ISSN: 2147-8376
e-ISSN: 2149-7966
Başlangıç: 2012
Yılda 2 Sayı
Yayımcı: T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı
Kapak Resmi
 
Bu derginin 2012-2021 tarihlerindeki arşivi DergiPark'ta yer almış olup;
  • 2021 yılından sonra DergiPark'ta yeni sayı yayımlanmamıştır.
  • DergiPark üzerinden yeni makale başvurusu kabul etmemektedir.

2021 - Sayı: 18

Araştırma Makalesi

9. SEÇİMLERİN SERBESTLİĞİ İLKESİ BAĞLAMINDA MEKTUPLA OY KULLANIMI

Araştırma Makalesi

11. ULUSLARARASI HUKUKTA TERÖR EYLEMLERİNE KARŞI KUVVET KULLANIMI