Year 2018, Volume 10, Issue 23, Pages 75 - 89 2018-03-31

BANKALARIN GRUP BAZLI KARLILIKLARININ GRİ TAHMİN YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF GROUP BASED BANK PROFITS BY THE GREY ESTIMATION METHOD

Vesile ÖMÜRBEK [1] , Esra AKSOY [2] , Özen AKÇAKANAT [3]

137 510

Son zamanlarda bankacılık sektörü günden güne kendisini yenileyerek, yenilik ve değişimlere açık bir şekilde adapte olarak faaliyet göstermektedir. Bankacılık sektörü dış ülkelerin ekonomisinde olduğu gibi ülkemiz ekonomisi için de önemli bir konumda yer almaktadır. Bununla birlikte bankaların temel amaçlarından biri karlılıklarını artırmaktır. Bu çalışmada fonksiyonlarına göre ele alınan “mevduat” ve “kalkınma ve yatırım” banka gruplarının 2013 - 2016 yılları arasındaki verileri baz alınarak 2020 yılına kadar ki karlılıkları temel GM (1,1) ile tahmin edilmiştir. Bankalar fonksiyonlarına göre grup bazında ele alınarak mevduat bankaları ve kalkınma ve yatırım bankaları olarak incelenmiştir. Çalışmada veri setleri karlılık rasyolarından oluşturulmuş olup, her bir rasyo ayrı ayrı ele alınarak her banka grubu için karlılık tahmini yapılmıştır
Banka Karlılığı, Gri Teori
 • Atasoy, H. (2007). Türk Bankacılık Sektöründe Gelir-Gider Analizi ve Karlılık Performansının Belirleyicileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık Ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü Ankara, Uzmanlık Yeterlilik Tezi.
 • BDDK, (2010). Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler, Erişim Adresi, https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Bankacilikta_Yapisal_Gelismeler/9886bankacilikta_yapisal_gelismeler_sayi5.pdf.
 • Chıou, H.-K.., Tzeng, G.-H. ve Cheng, C.-K. (2004). Grey Prediction GM(1,1) Model For Forecasting Demand Of Planned Spare Parts In Navy Of Taiwan, MCDM 2004, Whistler, B. C. Canada August, 6-11.
 • Cuı, J., Liu, S., Zeng, B. ve Xie, N. (2013). A Novel Grey Forecasting Model and Its Optimization. Applied Mathematical Modelling, 37, 4399–4406.
 • Demirhan, D. (2010). Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Finansal Yapıya İlişkin Kararlılıklarının Karlılık Üzerine Etkileri, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (45), 157-168.
 • Feng, S.J., Ma, Y.D., Song, Z.L. ve Ying, J. (2012) Forecasting the Energy Consumption of China by the Grey Prediction Model, Energy Sources, Part B, Economics, Planning and Policy, 7(4), 376-389.
 • Güneş, N. (2015). Banka Kârlılığının Belirleyicileri: 2002-2012 Dönemi Türk Mevduat Bankaları Üzerine Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(3), 265-282.
 • Hsu, C.-I. ve Yuh-Horng W. (1998). Improved Grey Prediction Models for the Trans-Pacific Air Passenger Market, Transportation Planning and Technology, (22), 87-107.
 • Hsu, C.-C. ve Chen, C.-Y. (2003). Applications of Improved Grey Prediction Model for Power Demand Forecasting, Energy Conversion and Management, 44(14), 2241-2249.
 • Hu Y.-C. (2017). A Genetic-Algorithm-Based Remnant Grey Prediction Model for Energy Demand Forecasting. PLoS ONE12(10): e0185478. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185478.
 • Huang, K.-Y. ve Jane C.-J. (2009). A Hybrid Model for Stock Market Forecasting and Portfolio Selection Based on ARX, Grey System and RS Theories, Expert Systems with Applications, 36(3), 5387- 5392.
 • Köse, E., Aplak, H.S. ve Kabak, M. (2015). Yetersiz Veri Ortamında Tahminler İçin Örnek Bir Uygulama: Gri Tahmin Yöntemi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 31(1), 82-88.
 • Lın, Y., Chen, M. ve Liu, S. (2004). “Theory Of Grey Systemler: Capturing Uncertainties Of Grey Information”, Kybernetes, 33 (2), 196-218.
 • Lin, C.T. ve Hsu, P.F. (2002). Forecast of Non-Alcholic Beverage Sales in Taiwan Using The Grey Theory. Asia-Pacific Journal of Marketing and Logistics, 14(4), 3-12.
 • Liu, S. ve Lin, Y. (2010). Grey Systems Teory and Applications, Springer.
 • Mostafaeı, H. ve Kordnoori, S. (2012). Hybrid Grey Forecasting Model for Iran’s Energy Consumption and Supply, International Journal of Energy Economics and Policy, 2(3), 97-102.
 • Xie N., Liu, S. (2009). Discrete Grey Forecasting Model and Its Optimization, Applied Mathematical Modelling, 33(2), 1173–1186.
 • Oruç, K.O. ve Çelik Eroğlu, Ş. (2017). Isparta İli İçin Doğal Gaz Talep Tahmini, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(1), 31-42.
 • Özer Keçe, F., Ömürbek, V. ve Acar, D. (2016). Gri Temelli Maliyet Tahmini, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21 (2), 453-461.
 • Sönmez F., Zontul, M. ve Bülbül, Ş. (2015). Mevduat Bankalarının Karlılığının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini: Bir Yazılım Modeli Tasarımı. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 9(1), 9-45.
 • Tunay K.B. ve Silpar, A.M. (2006). Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Karlılığa Dayalı Performans Analizi-I, Türkiye Bankalar Birliği, Araştırma Tebliğleri Serisi I .
 • Xu, H., Liu, B. ve Fang, Z. (2014). New Grey Prediction model and Its Application in Forecasting Land Subsidence in Coal Mine. Natural Hazards, 71(2), 1181-1194.
 • Yao, A.W.L., Chi, S.C. ve Chen, J.H. (2003). An Improved Grey-Based Approach for Electricity Demand Forecasting, Electric Power Systems Research, 67 (3), 217-224.
 • Yetiz, F. (2016) .Bankacılığın Doğuşu ve Türk Bankacılık Sistemi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 107-117.
 • Yılmaz H. ve Yılmaz, M. (2013). Forecasting CO2 Emissions For Turkey By Using The Grey Prediction Method, Journal of Engineering and Natural Sciences Sigma (31), 141-148.
 • Zhao, J. (2016). A Project Cost Forecasting Method Based on Grey System Theory, Chemical Engineering Transactions, (51), 367-372.
 • https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59, Erişim 25 Aralık 2017
 • https://www.ziraatbank.com.tr/tr/Bankamiz/YatirimciIliskileri/Documents/FaaliyetRaporu/ FaaliyetRaporu2016.pdf, , Erişim 25 Aralık 2017
 • https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/finansalbilgiler/ Documents/FaaliyetRaporlari/FaaliyetRaporu2016.pdf, , Erişim 25 Aralık 2017
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Mart
Journal Section Articles
Authors

