Year 2018, Volume 14, Issue 3, Pages 1222 - 1234 2018-12-25

Çocukların Devam Ettikleri Okul Türüne Göre Annelerin Çocuk Kitapları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Vedat BAYRAKTAR [1] , Özlem ERSOY [2]

84 252

Araştırma, 4-6 yaş grubu çocukların devam ettikleri okul türüne göre annelerin çocuk kitabı hakkındaki görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada tarama araştırması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya, Ankara il merkezinde yaşayan ve uygun örnekleme yöntemiyle seçilen toplam 500 anne katılmıştır. Veriler SPSS 20.00 paket programı kullanılarak Ki Kare (X²) ile analiz edilmiştir. Annelere, “Okul Öncesi Dönemde Çocukları Bulunan Annelerin Çocuk Kitabı Seçim Kriterleri Anketi” uygulanmıştır. Ankette, annelere çocukların kendilerine kitap alınmasını nasıl karşıladıkları, çocuklarına kitap alma nedenleri, çocuklarına kitap alırken ne tür kitap tercih ettikleri, çocuklarına ödül ve hediye olarak ne aldıkları, çocukların arkadaşlarına ödül ve hediye olarak ne aldıkları, çocuklarını kütüphaneye götürme durumları, annelerin kendilerine kitap alma sıklıkları, çocuklarına kitap alma sıklıkları ve çocuklara kitap alınırken tercihi kimin yaptığına yönelik sorular sorulmuştur.  Araştırma sonucunda; çocukların devam ettikleri okul türüne göre kendilerine kitap alınmasından hoşlanma durumları, kitap alma nedenleri, çocuklarına aldıkları ödül veya hediyelerin dağılımı, çocukların arkadaşlarına aldıkları ödül veya hediyelerin dağılımı, çocuklarını kütüphaneye götürme durumları, annelerin kendilerine kitap alma sıklıkları, annelerin çocuklarına kitap alma sıklıkları ve kendilerine kitap alınırken tercihi kimin yaptığı konularında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken; çocuklarına ne tür kitaplar tercih ettikleri konusunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

