Year 2017, Volume 0, Issue 9, Pages 181 - 201 2017-06-16

KAMU İHALE SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI USULLERİ (İHALE USULLERİ)

Dursun Ali DEMİRBOĞA [1]

270 0

Kamu ihale sözleşmeleri ekonomik ve sosyal öneme sahip

sözleşmelerdir. Bu sebeple sözleşme imzalanıncaya kadar olan

müzakereler sıkı şekil kurallarına tabi tutulmuştur. Kamu İhale

sözleşmesinin yapılmasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda üç

ihale usulü belirlenmiştir. Bu ihale usulleri sözleşmenin hukuka uygun

olarak yapılmasını sağlar. Burada Türk Borçlar Hukukuna hakim olan

ilkelerden irade serbestisi taraflara sınırlanarak tanınmıştır. İrade

serbestisi istekli açısından teklif verilip verilmemesi, fiyatın serbestçe

teklif edilmesi olarak belirlenmiştir. Ancak belli istekliler arasında

ihale usulü ve pazarlık usulünde sınırlı da olsa özel tarafın sözleşme

şartlarını müzakere etmesi, teknik çözümleri ileri sürmesi mümkündür.

İdare açısından özel hukuk sözleşmesi olan kamu ihale sözleşmesinin

yapılması sıkı kurallara bağlanmıştır. Bu husus idarenin piyasa aktörleri

karşısında dezavantajlı konuma düşürse de, idare piyasadaki gücüyle

bu olumsuzluğu telafi edecek güçtedir. Kısaca ihale usulü kamu ihale

sözleşmesinin şeklidir. Bu usule uyulmaksızın yapılan sözleşmeler 6098

sayılı Türk Borçlar Kanununun 27 nci maddesinde yer alan yaptırıma

tabi olurlar. Bu durum hem idare hem de istekli açısından katlanılması

zor maddi sonuçları doğurabilir. Burada belirtmekte fayda olan bir husus

bulunmaktadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan hükümleri

emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı kurallar olarak sınıflandırmak

gerekir. Emredici kurallara aykırı yapılan bir ihalede, sözleşme Kanuna

aykırı hâle gelir.

Kamu ihale sözleşmesi, İhale usulü, Kamu İhale Kanunu, Açık ihale usulü, Belli istekliler arasında ihale usulü, Pazarlık usulü
 • ANDREWS, Neil, Contract Law, Cambridge, University of Cambridge Press, 2011.
 • ARROWSMITH, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement, Second Edition, Thomson Sweet and Maxwell, London, Reprinted 2010.
 • ARSLAN, Çetin, İhaleye Fesat Karıştırma Suçu, 3. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi,2012.
 • AYTAÇ, Necdet, “Bulaşıcı Hastalıklar”, www.cukurovatip.cu.edu.tr, E.T. 21.02.2015.
 • BOVIS, Christopher, EC Public Procurement: Case Law and Regulation, First Edition, Oxford, Oxford University Press, Reprinted 2009.
 • CHEN-WISHART, Mindy, Contract Law, Third Edition, Oxford, Oxford University Press, 2010.
 • ELIASSON, Gunnar, Advanced Public Procurement as Industrial Policy, Stockholm, Springer, 2010.
 • FİDANCI, Elif Naz, “Doğal Afetler ve Korunma Yolları”, www. veterinary.ankara.edu.tr, E.T. 03.02.2015.
 • FORTE, A.D.M., Good Faith in Contract and Property, Oregon, Hart Publishing, 1999.
 • KARACA, Bilal, “İhale ile Alım-satım Kavramları Yeni TCK 235. Madde”, Yeni Şafak, 29.03.2005.
 • MONOHAN, Geoff, Essential Contract Law, Second Edition, London, Cavendish Publishing, 2001.
 • MURDOCH, John; HUGHES, Will, Construction Contract Law and Management, Fourth Edition, Abingdon, Taylor and Francis, 2008.
 • POPP, Aaron, “The Effects of Natural Disaster on Long Run Growth”, www.business.uni.edu, s.62, E.T. 21.05.2015.
 • PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku, 5. Baskı, Adana, Karahan Kitabevi, 2007.
 • QUIGLEY, Conor, European Community Contract Law, Volume 1: The Effect of EC Legislation on Contractual Rights, Obligations and Remedies, First Edition, London, Kluwer Law International, 1997.
 • TAYLOR, Richard; TAYLOR, Damian, Contract Law, Third Edition, Oxford, Oxford University Press, 2011.
 • THAI, Khi V., International Handbook of Public Procurement, Boca Raton, Taylor and Fransic Group, 2009.
 • TURNER, Chris, Contract Law, Second Edition, Oxon, Hodder Education, 2007.
 • UFF, John, Construction Law, Tenth Edition, London, Sweet and Maxwell, 2009.
 • YAVUZ, Cevdet, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 11. Baskı, İstanbul, Beta, 2012. Internet Sitesi: www.kik.gov.tr
Subjects Law
Journal Section Articles
Authors

Author: Dursun Ali DEMİRBOĞA

Dates

Publication Date: June 16, 2017

Bibtex @research article { mdergi322468, journal = {Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi}, issn = {2147-8376}, eissn = {2149-7966}, address = {T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı}, year = {2017}, volume = {0}, pages = {181 - 201}, doi = {}, title = {KAMU İHALE SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI USULLERİ (İHALE USULLERİ)}, key = {cite}, author = {DEMİRBOĞA, Dursun Ali} }
APA DEMİRBOĞA, D . (2017). KAMU İHALE SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI USULLERİ (İHALE USULLERİ). Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 0 (9), 181-201. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mdergi/issue/29931/322468
MLA DEMİRBOĞA, D . "KAMU İHALE SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI USULLERİ (İHALE USULLERİ)". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2017): 181-201 <http://dergipark.org.tr/mdergi/issue/29931/322468>
Chicago DEMİRBOĞA, D . "KAMU İHALE SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI USULLERİ (İHALE USULLERİ)". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 (2017): 181-201
RIS TY - JOUR T1 - KAMU İHALE SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI USULLERİ (İHALE USULLERİ) AU - Dursun Ali DEMİRBOĞA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 201 VL - 0 IS - 9 SN - 2147-8376-2149-7966 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi KAMU İHALE SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI USULLERİ (İHALE USULLERİ) %A Dursun Ali DEMİRBOĞA %T KAMU İHALE SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI USULLERİ (İHALE USULLERİ) %D 2017 %J Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi %P 2147-8376-2149-7966 %V 0 %N 9 %R %U
ISNAD DEMİRBOĞA, Dursun Ali . "KAMU İHALE SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI USULLERİ (İHALE USULLERİ)". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 0 / 9 (June 2017): 181-201.
AMA DEMİRBOĞA D . KAMU İHALE SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI USULLERİ (İHALE USULLERİ). Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2017; 0(9): 181-201.
Vancouver DEMİRBOĞA D . KAMU İHALE SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI USULLERİ (İHALE USULLERİ). Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2017; 0(9): 201-181.