Year 2019, Volume 21, Issue 1, Pages 55 - 66 2019-03-28

THE APPLICABILITY OF MANDATORY ROTATION SUBJECTED BY INDEPENDENT AUDITORS FOR MEMBERS OF ACCOUNTING PROFESSION: A RESEARCH ON CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS IN TOKAT
THE APPLICABILITY OF MANDATORY ROTATION ON THE BASIS OF INDEPENDENT AUDIT FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS

Fatih Coşkun ERTAŞ [1] , İbrahim ÇİDEM [2] , Oktay ÖZKAN [3]

33 80

Denetimin etkinliğini artırmak için de çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden bir tanesi de zorunlu rotasyondur.  Rotasyon şartı ile amaçlanan denetçinin tarafsızlığını ve bağımsızlığını artırmaktır. Muhasebe meslek mensupları için de bağımsızlık ve tarafsızlık vazgeçilmez bir özelliktir. Bu çalışmada bağımsız denetimdeki rotasyon şartının muhasebe mesleğinde uygulanıp uygulanılmayacağının belirlenmesi ve meslek mensuplarının rotasyon şartına bakışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Öncelikle denetimde uygulanan zorunlu rotasyon amaçlarını belirlemek için literatür incelemesi yapılmıştır. Yapılan inceleme sonucu bağımsız denetimde rotasyon şartının, muhasebe faaliyetlerinde de olması istenen özellikleri amaçladığı belirlenmiştir. Meslek mensuplarının bu şarta bakışını tespit etmek amacıyla Tokat ilinde faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler üzerinde anket tekniği ile bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, meslek mensuplarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için rotasyon şartının uygulanmasını desteklemediğini göstermektedir.


Various arrangements have been made to increase the effectiveness of the audit. One of these arrangements is mandatory rotation. What is meant by the mandatory rotation is to increase the impartiality and independence of the auditor. Independence and impartiality are also indispensable for professional accountants. In this study, it is aimed to determine whether the mandatory rotation of independent auditing should be applied to accountants and to determine the view of the members of the profession in terms of mandatory rotation. Firstly, literature review has been done to determine the aims of the mandatory rotation applied in the independent audit. As a result of the review, it has been determined that the rotation requirement in the independent audit is aimed at the desired characteristics of accounting activities. A questionnaire technique was conducted on the certified public accountants operating in Tokat province in order to determine the approaches of the members of the professions. The results show that professionals do not support the implementation of the mandatory rotation for accountants.

 • Arens, A.A., Elder, R. and M.S. Beasley. 2008. Auditing and Assurance Services, Prentice Hall, New Jersey.
 • Arslan, E. 2010. “Bağımsız Denetimde Rotasyon Karmaşası”, Mali Çözüm, Vol: 99, pp. 201-208.
 • Bandyopadhyay, S.P., Chen, C. and Yu, Y. 2014. “Mandatory Audit Partner Rotation, Audit Market Concentration, and Audit Quality: Evidence from China”, Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting, Vol. 30, pp. 18-31.
 • Bozkurt, N. 2015. Muhasebe Denetimi, Alfa Basım Yayım ve Dağıtım, İstanbul.
 • Cameran, M., Francis, J.R., Marra, A. and A. Pettinicchio, 2015. "Are There Adverse Consequences Of Mandatory Auditor Rotation? Evidence from the Italian Experience", Auditing: A Journal Of Practice & Theory, Vol. 34, No.1, pp. 1-24.
 • Code of Ethics for Independent Auditors, Public Oversight Agency (Kamu Gözetimi Kurumu (KGK)). www.kgk.gov.tr (Date Accessed:01.03.2018).
 • Comunale, C. L. and T. R. Sexton. 2005. "Mandatory Auditor Rotation and Retention: Impact on Market Share", Managerial Auditing Journal, Vol. 20, No. 3, pp. 235-248.
 • Cömert, N., Uzay, Ş., Selimoğlu, S.K. and S. Uyar. 2013. Bağımsız Denetim, Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sakarya.
 • Çömlekçi, F. 2010. Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 1585, Eskişehir.
 • Firth, M., Rui, O.M. and X. Wu. 2012. "How Do Forms of Auditor Rotation Affect Audit Quality? Evidence from China”, The International Journal of Accounting, Vol. 47, No.1, pp. 109-138.
 • International Standard on Auditing (ISA) 200: Overall Objectives of the Independent Auditor and the Audit in Accordance with International Standards on Auditing, IFAC.
 • Kılıç, H. 2007. “Denetçinin Rotasyonu”, II. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve VIII. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu Kitabı, pp. 237-242, Antalya.
 • Public Accountancy, Certified Public Accountancy and Sworn-In Certified Public Accountancy Law (1989), T.R. Official Gazette, 19663, 13 June 1989.
 • Regulation on Independent External Auditing in Capital Markets (1987), T.R. Official Gazette, 19663, 13 December 1987.
 • Regulation on Working Procedures and Principles of Public Accountant, Certified Public Accountant and Sworn-In Certified Public Accountant (1990), T.R. Official Gazette, 20391, 04 January 1990.
 • Selimoğlu, S.K. and Ş. Uzay. 2009. Muhasebe Denetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Sevilengül, O. 2009. Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • The Law on Amendments to the Public Accountancy, Certified Public Accountancy and Sworn-In Certified Public Accountancy Law (2008), T.R. Official Gazette, 26948, 26 July 2008.
 • The Regulation on Ethical Principles to be Followed by Public accountant, Certified Public Accountant and Sworn-In Certified Public Accountant in Professional Activities (2007), T.R. Official Gazette, 26675, 19 October 2007.
 • The Turkish Commercial Code (2011), T.R. Official Gazette, 27846, 14 February 2011.
Primary Language en
Subjects Management
Journal Section ANABOLUM
Authors

Author: Fatih Coşkun ERTAŞ
Institution: Atatürk University,Erzurum,Turkey
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8017-2870
Author: İbrahim ÇİDEM (Primary Author)
Institution: Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Gaziosmanpaşa University
Country: Turkey


Author: Oktay ÖZKAN
Institution: Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Gaziosmanpaşa University
Country: Turkey


APA ERTAŞ, F , ÇİDEM, İ , ÖZKAN, O . (2019). THE APPLICABILITY OF MANDATORY ROTATION ON THE BASIS OF INDEPENDENT AUDIT FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21 (1), 55-66. DOI: 10.31460/mbdd.410055