Year 2018, Volume 10, Issue 24, Pages 323 - 329 2018-06-30

ÇETİN ÖNER’İN “GÜLİBİK” ADLI ÇOCUK KİTABINDA EĞİTSEL İLETİLER - ÇETIN ÖNER'S "GÜLİBİK" CHILDREN’SKINDS OF EDUCATIONAL TRANSLATIONSAND VALUES

Halil KURU [1]

134 379

Eğitim, gelecek nesillere var olan maddi ve manevi değerleri aktarma sürecidir. Eğitimde çocuklara verilecek olan değerler ve iletiler çeşitli yöntemlerle verilmektedir. Bu yöntemlerden biri de yazınsal değeri olan çocuk kitaplarıdır. Çocuk kitapları verdiği iletiler bakımından çocuklara uygun olmalıdır. Bu bağlamda çalışmada, çocuk edebiyatı yazarlarından biri olan Çetin Öner’in örneklem olarak ele alınan “Gülibik” adlı çocuk kitabında yer alan eğitsel ifadeler tespit edilmiş ve yorumlanmıştır. Yapılan bu çalışma, betimsel nitelikte bir araştırma olup, doküman incelemesi yöntemi esas alınarak yapılmıştır. Eserde doğrudan veya örtük olarak işlenen toplam 75 eğitsel iletinin yer aldığı sonucuna varılmıştır. İncelenen eserde en fazla eğitimin önemi (17) değerinin, en az ise hoşgörü (3) değerinin yer aldığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle Çetin Öner’in Gülibik adlı eserinin ilettiği eğitsel ifadeler ve değerler bakımından zengin bir içeriğe sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

Çetin Öner, Gülibik, Çocuk Kitapları, Eğitsel İleti
 • Alagöz, F. C. (2012). Cahit Uçuk'un masal kitaplarında temel değerlerin Türkçe eğitimine katkısı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversi-tesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Altun S. (2003). “Eğitim Yönetimi ve Değerler”. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), 7-18.
 • Arseven, T. (2005). ‘Mesaj Acısından Çocuk Kitapları’, Hece Dergisi. Vol. 104-105, 46-51.
 • Aydın, M. (2003). Gençliğin Değer Algısı: Konya Örneği, Değerler Dergisi, 1(3), 121-144.
 • Batur, Z. ve Yücel, Z. (2012). Ahmet Efe'nin çocuk hikâyelerinde değer eğitimi ve hikâyelerin Türkçe eğitimine katkısı. Turkish Studies, 7(4), 1031-1049.
 • Clausan J.A. (1968). “Historical and Comporative View of Socialization Theory and Research”, Socialization and Society, Ed.: J.A. Clausen, Boston: Little Brown, 12-24.
 • Coşkun Y. ve Yıldırım, A. (2009). “Üniversite Öğrencilerinin Değer Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, C.VI(I), 311-328.
 • Güngör, E. (1993). Değerler Psikolojisi, Ankara: Ötüken Yayınları.
 • Hökelekli, H. (2011). Ailede, Okulda, Toplumda Değerler Psikolojisi ve Eğitimi. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi (21. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Kumbasar, E. (2011). Muzaffer İzgü'nün romanlarının değerler eğitimi açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Kuru, H. (2016). Ayşe Yamaç’ın çocuk romanlarının değerler eğitimi ve dil zenginliği açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Merriam, S. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Revised and expanded from case study research in education. USA: JB Printing.
 • Oran, G. (2015). Yalvaç Ural’ın çocuk kitaplarında değer eğitimi ve bu eserlerin Türkçe öğretimine katkısı, Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Sos-yal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Öner, Ç. (2017). Gülibik, İstanbul: Can Çocuk Yayınları.
 • Sever, S. (2003). Çocuk ve edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Şimşek, T. (2006). Çocuk edebiyatı, Türk edebiyatı tarihi 4, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Şirin, M. R. (2000). Çocuk edebiyatı. İstanbul: Çocuk Vakıf Yayınları.
 • Yalçın, A. ve Aytaş G. (2012). Çocuk edebiyatı (6. baskı) Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yıldırım, A. VE Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (2. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılman, M. (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Nobel Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Haziran
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Halil KURU (Primary Author)
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed376750, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {323 - 329}, doi = {10.20875/makusobed.376750}, title = {ÇETİN ÖNER’İN “GÜLİBİK” ADLI ÇOCUK KİTABINDA EĞİTSEL İLETİLER - ÇETIN ÖNER'S "GÜLİBİK" CHILDREN’SKINDS OF EDUCATIONAL TRANSLATIONSAND VALUES}, key = {cite}, author = {KURU, Halil} }
APA KURU, H . (2018). ÇETİN ÖNER’İN “GÜLİBİK” ADLI ÇOCUK KİTABINDA EĞİTSEL İLETİLER - ÇETIN ÖNER'S "GÜLİBİK" CHILDREN’SKINDS OF EDUCATIONAL TRANSLATIONSAND VALUES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (24), 323-329. DOI: 10.20875/makusobed.376750
MLA KURU, H . "ÇETİN ÖNER’İN “GÜLİBİK” ADLI ÇOCUK KİTABINDA EĞİTSEL İLETİLER - ÇETIN ÖNER'S "GÜLİBİK" CHILDREN’SKINDS OF EDUCATIONAL TRANSLATIONSAND VALUES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 323-329 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/37654/376750>
Chicago KURU, H . "ÇETİN ÖNER’İN “GÜLİBİK” ADLI ÇOCUK KİTABINDA EĞİTSEL İLETİLER - ÇETIN ÖNER'S "GÜLİBİK" CHILDREN’SKINDS OF EDUCATIONAL TRANSLATIONSAND VALUES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 323-329
RIS TY - JOUR T1 - ÇETİN ÖNER’İN “GÜLİBİK” ADLI ÇOCUK KİTABINDA EĞİTSEL İLETİLER - ÇETIN ÖNER'S "GÜLİBİK" CHILDREN’SKINDS OF EDUCATIONAL TRANSLATIONSAND VALUES AU - Halil KURU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.376750 DO - 10.20875/makusobed.376750 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 323 EP - 329 VL - 10 IS - 24 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.376750 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.376750 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute ÇETİN ÖNER’İN “GÜLİBİK” ADLI ÇOCUK KİTABINDA EĞİTSEL İLETİLER - ÇETIN ÖNER'S "GÜLİBİK" CHILDREN’SKINDS OF EDUCATIONAL TRANSLATIONSAND VALUES %A Halil KURU %T ÇETİN ÖNER’İN “GÜLİBİK” ADLI ÇOCUK KİTABINDA EĞİTSEL İLETİLER - ÇETIN ÖNER'S "GÜLİBİK" CHILDREN’SKINDS OF EDUCATIONAL TRANSLATIONSAND VALUES %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 24 %R doi: 10.20875/makusobed.376750 %U 10.20875/makusobed.376750
ISNAD KURU, Halil . "ÇETİN ÖNER’İN “GÜLİBİK” ADLI ÇOCUK KİTABINDA EĞİTSEL İLETİLER - ÇETIN ÖNER'S "GÜLİBİK" CHILDREN’SKINDS OF EDUCATIONAL TRANSLATIONSAND VALUES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 24 (June 2018): 323-329. https://doi.org/10.20875/makusobed.376750