Mediterranean Agricultural Sciences
Cover Image
e-ISSN 2528-9675 | Period Tri-annual | Founded: 1988 | Publisher Akdeniz University |

151.913

554.167

MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES is a refereed scientific journal published by the Akdeniz University Faculty of Agriculture. The journal aims to share the knowledge at national and international levels by publishing researches in agriculture and life sciences in Turkish and English languages. The journal primarily publishes original research articles and accepts limited number of invited reviews in the areas of agricultural biotechnology, agricultural economics, agricultural machinery, animal husbandry, bioenergy, biostatistics and genetics, farm structure and irrigation, field crops, food science and technology, horticulture, landscape and nature conservation, natural resources, plant protection, and soil science and plant nutrition.


 


MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES is an Open Access Journal and published online three times per year in April, August and December. The manuscript submitted to the journal is subject to preliminary assessment by the editorial board. The board has the right to decline the manuscript without initiating the peer review process in the event the manuscript does not meet the journal’s criteria. Manuscripts that meet the basic requirements of the journal are sent to three referees for review by experts in the particular field of science. The journal does not charge any article submission or processing charges. MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES is a continuation of the former “The Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture (ISSN 1301-2215)” which has been published regularly since 1988.


© COPYRIGHTS

The copyrights of published articles in the MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES belong to the Akdeniz University Faculty of Agriculture.


Mediterranean Agricultural Sciences

e-ISSN 2528-9675 | Period Tri-annual | Founded: 1988 | Publisher Akdeniz University |
Cover Image

151.913

554.167

MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES is a refereed scientific journal published by the Akdeniz University Faculty of Agriculture. The journal aims to share the knowledge at national and international levels by publishing researches in agriculture and life sciences in Turkish and English languages. The journal primarily publishes original research articles and accepts limited number of invited reviews in the areas of agricultural biotechnology, agricultural economics, agricultural machinery, animal husbandry, bioenergy, biostatistics and genetics, farm structure and irrigation, field crops, food science and technology, horticulture, landscape and nature conservation, natural resources, plant protection, and soil science and plant nutrition.


 


MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES is an Open Access Journal and published online three times per year in April, August and December. The manuscript submitted to the journal is subject to preliminary assessment by the editorial board. The board has the right to decline the manuscript without initiating the peer review process in the event the manuscript does not meet the journal’s criteria. Manuscripts that meet the basic requirements of the journal are sent to three referees for review by experts in the particular field of science. The journal does not charge any article submission or processing charges. MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES is a continuation of the former “The Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture (ISSN 1301-2215)” which has been published regularly since 1988.


© COPYRIGHTS

The copyrights of published articles in the MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES belong to the Akdeniz University Faculty of Agriculture.


