Year 2018, Volume 10, Issue 26, Pages 832 - 854 2018-12-30

SOSYAL MEDYANIN HEDONİK SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A STUDY ON THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA OVER HEDONIC SHOPPING BEHAVIORS
A STUDY ON THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA OVER HEDONIC SHOPPING BEHAVIORS - SOSYAL MEDYANIN HEDONİK SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BÜŞRA MEYDAN [1] , MUSTAFA ZİHNİ TUNCA [2]

98 329

Günümüzde sosyal ağların kullanımının giderek artması sonucunda işletmeler de pazarlama faaliyetlerinde yeni açılımlara yönelmektedir. Bunun sonucunda, sosyal ağlarda sunulan içerikler ve dijital pazarlama faaliyetleri tüketici davranışlarını şekillendirmektedir. Ayrıca, sosyal ağlar ve dijital pazarlama sayesinde ürün/hizmetler nihai tüketicilere hızlı ve ucuz olarak ulaşabilmektedir. Hedonik davranış, psikolojik bir olgu olarak bireylerin hoşuna giden şeylere sahip olmaktan doğan keyif verici duygu olup tüketici davranışlarına önemli etkilere sahiptir. Bu çalışmada, hedonik satın alma davranışlarına sosyal medyanın etkilerini ölçebilmek amacıyla sosyal ağları kullanım sebepleri, sosyal ağların satın alma sürecinde rolü, hedonik alışveriş motivasyonu ve sosyal reklamların ürün tercihine etkilerini ortaya koyan faktörlerin tespit edilmesi için bir anket çalışması gerçekleştirildikten sonra çalışmanın bulguları detaylı olarak sunulmuştur.
Nowadays, as result of the increase in the use of social networks, companies are heading to new approaches. As a result, the contents of social networks, and digital marketing activities shape consumer behaviors. Besides, goods and services could reach consumers fast and cheaply thanks to social networks and digital marketing. Hedonic behavior, as a psychological phenomenon, is a pleasurable feeling that has the pleasure of having things that people enjoy and has a significant impact on consumer behavior. In this study, after conducting a questionnaire to determine the reasons of social network use, the role of social networks in purchasing process, hedonic shopping motivation and the effects of social advertisements on product preference in order to measure the effects of social media on hedonic purchasing behaviors, the findings of the research have been given in details.
  • Açıkalın, S. ve Yaşar, M. (2017). Hedonik ve Faydacı Tüketim Bağlamında Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Gençlerin Hedonik Tüketim Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(48), 570-585.Akar, E. (2010). Sosyal Medya Pazarlaması: Sosyal Webde Pazarlama Stratejileri. Ankara: Efil Yayınevi.Akar, E. ve Topçu, B. (2011). An Examination of the Factors Influencing Consumers’ Attitudes Toward Social Media Marketing. Journal of Internet Commerce, 10(1), 35-67.Arnold, M. J. ve Reynolds, K. E. (2003). Hedonic Shopping Motivations. Journal of Retailing, 79(2), 77-95.Enders, A., Hungenberg, H., Denker H-P. ve Mauch S. (2008). The Long Tail of Social Networking: Revenue Models of Social Networking Site. European Management Journal, 26(3), 199-211Evans, D. (2012). Social Media Marketing An Hour A Day. Wiley Publishing.Haq, M. A. ve Abbasi, S. (2016). Indirect Impact of Hedonic Consumption and Emotions on Impulse Purchase Behavior: A Double Mediation Model. Journal of Management Sciences, 3(2), 108-122Hirschman, E. C. ve Holbrook, M. B. (1982). Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods and Propositions. Journal of Marketing, 46(3), 92-101.Koçak, N. G. (2012). Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Davranışlarının ve Motivasyonlarının Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında İncelenmesi: Eskişehir’de bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Eskişehir, 2012.Safko, L. ve Brake, D. K. (2009) The Social Media Bible: Tactics, Tools & Strategies For Business Success, John Wıley & Sons.Sarıtaş, E. ve Haşıloğlu, S. B. (2015). Çalışan Kadınların Özel Alışveriş Sitelerinden Satın Alımlarının Hedonik Amaçlı Tüketim Açısından İncelenmesi. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 6(1), 53-62.Weinberg, T. (2009). The New Community Rules: Marketing on the Social Web, New Jersey: O’Reilly Media.Yavuz, M. C. ve Haseki, M. İ. (2012). Konaklama İşletmelerinde E-Pazarlama Uygulamaları: E-Medya Araçları Temelinde Bir Model Önerisi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 116-13
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9083-7415
Author: BÜŞRA MEYDAN
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2315-905X
Author: MUSTAFA ZİHNİ TUNCA

Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { makusobed466233, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {832 - 854}, doi = {10.20875/makusobed.466233}, title = {SOSYAL MEDYANIN HEDONİK SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A STUDY ON THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA OVER HEDONIC SHOPPING BEHAVIORS}, key = {cite}, author = {MEYDAN, BÜŞRA and TUNCA, MUSTAFA ZİHNİ} }
APA MEYDAN, B , TUNCA, M . (2018). SOSYAL MEDYANIN HEDONİK SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A STUDY ON THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA OVER HEDONIC SHOPPING BEHAVIORS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (26), 832-854. DOI: 10.20875/makusobed.466233
MLA MEYDAN, B , TUNCA, M . "SOSYAL MEDYANIN HEDONİK SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A STUDY ON THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA OVER HEDONIC SHOPPING BEHAVIORS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 832-854 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/40501/466233>
Chicago MEYDAN, B , TUNCA, M . "SOSYAL MEDYANIN HEDONİK SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A STUDY ON THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA OVER HEDONIC SHOPPING BEHAVIORS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 832-854
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL MEDYANIN HEDONİK SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A STUDY ON THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA OVER HEDONIC SHOPPING BEHAVIORS AU - BÜŞRA MEYDAN , MUSTAFA ZİHNİ TUNCA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.466233 DO - 10.20875/makusobed.466233 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 832 EP - 854 VL - 10 IS - 26 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.466233 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.466233 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute SOSYAL MEDYANIN HEDONİK SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A STUDY ON THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA OVER HEDONIC SHOPPING BEHAVIORS %A BÜŞRA MEYDAN , MUSTAFA ZİHNİ TUNCA %T SOSYAL MEDYANIN HEDONİK SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A STUDY ON THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA OVER HEDONIC SHOPPING BEHAVIORS %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 26 %R doi: 10.20875/makusobed.466233 %U 10.20875/makusobed.466233
ISNAD MEYDAN, BÜŞRA , TUNCA, MUSTAFA ZİHNİ . "SOSYAL MEDYANIN HEDONİK SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A STUDY ON THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA OVER HEDONIC SHOPPING BEHAVIORS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 26 (December 2019): 832-854. https://doi.org/10.20875/makusobed.466233
AMA MEYDAN B , TUNCA M . SOSYAL MEDYANIN HEDONİK SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A STUDY ON THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA OVER HEDONIC SHOPPING BEHAVIORS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 10(26): 832-854.
Vancouver MEYDAN B , TUNCA M . SOSYAL MEDYANIN HEDONİK SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A STUDY ON THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA OVER HEDONIC SHOPPING BEHAVIORS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 10(26): 854-832.