Year 2018, Volume 10, Issue 26, Pages 710 - 721 2018-12-30

SAĞLIĞIN DİJİTALLEŞMESİ - DIGITALIZATION OF HEALTH
DIGITALIZATION OF HEALTH - SAĞLIĞIN DİJİTALLEŞMESİ

Şenol Demirci [1]

81 377

Teknolojideki gelişmeler bireylerin teknolojik araçlara ve uygulamalara olan erişimini arttırma ve bireylerin dijital ortamda faaliyetlerini yerine getirmesine neden olmuştur. Dijital teknolojiler insanları birçok şekilde etkisi altına almış durumdadır. Sağlık ve sağlık hizmetlerini de etkisi altına alan bu teknolojilerin, iş verimliliğini arttırmak, hizmet kalitesini yükseltmek ve güvenli bir hizmet çevresi oluşturmak gibi etkileri bulunmaktadır. Bu teknolojiler veri yönetimi ve analizi, mobil teknolojiler, sosyal ağlar, internet, e-mail, giyilebilir veya vücuda yerleştirilebilir yüksek düzeyli uygulamaları ve araçları kullanarak insan sağlığının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu teknoloji ve uygulamalar bireyin sağlık durumu hakkında doktora ya da ilgili diğer sağlık çalışanına gerçek zamanlı veriler sağlayarak bireyin sağlık durumunun sürekli kontrol altında tutulmasına imkan sağlamaktadır. Çevresel, davranışsal, psikolojik ve fiziki açıdan bireyin sağlık durumunu izlemeye imkan veren bu teknolojiler daha kontrol edilebilir, verimli ve etkili bir sağlık sisteminin oluşumuna öncülük etmektedir. Çalışmada, günümüz sağlık hizmetlerinde ve sağlık hizmetleri kullanıcıları tarafından kullanılmaya başlanan ve gelecek yıllarda kullanımının yaygınlaşması beklenen dijital sağlık teknolojileri ve uygulamalarından, faydalarından, sakıncalarından ve ülkemizdeki mevcut durumdan bahsedilecektir.

Developments in technology have increased the access of individuals to technological tools and applications, and have enabled individuals to perform their activities in a digital environment. Digital technologies have affected people in many ways. These technologies which affect health and health services have effects such as increasing work efficiency, improving service quality and creating a safe service environment. These technologies aim to improve human health through data management and analysis, mobile technologies, social networks, the Internet, e-mail, wearable or high-level applications and tools that can be placed on the body. These technologies and practices allow the individual's health status to be kept under constant control by providing the physician or other health care worker with real-time information about the individual's health status. These technologies which allow the individual to monitor the health status of the individual in terms of environmental, behavioral, psychological and physical, pioneer the formation of a more controllable, efficient and effective health system. The study will talk about digital health technologies and their applications, benefits, disadvantages and the current situation in our country which are being used in today's healthcare services and healthcare users and expected to be used in the coming years.

