Year 2017, Volume 46, Issue 46, Pages 133 - 150 2017-06-01

Öğretmenlerin mesleki gelişimi için atölye çalışması modeline dayalı bir uygulamanın geliştirilmesi ve değerlendirilmesi

Esra TÖRE [1]

439 4538

 

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin mesleki gelişimi için atölye çalışması modeline dayalı bir uygulamanın geliştirilmesi ve değerlendirilmesidir. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma modelde yapılan bu çalışmada, 2015 Haziran Dönemi Mesleki Çalışmalar Programı kapsamında İstanbul ilinde bir ilkokulda yalnızca kurum içi kaynaklar kullanılarak mesleki gelişim atölyeleri planlanmış, uygulanmış ve uygulamanın etkililiği sınanmıştır. Atölye çalışmalarının tasarımında öğretmenlerin mesleki yeterlilik ve gereksinimlerinin tespit edildiği kişisel bilgi formlarından ve odak grup görüşmelerinden yararlanılmıştır. Kurum içindeki öğretmenler kendi yeterlilik alanlarında, ihtiyaç duyulan 11 farklı konuda etkinlikler, uygulamalar ve oyunlar tasarlamışlardır. Atölyeler 19’ar kişiden oluşan 2 farklı grupta toplamda 38 öğretmenin katılımı ile dönüşümlü olarak gerçekleştirilmiştir. 


2 hafta süren atölye çalışmalarının ardından katılımcı öğretmenlere eğitim değerlendirme anketi yapılmış; katılımcılar “seminer konularının iyi seçildiğini”, “atölye çalışmalarının uygulamaya dönük olduğunu”, atölyelerin “yeni teknik ve beceriler öğrenmelerini sağladığını” belirtmişlerdir. Sırası ile drama, fen bilgisi etkinlikleri ve deneyler, sportif ve fiziksel etkinlikler, müzik algısı ve hikâye anlatıcılığı atölyeleri katılımcılar tarafından en faydalı atölyeler olarak bulunmuştur. Ayrıca katılımcılara “atölye çalışmalarını siz planlasaydınız neyi daha farklı yapardınız?”, “Önümüzdeki yıl programa almamızı istediğiniz konular nelerdir?” soruları yöneltilmiş, katılımcıların önerileri alınmıştır. Öğretmenlerin mesleki gelişimi için atölye çalışması modeline dayalı bir uygulamanın geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amacı ile yapılmış bu çalışmanın, farklı katılımcı gruplarında, farklı atölye tasarımları ile tekrarlanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Atölye çalışması modeli, mesleki gelişim, öğretmen eğitimi
 • Alkan, C. (1976). Öğretmen eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 9 (1), 95-115.
 • Anand, A.; Singh, M.D. (2011). Understanding knowledge management: a literature review, International Journal of Engineering Science and Technology, 3(2), 926-939.
 • Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 36-38.
 • Baskan, Gülsün A. (2001). Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede yeniden yapılanma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 16-25.
 • Bayrakçı, Mustafa. (2009) In-service teacher training in Japan and Turkey: A comparative analysis of instutions and practices, Australian Journal of Teacher Education, 34 (1), 9-22.
 • Bedük, Ahmet Ergün. (1997) Okullarda hizmetiçi eğitim planlanması yapılabilmeli ve uygulanmalıdır, Milli Eğitim Dergisi, 199, 7-8.
 • Budak, Yusuf; Demirel, Özcan. (2003). Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim ihtiyacı, Kuram ve Uygulamada Öğretmen Eğitimi, 33, 62-81.
 • Çetinkaya, Ahmet. (2012). Örgütsel bilgi yönetim sürecinde bilgi yönetim performansı boyutları: ölçek geliştirme ve geçerliliği üzerine bir çalışma, Öneri Dergisi, 10, 157-162.
 • Genç, S. Z. (2000). Bilgi toplumunda öğretmen eğitimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(3), 375-386.
 • Flanders, N. A. (1963). Teacher behavior and in-service programs. Educational Leadership, 21(1), 25-30.
 • Habertürk (2015) “Türk Eğitim- Sen Türkiye’de ücretli öğretmenlerin sayısını belirledi” Habertürk, 18.02.2015 (http://www.haberturk.com/gundem/haber/1044387-69-ilin-verilerine-gore-ucretli-ogretmen-sayisi-71-bin-960-oldu adresinden 19.10.2015 tarihinde indirilmiştir).
 • Kourik, J; Maher, P. (2008). Does practice reflect theory? an exploratory study of succesful knowledge management system, Proceeding of World Academy of Science, Engineering and Technology, November, 35, 5-13.
 • Loucks-Horsley, S. (1987). Continuing to Learn: A Guidebook for Teacher Development. USA: Office of Educational Research and Improvements.
 • Işık, Ahmet; Çiltaş, Alper; Baş, Fatih. (2010) Öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik mesleği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1), 53-62.
 • Kaplan, Hüseyin. (2010) İşletmelerin inovasyon yapma nedenleri ile sahip oldukları inovasyon çıktıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Kavak, Y. (1999). Öğretmen eğitiminde yeni bir yaklaşıma doğru: Standartlar ve akreditasyon. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(19), 313-324.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (1995), Milli Eğitim Bakanlığı aday memurlarının yetiştirilmelerine yönelik yönetmelik, MEB Tebliğler Dergisi, 2423, 49-62.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2000), Hizmetiçi Eğitim Planı, Ankara: MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2000), Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı (M.E.G.S.B), (1988) Hizmetiçi Eğitim, Kuruluş, Gelişme Ve Faaliyetler, Ankara: Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı.
 • Özcan, Şafak; Bakioğlu, Ayşen. (2010) Bir meta analitik etki analizi: okul yöneticilerinin hizmetiçi eğitim almalarının göreve etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 201-212.
 • Özen, Raşit. (2006) İlköğretim okulu öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim programlarının etkilerine ilişkin görüşleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 141-160.
 • Ozer, B. (2004). In-service Training of Teachers in Turkey at the Beginning of the 2000s.
 • Journal of In-Service Education, 30 (1), 89-100.
 • Özer, Mehmet Akif. (2011) 21. Yüzyılda Yönetim ve Yöneticiler, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Seferoğlu, Süleyman Sadi. (2004) Öğretmen yeterlilikleri ve mesleki gelişim, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 58, 40-45.
 • Whitehurst, G. J. (2002, March). Scientifically based research on teacher quality: Research on teacher preparation and professional development. In White House Conference on Preparing Tomorrow's Teacher.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Esra TÖRE

