Year 2018, Volume 1, Issue 2, Pages 103 - 108 2018-12-26

The effect of using rice husk in production of particleboard on surface roughness
Yonga levha üretiminde pirinç kavuzu kullanımının yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi

Fatih Şahin [1] , Emre Birinci [2] , Alperen Kaymakcı [3]

61 146

Due to lack of raw materials and, environmental concerns in the world, the search for different sources of lignocellulosic raw materials is increasing. In this context, the forest products industry factory wastes, wood flour / wood sawdust, foliage, annual plant waste etc. there are various researches on the use of lignocellulosic materials. In Turkey, wheat, cotton, sunflower, rice etc. the products are among the most-produced agricultural products. Although most of the wastes generated during the production of these products are prohibited, they are destroyed by the producers in the fields by burning. In the scope of this study, 4 types of particleboard were produced with the help of urea formaldehyde resin by using rice husks at 0, 10, 20 and 30% ratios. The surface roughness parameters of the obtained particleboards were determined. According to the results of the research, it was determined that the use of rice husks in the production of particleboard reduced the surface roughness. In addition, it was determined that all surface roughness parameters were decreased due to the increase of the use of rice husks in the particleboard.

Dünyadaki hammadde yetersizliği ve çevresel baskılardan dolayı farklı lignoselülozik hammadde kaynakları arayışı giderek artmaktadır. Bu kapsamda orman ürünleri endüstrisi fabrika atıkları, odun unu/talaşı, orman kesim atıkları (foliage), yıllık bitki atıkları vb. lignoselülozik malzemelerin kullanım olanakları hakkında çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Türkiye’de buğday, pamuk, ayçiçeği, pirinç vb. ürünler en çok üretilen tarımsal ürünler arasında yer almaktadır. Bu ürünlerin üretimi esnasında ortaya çıkan atıkların çoğu yasak olmasına rağmen üreticiler tarafından tarlalarda yakılarak imha edilmektedir. Bu çalışma kapsamında %0, 10, 20 ve 30 oranlarında pirinç kavuzları kullanılarak üre formaldehit reçinesi yardımı ile 4 tip yonga levha üretilmiştir. Elde edilen yonga levhaların yüzey pürüzlülüğü parametreleri belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre pirinç kavuzlarının yonga levha üretiminde kullanılmasının yüzey pürüzlülüğünü azalttığı tespit edilmiştir. Ayrıca yonga levha içerisinde pirinç kavuzu kullanım oranının artmasına bağlı olarak tüm yüzey pürüzlülüğü parametrelerinin azalmış olduğu belirlenmiştir.

  • Akyüz. İ. (2004), Avrupa birliğine giriş sürecinde Türkiye ile Avrupa birliği üye ülkelerin yonga levha dış ticareti, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 3 (4), 124-134.
  • Cooper, P.A., and Balatinecz, J.J. (1999), Agricultural waste materials for composites, centrefor management technology, Global Panel Based Conference (October 18-19), Kuala Lumpur, ML.
  • Çöpür, Y., Güler, C., Akgül, M., and Taşçıoğlu, C. (2007), Some chemical properties of hazelnut husk and its suitability for particle board production, Building and Environment, 42:2568–2572.
  • ISO 4287, (1997), Geometrical Product Specifications (GPS), Surface Texture: Profile Method, Terms, Definitions and Surface Texture Parameters, ISO.
  • Kayışoğlu. B., Tuğ. S., Dalmış, İ.S., Aktaş, T., Durgut, M.R., ve Durgut, F.T. (2016), Farklı katkı maddeleri kullanılarak hazırlanmış çeltik sapı peletlerinin gazlaştırılması, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 12(1),37-44.
  • Liew, K.C., Ting, P.B.D., and Tan, Y.F. (2018), Physico-mechanical properties of particleboard made from seaweed adhesive and tapioca starch flour, Journal of theIndian Academy of Wood Science, 15(2),199-203.
  • Martins, E.H., Vilela. A.V., Mendesi R.F., Mendes, L.M., Vaz, L.E.V.S.B., and Junior, J.B.G. (2018), Soybean waste in particleboard production, Ciênciae Agrotecnologia, 42(2),186-194.
  • Mengeloğlu, F. ve Alma, M.H. (2002), Buğday saplarının kompozit levha üretiminde kullanılması, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 5(2), 37-48.
  • TS EN 325, (2014), Ahşap esaslı levhalar - deney parça boyutlarının tayini, TSE. Ankara.
  • Yavuz, G.G., Miran, B., Gürer, B.B., Yüksel, N.Y. ve Demir, A. (2016), Buğday,dane, mısır ve çeltik üretiminde fark ödemesi desteklerinin etkisi, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü (TEPGE), TEPGE Yayın No: 266. Ocak 2016.
Primary Language tr
Subjects Materials Science, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0006-0678-2567
Author: Fatih Şahin

Orcid: 0000-0003-0727-1789
Author: Emre Birinci

Orcid: 0000-0002-8009-7775
Author: Alperen Kaymakcı (Primary Author)
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 26, 2018

APA Şahin, F , Birinci, E , Kaymakcı, A . (2018). Yonga levha üretiminde pirinç kavuzu kullanımının yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi. Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 103-108. DOI: 10.33725/mamad.496752