Year 2018, Volume 10, Issue 23, Pages 114 - 128 2018-03-31

DEPREM ZARARLARININ EN AZA İNDİRİLMESİNE YARDIMCI OLMADA, ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ELEMAN YETİŞTİREREK YENİ BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRME: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA - DEVELOPING A NEW APPROACH HELPING TO REDUCE EARTHQUAKE DAMAGES TO ITS MINIMUM THROUGH EDUCATING PERSONNEL ON AN ASSOCIATE DEGREE LEVEL: AN EMPIRICAL STUDY

Bilge DOĞANLI [1] , Osman BAYRİ [2]

95 256

ÖZ

Ülkelerin zenginliklerinin nitelikli işgücü ile ölçüldüğü bir dönemde bulunulmakta ve ekonomik hayatta yaşanan değişim ve gelişim sürecinde, nitelikli işgücü ülkeler için çok önemli bir kaynak haline gelmektedir. Hızla globalleşen dünyada malların ve hizmetlerin serbest dolaşımının artması, ülkelere nitelikli işgücü arzı sağlamaları konusunda zorlayıcı bir güç oluşturmaktadır. İşgücünde verimliliğin artmasında ve işgücü piyasasındaki yetersizliklerinin giderilmesinde, mesleki teknik eğitim önemli role sahiptir. Meslek yüksekokulları (MYO), belirli mesleklere yönelik ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık mesleki ve teknik eğitim veren kurumlardır. MYO öğrencilerinin, mezuniyet sonrası çalışmayı arzu ettikleri ve bunun planını yaptıkları bir işlerinin olması gerekir. Ancak günümüz Türkiye koşullarında sosyal imkanlarla donatılmış ve ücreti öğrencileri tatmin edecek bir işe girmek kolay değildir. Benzer bölümlerin mezunları ile dolu bir ortamda mezunların iş bulmaları nerede ise imkânsız görünmektedir. Bu nedenle hedef, alanında marka olmuş bölümlerden, piyasanın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ve diğer mezunlarda olmayan farklı bilgi, beceri ve özellikler ile mezunu olabilmek olmalıdır.

Bu çalışmanın temel amacı hem inşaat sektörünün ekonomi içinde öneminin arttığı hem de genç işsizlik oranının yüksek düzeyde olduğu bir ortamda, MYO’lar bünyesinde oluşturulacak inşaat ustalığı eğitiminin öğrenciler tarafından tercih edilip edilmeyeceğinin belirlenmesidir.  

Deprem, Marka, Markalaşmak, Marka İmajı, Meslek Yüksek Okulu
  • Ali Ercan, Türkiye’de Depremler, http://itubirlik.org.tr/wp-content/uploads/ali_ercan_makale.pdf, 19.8.2014, Er:03.03.2017. Bülent Özmen, Murat Nurlu, Hüseyin Güler; Coğrafi Bilgi Sistemi İle Deprem Bölgelerinin İncelenmesi, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları. Faris Kocaman, Faruk Açıkgöz, Hatice Er, Trakya Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Sınavsız Geçiş Öncesi Ve Sonrası Öğrenci Profili Üzerine Yapılan Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi, IVETA Bölgesel Konferansı, 2003, Ankara. Necla Türkoğlu, Türkiye’nin Yüzölçümü ve Nüfusunun Deprem Bölgelerine Dağılışı, A.Ü. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 8, 2001. Serpil Aytaç, Üniversite Gençliğinin Çalışma Hayatı ile İlgili Beklenti ve Sorunları, İstihdam Dergisi, İ.İ.B.K. Yayını, Sayı:18, 5–10, 1995. Şeref Kalaycı, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, 2005, Ankara. Türker Baş, Anket, Seçkin Yayıncılık, 2013, Ankara. Mesleki Teknik Eğitim Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi:03.07.2002, Sayı:24804 www.icisleriafad.gov.tr/ulkemizin-deprem-riski-haritasi, 2016 www.sayisalgrafik.com.tr/deprem/, 2016 www.yok.gov.tr, 2016 www.tuik.gov.tr, 2016 www.deprem.gazi.edu.tr/upload/20071103143810.pdf, Ağustos, 1997
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Mart
Journal Section Articles
Authors

Author: Bilge DOĞANLI (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Osman BAYRİ

