Year 2018, Volume , Issue 12, Pages 0 - 0 2018-12-12

TÜRK HUKUKUNDA MEVDUAT HESABI ÜZERİNE ÇEK KEŞİDE EDİLMESİ

ÖMER NANELİ [1]

62 615

Mevduat, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 3'e göre: "Yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere kabul edilen para"dır. Mevduat hesabının açılmasıyla birlikte mevduat sahibi ile banka arasında sürekli bir borç ilişkisi kurulmuş olur. Dolayısıyla mevduat sahibi bu ilişki çerçevesinde istediği zaman ve tutarda hesabına para yatırabilir, hesabından para çekebilir. Yine mevduat hesabı sahibinin otomatik ödeme, havale, virman, hesap üzerine çek keşide etme şeklinde işlem yapma özgürlüğü bulunmaktadır. Bununla birlikte mevduat sahibi ile banka arasındaki sözleşme kapsamında banka, hesapta bulunan parayı alacağına mahsup edebilir ya da takas işlemine konu oluşturabilir. Çalışmada öncelikle mevduatın tanımı, unsurları ve hukuki niteliği üzerinde durulacak ve daha sonra mevduat hesabı üzerine çek keşide edilmesi konusu ayrıntılı olarak incelenecektir.

Mevduat, Mevduat hesabı, Çek, Çek anlaşması, Çek keşidesi
 • AKYOL, Şener, Banka Sözleşmeleri, Afa Matbaacılık, İstanbul 2001.
 • ALICI, Yaşar, Bankacılık Kanunu Şerhi, Beta Yayıncılık, İstanbul 2007.
 • ARAL, Fahrettin/AYRANCI, Hasan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 9. Baskı,Yetkin Yayınları, Ankara 2012.
 • ARKAN, Sabih/GÖLE, Celal, “Karşılıksız Çeki Ödeyen Bankanın Keşideciden Talep Hakkı”BATİDER, C. XII, S.2-3, Ankara 1984, s. 53-61.
 • ARSLAN, Çetin/KAYANÇİÇEK, Murat,5941 sayılı Çek Kanunu Şerhi, Ankara 2010.
 • AYDOĞDU, Murat/KAHVECİ, Nalan, Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2014.
 • BATTAL, Ahmet, Bankacılık Kanunu Şerhi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006.
 • BATTAL, Ahmet, Güven Kurumu Nitelendirmesi Işığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu, BTHAE Yayınları, Ankara 2001.
 • BEKTAŞ, İbrahim, “Yargıtay Kararları”, BATİDER, C. XXXII, S. 2, Ankara 2016, s. 289-329.
 • BİLGEN, Mahmut, Uygulamada Kambiyo Senetleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2010.
 • BOZER, Ali/GÖLE, Celal, Kıymetli Evrak Hukuku, 4. Baskı, BTHAE Yayınları, Ankara 2015.
 • COŞKUN, Mahmut, Kıymetli Evrak Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2012.
 • ÇEKER, Mustafa, Hukuki Yönüyle Banka Mevduatı, Karahan Kitabevi, Adana 2004.
 • ÇEVİK, Kemal, Banka Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2007.
 • ERDEM, Faruk/KALPSÜZ, Turgut/ÇELEBİCAN, Gürgan, İktisadi ve Hukuki Yönden Çek, Ankara 1974.
 • EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2015.
 • ERİŞ, Gönen, Uygulamalı Çek Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 1995.
 • GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C. I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012.
 • GÜNAY, Erhan, Uygulamalı Çek Rehberi, 5. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2015.
 • GÜNDOĞDU, Aysel, Bankacılık Hukuku, 5. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2017.
 • GÜNEY, Alptekin, Banka İşlemleri, 5. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2011.
 • İMREGÜN, Oğuz, Kara Ticareti Hukuku Dersleri, 13. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul 2005.
 • KAPLAN, İbrahim, Banka Sözleşmeleri Hukuku, C. I, Dayınlarlı Yayınları, Ankara 1996.
 • KARACAN, A. İhsan, Bankacılık Hukuku, C. I, Yapı Kredi Bankası Yayınları, Ankara 1987.
 • KAYAR, İsmail, “Bankaların Yaptığı Fazla Ödemelerin Hukuki Niteliği ve İadesi Sorunu” BATİDER, C. XIX, S.1, Ankara 1997, s. 65-79.
 • KENDİGELEN, Abuzer, Çek Hukuku, 3. Baskı, Arıkan Yayınları, İstanbul 2006.
 • KÜNEY, Hikmet, Banka Tekniği, 5. Baskı, BTHE Yayınları, Ankara 1986.
 • KÜTÜKÇÜ, Doğan, Çağdaş Bir Finans Hukuku, Teoriler, İlkeler ve Uygulamalar, C. II, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010.
 • ÖZTAN, Fırat, Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 1997.
 • POROY, Reha/TEKİNALP, Ünal, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, 21. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2013.
 • PULAŞLI, Hasan, Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, 5. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2017.
 • REİSOĞLU, Seza, Çek Hukuku, Ankara 2011.
 • TANDOĞAN, Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 5. Baskı, Evrim Dağıtım, Ankara 1988.
 • TAŞDELEN, Servet, Bankacılık Kanunu Şerhi, 2. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2006.
 • TEKİNALP, Ünal, Ünal Tekinalp’in Banka Hukukunun Esasları, 2. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009.
 • UZUNALLI, Sevilay/YILDIRIM, Ali Haydar, Uygulamalı Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2017.
 • ÜLGEN, Hüseyin/HELVACI, Mehmet/KENDİGELEN, Abuzer/KAYA, Arslan, Kıymetli Evrak Hukuku, 7. Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2013.
 • VURAL Güven, Türk Banka Hukuku, Ankara 1991.
 • YAVUZ, Cevdet/ACAR, Faruk/ÖZEN, Burak, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Beta Yayınevi, İstanbul 2014.
 • YÜKSEL, A. Sait/YÜKSEL, Aslı/YÜKSEL, Ülkü, Bankacılık Hukuku ve İşletmesi, 10. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul 2004.
 • ZEVKLİLER, Aydın/GÖKYAYLA, K. Emre, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 13. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2013.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: ÖMER NANELİ

