Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

KAMUYA AİT TAŞINMAZ MALLARIN ETKİN KULLANILMA USULÜ OLARAK İDARELER ARASI MAL DEVRİ VE YARGI KARARLARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ

Yıl 2021, Sayı: 18, 117 - 143, 17.12.2021
https://doi.org/10.18771/mdergi.1037974

Öz

Bu çalışmada idareler arası mal devri, kamu mallarının etkin
kullanılmasının bir usulü olarak, mal sahibi idarenin iradesinin devre
etkisi yönüyle ele alınmıştır. Kamu mallarının etkin kullanılması
şeklindeki üst başlıktan hareketle ve Kamulaştırma Kanunu’nun 30.
maddesi merkeze yerleştirilmek suretiyle, farklı mevzuattaki mal
devri hükümleri inceleme altına alınmıştır. Mevzuat ve yargı kararları
çerçevesinde mal devri usulünün, taraf iradelerinin uyumu ve taraf
iradelerinde uyum olmamasına göre uygulanan ve mevzuata bağlı
farklılaşan rejimi değerlendirilmiştir. Kamulaştırma Kanunu’nun 30.
maddesine 2016 yılında eklenen hükümle birlikte artık resen bir mal
devri usulü de söz konusu olduğundan, bu usulün temel esasları, diğer
mal devri usullerinden farklılaşan noktaları ve amacı gibi hususlar
açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

 • ARTUKMAÇ Sadık, Kamulaştırma Hukuku, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1977.
 • BİLGEN Pertev, Kamulaştırma Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1999.
 • GİRİTLİ İsmet/ BİLGEN Pertev/ AKGÜNER Tayfun/ BERK Kahraman, İdare Hukuku, 6. Bası, Der Yayınları, İstanbul, 2013.
 • EROĞLU Fatıma Nur, “2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 30. maddesine göre “Bir İdareye ait Taşınmazın Diğer bir İdareye Devri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2016.
 • GÖZLER Kemal, İdare Hukuku, c. II, Ekin Kitabevi, Bursa, 2019.
 • GÜLAN Aydın, Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim, Alfa, İstanbul, 1999.
 • GÜLAN Aydın, “İdareler Arası Mal Devri 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. Maddesine İlişkin Düşünceler”, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul, 2000, ss. 353-364.
 • GÜNDAY Metin, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, Ankara, 2011.
 • GÜRSEL Meltem Kutlu, Kamulaştırma Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.
 • KAPLAN Gürsel, “Kamu Kurumları Ve Tüzel Kişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri Ve Yargısal Denetimi”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ayferi Göze’ye Armağan, Sayı: 2004/1–2, ss. 167–188.
 • KARAHACIOĞLU Ali Haydar, Kamulaştırma Kanunu, Adil Yayınevi, Ankara, 1995.
 • KAYA Cemil, İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi, 2. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2014.
 • MINDA Gary, “The Lawyer - Economist at Chicago: Richard A. Posner and the Economic Analysis of Law”, Ohio State Law Journal, Vol: 39, No: 3, 1978, pp. 455-457.
 • ONAR Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C:III, İstanbul, 1966.
 • SÜMER Nuray, “İdareler Arası Acele Mal Devri”, Prof. Dr. Metin Günday Armağanı, Cilt: II, ss. 1277-1290.
 • SINGH, Mahendra Pal., German Administrative Law in Common Law Perspective, Springer, 2001.
 • TUTAR Muzaffer / T. Murat PULAK, Kamulaştırma Davaları, c. II, Adalet Yayınevi, Ankara, 2006.
 • UZ, Abdullah, “Sehven Mi, Kasten Mi ?: Kanun Koyucu Ya Açıkça Anayasaya Aykırı Bir Düzenleme Yapmış Ya Da Zımnen Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Kamu Tüzel Kişiliğini Sona Erdirmiştir”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sy.108, 2013, s. 71-86.
 • YASİN Melikşah, “İdari İrtifaklar”, MAÜHFD, sy. 2, 2005, ss. 165-203.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Necip Taha GÜR
YALOVA ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
0000-0001-6813-6180
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 17 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: 18

Kaynak Göster

APA
GÜR, N. T. (2021). KAMUYA AİT TAŞINMAZ MALLARIN ETKİN KULLANILMA USULÜ OLARAK İDARELER ARASI MAL DEVRİ VE YARGI KARARLARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi(18), 117-143. https://doi.org/10.18771/mdergi.1037974
MLA
GÜR, Necip Taha. “KAMUYA AİT TAŞINMAZ MALLARIN ETKİN KULLANILMA USULÜ OLARAK İDARELER ARASI MAL DEVRİ VE YARGI KARARLARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 18, 2021, ss. 117-43, doi:10.18771/mdergi.1037974.
Chicago
GÜR, Necip Taha. “KAMUYA AİT TAŞINMAZ MALLARIN ETKİN KULLANILMA USULÜ OLARAK İDARELER ARASI MAL DEVRİ VE YARGI KARARLARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 18 (Aralık 2021): 117-43. https://doi.org/10.18771/mdergi.1037974.
EndNote
GÜR NT (01 Aralık 2021) KAMUYA AİT TAŞINMAZ MALLARIN ETKİN KULLANILMA USULÜ OLARAK İDARELER ARASI MAL DEVRİ VE YARGI KARARLARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 18 117–143.
ISNAD
GÜR, Necip Taha. “KAMUYA AİT TAŞINMAZ MALLARIN ETKİN KULLANILMA USULÜ OLARAK İDARELER ARASI MAL DEVRİ VE YARGI KARARLARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 18 (Aralık 2021), 117-143. https://doi.org/10.18771/mdergi.1037974.
AMA
GÜR NT. KAMUYA AİT TAŞINMAZ MALLARIN ETKİN KULLANILMA USULÜ OLARAK İDARELER ARASI MAL DEVRİ VE YARGI KARARLARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. Aralık 2021;(18):117-143. doi:10.18771/mdergi.1037974
Vancouver
GÜR NT. KAMUYA AİT TAŞINMAZ MALLARIN ETKİN KULLANILMA USULÜ OLARAK İDARELER ARASI MAL DEVRİ VE YARGI KARARLARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2021(18):117-43.
IEEE
N. T. GÜR, “KAMUYA AİT TAŞINMAZ MALLARIN ETKİN KULLANILMA USULÜ OLARAK İDARELER ARASI MAL DEVRİ VE YARGI KARARLARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sy. 18, ss. 117–143, Aralık 2021, doi: 10.18771/mdergi.1037974.
JAMA
GÜR NT. KAMUYA AİT TAŞINMAZ MALLARIN ETKİN KULLANILMA USULÜ OLARAK İDARELER ARASI MAL DEVRİ VE YARGI KARARLARINDAKİ GÖRÜNÜMÜ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2021;:117–143.