Volume: 32 Issue: Special Issue Last Issue
Volume 32 - Issue - May 2019
 1. İç Anadolu Bölgesi tarım topraklarının bazı verimlilik parametrelerinin belirlenerek haritalanması
  Pages 1 - 6
  Alper AKIN, Hasan TAŞOVA
 2. Fındıktan üretilen atıkların toprağın fiziko-kimyasal ve biyolojik özelliklerine etkileri
  Pages 7 - 13
  Damla BENDER ÖZENÇ, Funda IRMAK YILMAZ, Ceyhan TARAKÇIOĞLU, Selahattin AYGÜN
 3. Akdeniz ve Ege Bölgelerine ait bazı arpa (Hordeumvulgare l.) köy çeşitlerinin bitki besin elementi içeriklerinin karşılaştırılması
  Pages 15 - 23
  Erbil DEMİR, Sahriye SÖNMEZ
 4. Portakal (citrus sinensis) budama atığı uygulamalarının toprak verimlilik parametrelerindeki değişim üzerine etkileri
  Pages 25 - 33
  Erdem YILMAZ, Murad ÇANAKCI, Mehmet TOPAKÇI, Sahriye SÖNMEZ, Bora AĞSARAN, Zeki ALAGÖZ, Sedat ÇITAK, Dilek Saadet ÜRAS
 5. Türkiye’de doğal olarak yetişen kır sümbülü (Bellevalia spp.) türlerinin yetiştiği topraklara ait özellikler
  Pages 35 - 41
  Erdinç UYSAL, Erdal KAYA
 6. Antalya ili aksu ilçesinde patlıcan yetiştirilen sera topraklarının verimlilik durumlarının belirlenmesi
  Pages 43 - 46
  Filiz ÖKTÜREN ASRİ, Cevdet Fehmi ÖZKAN, Elif Işıl DEMİRTAŞ, Nuri ARI
 7. Bazı organik materyallerin ve inorganik gübrelerin çemenin (trigonella foenum graecum) besin elementi içeriğine etkileri
  Pages 47 - 53
  Veysi AKŞAHİN, Füsun GÜLSER
 8. Roka (Eruca vesicaria) yetiştiriciliğinde spektral yansıma ile bitki besin maddesi konsantrasyonu arasındaki ilişkinin belirlenmesi
  Pages 55 - 62
  Gafur GÖZÜKARA, Sevda ALTUNBAŞ, Ozan ŞİMŞEK, Ozan SARI, Kadir BUYURGAN, Ahmet Şafak MALTAŞ, Namık Kemal SÖNMEZ, Mustafa KAPLAN
 9. Farklı organik gübre uygulamalarının kıvırcık salatada (Lactuca sativa L. var. crispa) verim, kalite ve bitki besin elementi içeriklerine etkileri
  Pages 63 - 68
  Zafer ÜÇOK, Halil DEMİR, İlker SÖNMEZ, Ersin POLAT
 10. Keçiborlu kükürt fabrikası flotasyon atıklarının ıslah edilmesi ve kamışsı yumak (Festuca arundinacea) çimiyle yeniden bitkilendirilmesi
  Pages 69 - 74
  Hüseyin KALKAN, Mustafa KAPLAN, Şule ORMAN
 11. Effects of tomato harvest residue derived biochars obtained from different pyrolysis temperature on periodical available nutrient concentrations of soils
  Pages 75 - 78
  İbrahim ERDAL, Murat MEMİCİ, Kamil EKİNCİ, Enise SUKUŞU
 12. Effect of seedlings obtained from different growing media on tobacco growth and mineral nutrition
  Pages 79 - 84
  Ayşegül SALUK, İbrahim ERDAL
 13. Topraksız ve konvansiyonel koşulların turunçgillerde fidan gelişimi üzerine etkileri
  Pages 85 - 90
  Duygu MIŞRAKLI, Zeynep ÜNAL, Nafiye ADAK, Özer ÇALIŞ, İlhami TOZLU
 14. Farklı organik gübre ve dozlarının toprak özellikleri üzerine etkilerinin belirlenmesi
  Pages 91 - 96
  Büşra KILIÇ, İlker SÖNMEZ
 15. Çiftlik gübresinin kerevizin (Apium graveolens L. var. rapaceum) bitki besin elementleri üzerine etkisi
  Pages 97 - 101
  Mahmut TEPECİK, N. Tuba BARLAS, M. Kadri BOZOKALFA, Tansel KAYGISIZ AŞÇIOĞUL, H. Hüsnü KAYIKÇIOĞLU, Dursun EŞİYOK, Can UZMAY, Tarık AYYILMAZ
 16. Fide performansı üzerine firma etkisi
  Pages 103 - 107
  Ahmet Şafak MALTAŞ, Süfyan UÇOVA, Mustafa KAPLAN
 17. Çay çöpünden kompost yapımı ve oluşan kompostun bazı özellikleri
  Pages 109 - 114
  Nuray Mücellâ MÜFTÜOĞLU, Cafer TÜRKMEN, Yasemin KAVDIR
 18. Farklı inkübasyon dönemlerinde uygulanan vermikompostun marul bitkisinin bitki besin element içeriği üzerine etkileri
  Pages 115 - 119
  Nil ÖZEN, Sahriye SÖNMEZ
 19. Farklı inkübasyon dönemlerine ve vermikompost uygulamalarına bağlı olarak toprakların bitki besin maddesi içeriklerindeki değişim
  Pages 121 - 125
  Sahriye SÖNMEZ, NİL ÖZEN
 20. Topraksız kültür üzüm yetiştiriciliğinde farklı besin çözeltilerinin ve yetiştirme ortamlarının verim ve kaliteye etkisi
  Pages 127 - 133
  Serpil TANGOLAR, Semih TANGOLAR, Ayfer ALKAN TORUN, Güzin TARIM, Melike ADA, Oğuzhan AYDIN
 21. Bağ toprağına uygulanan organik materyallerin verim, kalite ve besin elementleri alımına etkisi
  Pages 135 - 140
  Semih TANGOLAR, Serpil TANGOLAR, Ayfer ALKAN TORUN, Melike ADA, Oğuzhan AYDIN
 22. Burdur-Gölhisar havzasında serpantin kayası üzerinde gelişen toprakların bitki besleme kapasiteleri
  Pages 141 - 146
  Sevda ALTUNBAŞ
 23. Mikrobiyal gübre uygulamalarının Lolium perenne L. türünün çim performansı üzerine etkileri
  Pages 147 - 155
  Songül SEVER MUTLU, Elis SEVER, Sahriye SÖNMEZ
 24. Antalya ilinde yetiştirilen kışlık ekmeklik buğdayın bor beslenme durumunun belirlenmesi
  Pages 157 - 161
  Selahattin Bora YALIN, Şule ORMAN, Hüseyin OK, Aylin ZAMBAK ÖZGÜR
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture 1301-2215 1988-2016