Dates

Publication Date: December 12, 2018

Bibtex @research article { mdergi496992, journal = {Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi}, issn = {2147-8376}, eissn = {2149-7966}, address = {T.C. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı}, year = {2018}, volume = {}, pages = {0 - 0}, doi = {10.18771/mdergi.496992}, title = {TÜRK HUKUKUNDA MEVDUAT HESABI ÜZERİNE ÇEK KEŞİDE EDİLMESİ}, key = {cite}, author = {NANELİ, ÖMER} }
APA NANELİ, Ö . (2018). TÜRK HUKUKUNDA MEVDUAT HESABI ÜZERİNE ÇEK KEŞİDE EDİLMESİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, (12), 0-0. DOI: 10.18771/mdergi.496992
MLA NANELİ, Ö . "TÜRK HUKUKUNDA MEVDUAT HESABI ÜZERİNE ÇEK KEŞİDE EDİLMESİ". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi (2018): 0-0 <http://dergipark.org.tr/mdergi/issue/41103/496992>
Chicago NANELİ, Ö . "TÜRK HUKUKUNDA MEVDUAT HESABI ÜZERİNE ÇEK KEŞİDE EDİLMESİ". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi (2018): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK HUKUKUNDA MEVDUAT HESABI ÜZERİNE ÇEK KEŞİDE EDİLMESİ AU - ÖMER NANELİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18771/mdergi.496992 DO - 10.18771/mdergi.496992 T2 - Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - IS - 12 SN - 2147-8376-2149-7966 M3 - doi: 10.18771/mdergi.496992 UR - https://doi.org/10.18771/mdergi.496992 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi TÜRK HUKUKUNDA MEVDUAT HESABI ÜZERİNE ÇEK KEŞİDE EDİLMESİ %A ÖMER NANELİ %T TÜRK HUKUKUNDA MEVDUAT HESABI ÜZERİNE ÇEK KEŞİDE EDİLMESİ %D 2018 %J Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi %P 2147-8376-2149-7966 %V %N 12 %R doi: 10.18771/mdergi.496992 %U 10.18771/mdergi.496992
ISNAD NANELİ, ÖMER . "TÜRK HUKUKUNDA MEVDUAT HESABI ÜZERİNE ÇEK KEŞİDE EDİLMESİ". Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi / 12 (December 2018): 0-0. https://doi.org/10.18771/mdergi.496992
AMA NANELİ Ö . TÜRK HUKUKUNDA MEVDUAT HESABI ÜZERİNE ÇEK KEŞİDE EDİLMESİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2018; (12): 0-0.
Vancouver NANELİ Ö . TÜRK HUKUKUNDA MEVDUAT HESABI ÜZERİNE ÇEK KEŞİDE EDİLMESİ. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. 2018; (12): 0-0.