Dates

Publication Date: June 1, 2017

Bibtex @research article { maruaebd2740, journal = {Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-8889}, eissn = {2147-5202}, address = {Marmara University}, year = {2017}, volume = {46}, pages = {133 - 150}, doi = {10.15285/maruaebd.2740}, title = {Öğretmenlerin mesleki gelişimi için atölye çalışması modeline dayalı bir uygulamanın geliştirilmesi ve değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {TÖRE, Esra} }
APA TÖRE, E . (2017). Öğretmenlerin mesleki gelişimi için atölye çalışması modeline dayalı bir uygulamanın geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 46 (46), 133-150. DOI: 10.15285/maruaebd.2740
MLA TÖRE, E . "Öğretmenlerin mesleki gelişimi için atölye çalışması modeline dayalı bir uygulamanın geliştirilmesi ve değerlendirilmesi". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 46 (2017): 133-150 <http://dergipark.org.tr/maruaebd/issue/30817/2740>
Chicago TÖRE, E . "Öğretmenlerin mesleki gelişimi için atölye çalışması modeline dayalı bir uygulamanın geliştirilmesi ve değerlendirilmesi". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 46 (2017): 133-150
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin mesleki gelişimi için atölye çalışması modeline dayalı bir uygulamanın geliştirilmesi ve değerlendirilmesi AU - Esra TÖRE Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.15285/maruaebd.2740 DO - 10.15285/maruaebd.2740 T2 - Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 150 VL - 46 IS - 46 SN - 1300-8889-2147-5202 M3 - doi: 10.15285/maruaebd.2740 UR - https://doi.org/10.15285/maruaebd.2740 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences Öğretmenlerin mesleki gelişimi için atölye çalışması modeline dayalı bir uygulamanın geliştirilmesi ve değerlendirilmesi %A Esra TÖRE %T Öğretmenlerin mesleki gelişimi için atölye çalışması modeline dayalı bir uygulamanın geliştirilmesi ve değerlendirilmesi %D 2017 %J Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi %P 1300-8889-2147-5202 %V 46 %N 46 %R doi: 10.15285/maruaebd.2740 %U 10.15285/maruaebd.2740
ISNAD TÖRE, Esra . "Öğretmenlerin mesleki gelişimi için atölye çalışması modeline dayalı bir uygulamanın geliştirilmesi ve değerlendirilmesi". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 46 / 46 (June 2017): 133-150. https://doi.org/10.15285/maruaebd.2740
AMA TÖRE E . Öğretmenlerin mesleki gelişimi için atölye çalışması modeline dayalı bir uygulamanın geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2017; 46(46): 133-150.
Vancouver TÖRE E . Öğretmenlerin mesleki gelişimi için atölye çalışması modeline dayalı bir uygulamanın geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2017; 46(46): 150-133.