Year 2018, Volume 1, Issue 3, Pages 1 - 19 2019-01-31

Karl Marx's History Understanding: Historical Materialism
Marx’ın Tarih Anlayışı: Tarihsel Materyalizm

Çiğdem YURDAKUL [1]

60 990

Marx, with his observations in the process of formation of capitalism and industrialization, has made very important determinations in order to understand the present, thus revealing an understanding of historical materialism that includes both economic and social analyzes. Marx, with its historical materialism, criticized the capitalist process and the accompanying phenomenon of alienation. Within the framework of the materialist understanding of history, he tried to understand why and how changes in society took place and considered history as the history of economy-based class conflicts. In the framework of this understanding, Marx did not only understand and explain the world but also tried to change the world. For this reason, he presented the classless society as a solution to the opposite of capitalism and wanted to liberate man from the yoke of the capitalist system with his thoughts. According to him, the emancipation of man will be possible only by eliminating all the phenomena such as alienation, religion, and ideology which prevent the realization of himself by creating a false perception of reality in man. For this reason, in the face of the unceasing rise of capitalism today, we have determined the subject of Marx's ideas in the nineteenth century as still important and valuable in the name of today, and the subject of this article as, Karl Marx's materialist understanding of history. In order to present Marx's understanding of history from a holistic perspective, we have briefly considered the basic concepts, ideas, and critiques of the philosophical system.

Karl Marx, tarihe ve tarih yazımına yeni bir bakış açısı sunarak ortaya farklı düşünceler koymuş ve düşünceleri önemli siyasi karşılık bulmuş, düşünce tarihi içeresindeki en önemli isimlerden birisi olmuştur. Bizde bu makalemizin konusunu, Marx’ın 19. Yüzyılda ortaya koymuş olduğu ve bugün adınada güncelliğini hala koruduğunu düşündüğümüz tarih anlayışı olarak belirledik. Bu sebeple de bu makalede, Karl Marx’ın tarih anlayışı aldık. Karl Marx’ın tarih anlayışını bütünlüklü bir bakış açısıyla sunabilmek adına da  felsefi sitemindeki temel kavramlarına düşüncelerine ve eleştirilerine kısaca değinmeye çalıştık.

 • 1. AYDOĞAN, Emine (2015). Marx Ve Öncüllerinde Yabancılaşma Kavramı, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences, Sayı 54, s. 273-282
 • 2. BEER, Max. Çev. Sabit, F. (1956). Hegel’in Felsefesi Ve Marx’ın Tarih Anlayışı,İstanbul, Öncü Kitapevi.
 • 3. CEVİZCİ, Ahmet (2017) .Felsefe Tarihi , İstanbul.7. Baskı Say Yayınları.
 • 4. CEVİZCİ, Ahmet (2008).Felsefe Sözlüğü, İstanbul,3.Baskı Say Yayınları.
 • 5. C0SER, Lewis, A. (2011). Sosyolojik Düşüncenin Ustaları: Tarihsel ve Toplumsal Bağlamlarında Fikirler, Çev. Himmet HÜLÜR, Serhat TOKER ve İbrahim MAZMAN, Ankara, 2. Baskı De ki Yayınları.
 • 6. GÖYMEN, Ali Yalçın (2007). Hegel Ve Marx’ın Tarih Anlayışlarının Karşılaştırılması, (yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Ankara Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • 7. KESGİN, Ahmet (2014). Tarihçi, Bağlam Ve Tarihsel Bilgi Üzerine, Felsefe Dünyası Dergisi. Sayı 60, s.218-243.
 • 8. LENİN, Vilademir İ. (2003) .Karl Marks, Marksizmin Bir Açıklaması Ve Kısa Bir Biyografik Özeti (elektronik sürüm), 2.Baskı Eriş yayınları.
 • 9. ÖZ, Şaban (2008) . Marksist Tarih Felsefesine Giriş, Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi. Sayı 12, s.21-37.
 • 10. ÖZYURT, Cevat (2014).Marx ’ta Yanılsama Ve İdeoloji Olarak Din, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 7, Sayı 2, s. 207-240.
 • 11. ŞALAK ,Mehmet (2015). Karl Marx ve Max Weber’in Sosyolojisinde Din Tartışması, (yayınlanmamış yüksek lisans Tezi) , İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • 12. TOPAKKAYA, Arslan (2009). Tarihsel Materyalizm Ve Diyalektik, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 27, s.65-77.
 • 13. TOPAKKAYA, Arslan (2008). Tarihsel Materyalizm Bağlamında Marx’ı Yeniden Okumak , Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of International Social Research, Sayı 3, s.378-395.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Çiğdem YURDAKUL
Institution: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Bibtex @review { mamusbbd443327, journal = {Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2619-9300}, address = {Maarif Mektepleri}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {1 - 19}, doi = {}, title = {Marx’ın Tarih Anlayışı: Tarihsel Materyalizm}, key = {cite}, author = {YURDAKUL, Çiğdem} }
APA YURDAKUL, Ç . (2019). Marx’ın Tarih Anlayışı: Tarihsel Materyalizm. Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 1 (3), 1-19. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mamusbbd/issue/42087/443327
MLA YURDAKUL, Ç . "Marx’ın Tarih Anlayışı: Tarihsel Materyalizm". Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 1 (2019): 1-19 <http://dergipark.org.tr/mamusbbd/issue/42087/443327>
Chicago YURDAKUL, Ç . "Marx’ın Tarih Anlayışı: Tarihsel Materyalizm". Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 1 (2019): 1-19
RIS TY - JOUR T1 - Marx’ın Tarih Anlayışı: Tarihsel Materyalizm AU - Çiğdem YURDAKUL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 19 VL - 1 IS - 3 SN - -2619-9300 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MM- International Journal of Social and Humanistic Sciences Marx’ın Tarih Anlayışı: Tarihsel Materyalizm %A Çiğdem YURDAKUL %T Marx’ın Tarih Anlayışı: Tarihsel Materyalizm %D 2019 %J Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi %P -2619-9300 %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD YURDAKUL, Çiğdem . "Marx’ın Tarih Anlayışı: Tarihsel Materyalizm". Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 1 / 3 (January 2019): 1-19.