 • Ajami, S., & Bagheri-Tadi, T. (2013). Barriers for adopting electronic health records (EHRs) by physicians. Acta Informatica Medica, 21(2), 129-134.
 • Andreassen, H. K., Bujnowska-Fedak, M. M., Chronaki, C. E., Dumitru, R. C., Pudule, I., Santana, S., . . . Wynn, R. (2007). European citizens' use of E-health services: a study of seven countries. BMC public health, 7(1), 1-7.
 • Arni, P., & Laddha, S. (2017). Adoption of Digital Marketing in Health Industry. SIES Journal of Management, 13(1), 38-53.
 • Asi, Y. M., & Williams, C. (2017). The role of digital health in making progress toward Sustainable Development Goal (SDG) 3 in conflict-affected populations. International journal of medical informatics, 1-7.
 • BBC. (2012). Transplant jaw made by 3D printer claimed as first. Retrieved from http://www.bbc.com/news/technology-16907104
 • Bhavnani, S. P., Parakh, K., Atreja, A., Druz, R., Graham, G. N., Hayek, S. S., . . . Rumsfeld, J. S. (2017). 2017 Roadmap for Innovation—ACC Health Policy Statement on Healthcare Transformation in the Era of Digital Health, Big Data, and Precision Health: A Report of the American College of Cardiology Task Force on Health Policy Statements and Systems of Care. Journal of the American College of Cardiology, 70(21), 2696-2718.
 • Blumenthal, D. (2017). Data Withholding in the Age of Digital Health. The Milbank Quarterly, 95(1), 15-18.
 • Bonato, P. (2010). Advances in wearable technology and its medical applications. Paper presented at the Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2010 Annual International Conference of the IEEE.
 • Bostanci, E. (2015). Medikal Alanda Kullanılan Giyilebilir Teknolojiler: Uygulamalar, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Paper presented at the Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, Muğla.
 • Branch, C. (2015). 3D Printing In Healthcare. The Review: A Journal of Undergraduate Student Research, 16(1), 1-4.
 • Broderick, M., & Smaltz, D. H. (2003). E-Health Defined. Paper presented at the Proceedings of Student Research Day, Pace University.
 • DelliFraine, J. L., & Dansky, K. H. (2008). Home-based telehealth: a review and meta-analysis. Journal of telemedicine and telecare, 14(2), 62-66.
 • Deloitte Center for Health Solutions. (2012). mHealth in an mWorld: How mobile technology is transforming health care.
 • Dodziuk, H. (2016). Applications of 3D printing in healthcare. Kardiochirurgia i torakochirurgia polska= Polish journal of cardio-thoracic surgery, 13(3), 283-293.
 • Dorn, S. D. (2015). Digital Health: Hope, Hype, and Amara’s Law. Gastroenterology, 149(3), 516-520.
 • Dorsey, E. R., & Topol, E. J. (2016). State of telehealth. New England journal of medicine, 375(2), 154-161.
 • Fuchs, P., Moreau, G., & Guitton, P. (2011). Virtual reality: concepts and technologies: CRC Press.
 • Gagnon, M.-P., Cloutier, A., & Fortin, J.-P. (2004). Quebec population and telehealth: a survey on knowledge and perceptions. Telemedicine Journal and e-Health, 10(1), 3-12.
 • Güler, E., & Eby, G. (2015). Akıllı Ekranlarda Mobil Sağlık Uygulamaları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 45-51.
 • Haggerty, E. (2017). Healthcare and digital transformation. Network Security, 2017(8), 7-11.
 • Herselman, M., Botha, A., Toivanen, H., Myllyoja, J., Fogwill, T., & Alberts, R. (2016). A digital health innovation ecosystem for South Africa. Paper presented at the IST-Africa Week Conference, 2016.
 • Hersh, W. R., Hickam, D. H., Severance, S. M., Dana, T. L., Krages, K. P., & Helfand, M. (2006). Diagnosis, access and outcomes: Update of a systematic review of telemedicine services. Journal of telemedicine and telecare, 12(2_suppl), 3-31.
 • Hudes, M. K. (2017). Fostering innovation in Digital Health a new ecosystem. Paper presented at the Microelectronics Symposium (Pan Pacific), 2017 Pan Pacific.
 • Kalender, N., & Özdemir, L. (2014). Yaşlılara Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Tele-Tıp Kullanımı. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 17(1), 50-58.
 • Kaur, S. (2012). How is “Internet of the 3D Printed Products” going to Affect Our Lives? Pushing frontiers with the first lady of emerging technologies. IETE Technical Review, 29(5), 360-364.
 • Kılıç, T. (2017). e-Sağlık, İyi Uygulama Örneği; Hollanda. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 203-217.
 • Krittanawong, C., Aydar, M., & Kitai, T. (2017). Pokémon Go: digital health interventions to reduce cardiovascular risk. Cardiology in the Young, 1-2.
 • Lupton, D. (2013). The digitally engaged patient: Self-monitoring and self-care in the digital health era. Social Theory & Health, 11(3), 256-270.
 • Lupton, D. (2014). Critical perspectives on digital health technologies. Sociology Compass, 8(12), 1344-1359.