Bibtex @research article { makusobed395584, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {114 - 128}, doi = {10.20875/makusobed.395584}, title = {DEPREM ZARARLARININ EN AZA İNDİRİLMESİNE YARDIMCI OLMADA, ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ELEMAN YETİŞTİREREK YENİ BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRME: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA - DEVELOPING A NEW APPROACH HELPING TO REDUCE EARTHQUAKE DAMAGES TO ITS MINIMUM THROUGH EDUCATING PERSONNEL ON AN ASSOCIATE DEGREE LEVEL: AN EMPIRICAL STUDY}, key = {cite}, author = {DOĞANLI, Bilge and BAYRİ, Osman} }
APA DOĞANLI, B , BAYRİ, O . (2018). DEPREM ZARARLARININ EN AZA İNDİRİLMESİNE YARDIMCI OLMADA, ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ELEMAN YETİŞTİREREK YENİ BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRME: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA - DEVELOPING A NEW APPROACH HELPING TO REDUCE EARTHQUAKE DAMAGES TO ITS MINIMUM THROUGH EDUCATING PERSONNEL ON AN ASSOCIATE DEGREE LEVEL: AN EMPIRICAL STUDY. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (23), 114-128. DOI: 10.20875/makusobed.395584
MLA DOĞANLI, B , BAYRİ, O . "DEPREM ZARARLARININ EN AZA İNDİRİLMESİNE YARDIMCI OLMADA, ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ELEMAN YETİŞTİREREK YENİ BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRME: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA - DEVELOPING A NEW APPROACH HELPING TO REDUCE EARTHQUAKE DAMAGES TO ITS MINIMUM THROUGH EDUCATING PERSONNEL ON AN ASSOCIATE DEGREE LEVEL: AN EMPIRICAL STUDY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 114-128 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/36225/395584>
Chicago DOĞANLI, B , BAYRİ, O . "DEPREM ZARARLARININ EN AZA İNDİRİLMESİNE YARDIMCI OLMADA, ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ELEMAN YETİŞTİREREK YENİ BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRME: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA - DEVELOPING A NEW APPROACH HELPING TO REDUCE EARTHQUAKE DAMAGES TO ITS MINIMUM THROUGH EDUCATING PERSONNEL ON AN ASSOCIATE DEGREE LEVEL: AN EMPIRICAL STUDY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 114-128
RIS TY - JOUR T1 - DEPREM ZARARLARININ EN AZA İNDİRİLMESİNE YARDIMCI OLMADA, ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ELEMAN YETİŞTİREREK YENİ BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRME: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA - DEVELOPING A NEW APPROACH HELPING TO REDUCE EARTHQUAKE DAMAGES TO ITS MINIMUM THROUGH EDUCATING PERSONNEL ON AN ASSOCIATE DEGREE LEVEL: AN EMPIRICAL STUDY AU - Bilge DOĞANLI , Osman BAYRİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.395584 DO - 10.20875/makusobed.395584 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 114 EP - 128 VL - 10 IS - 23 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.395584 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.395584 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute DEPREM ZARARLARININ EN AZA İNDİRİLMESİNE YARDIMCI OLMADA, ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ELEMAN YETİŞTİREREK YENİ BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRME: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA - DEVELOPING A NEW APPROACH HELPING TO REDUCE EARTHQUAKE DAMAGES TO ITS MINIMUM THROUGH EDUCATING PERSONNEL ON AN ASSOCIATE DEGREE LEVEL: AN EMPIRICAL STUDY %A Bilge DOĞANLI , Osman BAYRİ %T DEPREM ZARARLARININ EN AZA İNDİRİLMESİNE YARDIMCI OLMADA, ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ELEMAN YETİŞTİREREK YENİ BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRME: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA - DEVELOPING A NEW APPROACH HELPING TO REDUCE EARTHQUAKE DAMAGES TO ITS MINIMUM THROUGH EDUCATING PERSONNEL ON AN ASSOCIATE DEGREE LEVEL: AN EMPIRICAL STUDY %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 23 %R doi: 10.20875/makusobed.395584 %U 10.20875/makusobed.395584
ISNAD DOĞANLI, Bilge , BAYRİ, Osman . "DEPREM ZARARLARININ EN AZA İNDİRİLMESİNE YARDIMCI OLMADA, ÖN LİSANS DÜZEYİNDE ELEMAN YETİŞTİREREK YENİ BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRME: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA - DEVELOPING A NEW APPROACH HELPING TO REDUCE EARTHQUAKE DAMAGES TO ITS MINIMUM THROUGH EDUCATING PERSONNEL ON AN ASSOCIATE DEGREE LEVEL: AN EMPIRICAL STUDY". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 23 (March 2018): 114-128. https://doi.org/10.20875/makusobed.395584