Sayı: 16, 28.12.2021

Yıl: 2020

Makaleler

Araştırma Makalesi

3. KİŞİSEL VERİ İŞLEME SÖZLEŞMESİ

Araştırma Makalesi

6. VERGİ HUKUKUNDA TEBLİGAT USULLERİ; MUHATABIN ÖNEMİ

Araştırma Makalesi

8. TAKİP HUKUKUNDA İCRANIN GEÇİCİ DURDURULMASI