationship Between Stock Prices and Exchange Rates for Selected Emerging Market Economies. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16(2), 155-164.
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Hakan ÖNER
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2017

Bibtex @research article { makusobed293412, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {44 - 54}, doi = {10.20875/makusobed.293412}, title = {TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ - THE CASUALITY BETWEEN TURKEY AND BRICS COUNTRIES EXCHANGE RATES}, key = {cite}, author = {ÖNER, Hakan} }
APA ÖNER, H . (2017). TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ - THE CASUALITY BETWEEN TURKEY AND BRICS COUNTRIES EXCHANGE RATES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 44-54. DOI: 10.20875/makusobed.293412
MLA ÖNER, H . "TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ - THE CASUALITY BETWEEN TURKEY AND BRICS COUNTRIES EXCHANGE RATES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 44-54 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/33082/293412>
Chicago ÖNER, H . "TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ - THE CASUALITY BETWEEN TURKEY AND BRICS COUNTRIES EXCHANGE RATES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 44-54
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ - THE CASUALITY BETWEEN TURKEY AND BRICS COUNTRIES EXCHANGE RATES AU - Hakan ÖNER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.293412 DO - 10.20875/makusobed.293412 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 54 VL - 9 IS - 22 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.293412 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.293412 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ - THE CASUALITY BETWEEN TURKEY AND BRICS COUNTRIES EXCHANGE RATES %A Hakan ÖNER %T TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ - THE CASUALITY BETWEEN TURKEY AND BRICS COUNTRIES EXCHANGE RATES %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 22 %R doi: 10.20875/makusobed.293412 %U 10.20875/makusobed.293412
ISNAD ÖNER, Hakan . "TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ - THE CASUALITY BETWEEN TURKEY AND BRICS COUNTRIES EXCHANGE RATES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 22 (December 2018): 44-54. https://doi.org/10.20875/makusobed.293412
AMA ÖNER H . TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ - THE CASUALITY BETWEEN TURKEY AND BRICS COUNTRIES EXCHANGE RATES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 44-54.
Vancouver ÖNER H . TÜRKİYE İLE BRICS ÜLKE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ - THE CASUALITY BETWEEN TURKEY AND BRICS COUNTRIES EXCHANGE RATES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 54-44.