 • Mackert, M., Mabry-Flynn, A., Champlin, S., Donovan, E. E., & Pounders, K. (2016). Health literacy and health information technology adoption: the potential for a new digital divide. Journal of medical Internet research, 18(10), 1-16.
 • Maxey, K. (2013). Chinese Dr. Creates 3D Printed Skull Implant. Retrieved from https://www.engineering.com/3DPrinting/3DPrintingArticles/ArticleID/6292/Chinese-Dr-Creates-3D-Printed-Skull-Implant.aspx
 • Moffatt, J. J., & Eley, D. S. (2010). The reported benefits of telehealth for rural Australians. Australian Health Review, 34(3), 276-281.
 • Moline, J. (1997). Virtual reality for health care: a survey. Studies in health technology and informatics, 3-34.
 • Murray, E., Hekler, E. B., Andersson, G., Collins, L. M., Doherty, A., Hollis, C., . . . Wyatt, J. C. (2016). Evaluating Digital Health Interventions: Key Questions and Approaches. American Journal of Preventive Medicine, 51(5), 843-851.
 • Omboni, S., Caserini, M., & Coronetti, C. (2016). Telemedicine and m-health in hypertension management: technologies, applications and clinical evidence. High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 23(3), 187-196.
 • Özdamar Keskin, N. (2010). Akıllı telefonlar ve tablet cihazlar için geliştirilen mobil sağlık uygulamalarına genel bakış. İçinde TV Yüzer, GT Yamamoto, ve U. Demiray Türkiye’de e-Öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar IV, 243-261.
 • Pentland, A. (2004). Healthwear: medical technology becomes wearable. Computer, 37(5), 42-49.
 • PwC, H. (2014). Health wearables: Early days. Pricewaterhousecoopers, Top Health Industry Issues. Wearable Devices.
 • Rizzo, A. S., & Kim, G. J. (2005). A SWOT analysis of the field of virtual reality rehabilitation and therapy. Presence: Teleoperators & Virtual Environments, 14(2), 119-146.
 • Roine, R., Ohinmaa, A., & Hailey, D. (2001). Assessing telemedicine: a systematic review of the literature. Canadian medical association journal, 165(6), 765-771.
 • Steuer, J. (1992). Defining virtual reality: Dimensions determining telepresence. Journal of communication, 42(4), 73-93.
 • Tehrani, Kiana, & Michael, A. (2014). Wearable Technology and Wearable Devices Everything You Need to Know. Retrieved from http://www.wearabledevices.com/what-is-a-wearable-device/
 • Tezcan, C. (2016). Sağlığa Yenilikçi Bir Bakış Açısı: Mobil Sağlık. In: İstanbul: TÜSİAD-T.
 • Timmis, J. K., & Timmis, K. (2017). The DIY Digital Medical Centre. Microbial biotechnology, 10(5), 1084-1093.
 • World Economic Forum. (2011). Amplifying the impact: examining the intersection of mobile health and mobile finance. In: WEF Geneva.
 • World Health Organization. (2013). mHealth: new horizons for health through mobile technologies. Global Observatory for eHealth series, Vol. 3, 2011. In.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Derleme Makalesi
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0001-8552-8151
Author: Şenol Demirci (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @review { makusobed383071, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {710 - 721}, doi = {10.20875/makusobed.383071}, title = {SAĞLIĞIN DİJİTALLEŞMESİ - DIGITALIZATION OF HEALTH}, key = {cite}, author = {Demirci, Şenol} }
APA Demirci, Ş . (2018). SAĞLIĞIN DİJİTALLEŞMESİ - DIGITALIZATION OF HEALTH. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (26), 710-721. DOI: 10.20875/makusobed.383071
MLA Demirci, Ş . "SAĞLIĞIN DİJİTALLEŞMESİ - DIGITALIZATION OF HEALTH". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 710-721 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/40501/383071>
Chicago Demirci, Ş . "SAĞLIĞIN DİJİTALLEŞMESİ - DIGITALIZATION OF HEALTH". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 710-721
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIĞIN DİJİTALLEŞMESİ - DIGITALIZATION OF HEALTH AU - Şenol Demirci Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.383071 DO - 10.20875/makusobed.383071 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 710 EP - 721 VL - 10 IS - 26 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.383071 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.383071 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute SAĞLIĞIN DİJİTALLEŞMESİ - DIGITALIZATION OF HEALTH %A Şenol Demirci %T SAĞLIĞIN DİJİTALLEŞMESİ - DIGITALIZATION OF HEALTH %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 26 %R doi: 10.20875/makusobed.383071 %U 10.20875/makusobed.383071
ISNAD Demirci, Şenol . "SAĞLIĞIN DİJİTALLEŞMESİ - DIGITALIZATION OF HEALTH". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 26 (December 2019): 710-721. https://doi.org/10.20875/makusobed.383071
AMA Demirci Ş . SAĞLIĞIN DİJİTALLEŞMESİ - DIGITALIZATION OF HEALTH. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 10(26): 710-721.
Vancouver Demirci Ş . SAĞLIĞIN DİJİTALLEŞMESİ - DIGITALIZATION OF HEALTH. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 10(26): 721-710.