Author: Vesile ÖMÜRBEK (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Esra AKSOY
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Author: Özen AKÇAKANAT
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date: March 31, 2018

Bibtex @research article { makusobed375038, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {75 - 89}, doi = {10.20875/makusobed.375038}, title = {BANKALARIN GRUP BAZLI KARLILIKLARININ GRİ TAHMİN YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF GROUP BASED BANK PROFITS BY THE GREY ESTIMATION METHOD}, key = {cite}, author = {ÖMÜRBEK, Vesile and AKSOY, Esra and AKÇAKANAT, Özen} }
APA ÖMÜRBEK, V , AKSOY, E , AKÇAKANAT, Ö . (2018). BANKALARIN GRUP BAZLI KARLILIKLARININ GRİ TAHMİN YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF GROUP BASED BANK PROFITS BY THE GREY ESTIMATION METHOD. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (23), 75-89. DOI: 10.20875/makusobed.375038
MLA ÖMÜRBEK, V , AKSOY, E , AKÇAKANAT, Ö . "BANKALARIN GRUP BAZLI KARLILIKLARININ GRİ TAHMİN YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF GROUP BASED BANK PROFITS BY THE GREY ESTIMATION METHOD". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 75-89 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/36225/375038>
Chicago ÖMÜRBEK, V , AKSOY, E , AKÇAKANAT, Ö . "BANKALARIN GRUP BAZLI KARLILIKLARININ GRİ TAHMİN YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF GROUP BASED BANK PROFITS BY THE GREY ESTIMATION METHOD". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 75-89
RIS TY - JOUR T1 - BANKALARIN GRUP BAZLI KARLILIKLARININ GRİ TAHMİN YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF GROUP BASED BANK PROFITS BY THE GREY ESTIMATION METHOD AU - Vesile ÖMÜRBEK , Esra AKSOY , Özen AKÇAKANAT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.375038 DO - 10.20875/makusobed.375038 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 89 VL - 10 IS - 23 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.375038 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.375038 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute BANKALARIN GRUP BAZLI KARLILIKLARININ GRİ TAHMİN YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF GROUP BASED BANK PROFITS BY THE GREY ESTIMATION METHOD %A Vesile ÖMÜRBEK , Esra AKSOY , Özen AKÇAKANAT %T BANKALARIN GRUP BAZLI KARLILIKLARININ GRİ TAHMİN YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF GROUP BASED BANK PROFITS BY THE GREY ESTIMATION METHOD %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 23 %R doi: 10.20875/makusobed.375038 %U 10.20875/makusobed.375038
ISNAD ÖMÜRBEK, Vesile , AKSOY, Esra , AKÇAKANAT, Özen . "BANKALARIN GRUP BAZLI KARLILIKLARININ GRİ TAHMİN YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF GROUP BASED BANK PROFITS BY THE GREY ESTIMATION METHOD". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 23 (March 2018): 75-89. https://doi.org/10.20875/makusobed.375038
AMA ÖMÜRBEK V , AKSOY E , AKÇAKANAT Ö . BANKALARIN GRUP BAZLI KARLILIKLARININ GRİ TAHMİN YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF GROUP BASED BANK PROFITS BY THE GREY ESTIMATION METHOD. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 10(23): 75-89.
Vancouver ÖMÜRBEK V , AKSOY E , AKÇAKANAT Ö . BANKALARIN GRUP BAZLI KARLILIKLARININ GRİ TAHMİN YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF GROUP BASED BANK PROFITS BY THE GREY ESTIMATION METHOD. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 10(23): 89-75.