okul öncesi dönem, çocuk kitabı
 • Anderson-McNamee, J.K. & Bailey, S.J. (2010). The Importance of Play In Early Childhood Development. Retrieved July 11, 2017 from http://store.msuextension.org/publications/HomeHealthandFamily/MT201003HR.pdf.
 • Beyazova, U. (2006) Kitap çocuk ilişkisi. (Editör, S.Sever). II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. Ankara: Ankara Üniversitesi, 04-06 Ekim 2006, 533-537
 • Bolışık,B.; Hatice Bal Yılmaz,H.B.; Yavuz, B. ve Büyük, E.T. (2014). Yetişkinlerin Çocuklar İçin Oyuncak Seçimine Yönelik Davranışlarının İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences, 3(4), 976-990
 • Brock,A. & Rankin,C. (2008). Communication, Language and Literacy from Birth to Five. (First published). London:Sage Publications.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Veri analizi el kitabı. (8. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Chiristie, J.,F.; Enz,B,J.; Vukelich, C. & Roskos, K.,A. (2013). Teaching Language and Literacy.Boston: Pearson Publication.
 • Epspinosa, L.M. & Burns, M. S. (2003). Early Literacy for Young Children and English Language Learners. In C. Howes (Ed.), Teaching 4-to 8-years-olds. (pp.47-59). Los Angeles: Paul. H. Brookes Publısıng.
 • Ersoy, Ö., Avcı, N. & Turla, A. (2006). Çocuklar için erken uyarıcı çevre. İstanbul: Morpa Kültür Yayınlar.
 • Ersoy,Ö. & Bayraktar,V. (2015). Annelerin Öğrenim Durumlarına Göre Çocuklarını Kitapla Buluşturma Konusundaki Durumlarının İncelenmesi (Çalışma Kapsamı.57 İl). 14 (4), 1406-1415. doi.org/10.17051/io.2015.42378
 • Detemple, J. M. (2001). Parents and reading boks together. K. D. Dickinson and P. O. Tabors, (Ed.), begining literacy with language. London, Sydney: Paul H. Brookes Publishing
 • Donoghue, M.R. (2009). Language arts.,London: Sage Publications.
 • Gönen,M., Uzmen, S. & Çakmak, H. (1994). Türkiye’deki Resimli Çocuk Kitaplarının Fizik, İçerik ve Resimlendirme Yönünden İncelenmesi. 10. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi Semineri. 8-10 Ekim 1994, İstanbul: Ya-Pa Yayın Pazarlama.
 • Griffith, P.L., Beach, S.A., Ruan, J. & Dunn L.(2008). Literacy for Young Children. London: Corwn Press.
 • Guyton, G. (2011). Using Toys to Support Infant-Toddler Learning and Development. Retrieved May 20, 2017 from https://www.naeyc.org/files/yc/file/201109/Using%20Toys_Guyton_Online_0911.pdf.
 • Gündüz, A. (2007). Anne-baba ve öğretmenlerin okul öncesi çocuk kitaplarını değerlendirmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar: Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Gürkan,T.(1993) Okul öncesi eğitimde kitap. 9.Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi veYaygınlaştırılması Semineri. Ankara: Ya-Pa Yayın Pazarlama.
 • Hardman, M. & Jones, L. (1999). Sharing books with babies: evaluation of an early literacy intervation. Educational Review, 51:3, 221-229. doi.org/10.1080/00131919997461
 • Huck, C.,S.; Kiefer, B.,Z.; Hepler,S. & Hickman, J. (2004) Children’s literature in the elementary school. (Eight Edition). The University of Michigan: McGraw-Hill Pulication.
 • International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) (2011) Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri İçin İlkeler. 5 Mayıs 2017 tarihinde https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for children-and ya/publications/guidelines-for-childrens-libraries-services-tr.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Machado, J. M. (2003). Early childhood experience ın language arts emerging literacy. Canada: Delmar Learning.
 • Morrow, L. M. (2007). Developing literacy in preschool. New York. London:The Guilforf Press.
 • Oğuzkan, F. (2000). İyi bir çocuk kitabın, çocuğun ruhsal ve düşünsel gelişimine katkısı var mıdır? M. R. Şirin (Ed.). 99 Soruda Çocuk Edebiyatı. (s.210-212). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Oktay, A. (2002). Yaşamın sihirli yılları:okul öncesi dönem 4. Baskı. İstanbul: Epsilon Yayınevi. Özel,A.(2006). Okul öncesi dönemde görsel açıdan çocuk kitapları. O.Ramazan, K.Efe ve G.Gülçin (Ed.). I.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi. İstanbul:Ya-Pa Yayın Pazarlama. 3-6 Ekim 2006, 241-250.
 • Poyraz, H. (2003). Okul öncesi dönemde oyun ve oyuncak, Ankara: Anı Yayıncılık
 • Roberts, S.K. & Crawford,P.A. (2008). Literatüre to help children cope with family stressors. Retrieved May 22, 2017 from https://www.naeyc.org/files/yc/file/200809/Crawford.pdf
 • Santora, L.A.(2013). Assessing children’s book collections using an anti-bias lens. Retrieved May 23, 2017 www.adl.org.
 • Sawyer, W.E.(2009). Growing up with literatüre. (Fifty Edition). United States of America.: Delmar.
 • Smith,T. J.,(2006). Early child development. (Fourth Edition). United States of America: Pearson Education.
 • Soderman, A. K., Gregory, K.M. & McCarty,L.T.(2005). Scaffolding Emergent Literacy.United States of America:Pearson Education.
 • Tuğrul,B.(2015).Oyunun Gücü. A.B.Aksoy (Ed.), Okul öncesi dönemde oyun. (s.209-230). Ankara: Hedef CS Basin Yayın.
 • Tuncer, N. (2000). Çocuk ve kitap. M. R. Şirin (Ed.). 99 Soruda Çocuk Edebiyatı, (s.198-202). İstanbul:Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Tür, G. (2001). Okul öncesi eğitimde kitap seçimi. Gazi Üniversitesi Anaokulu / Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı.(s.416-423). İstanbul: Ya-Pa Yayınları
 • Uğurlu, E.S; Özet, F. & Ayçiçek,D.(2012). Examinations of knowledge and applications about toy selections of mothers who have child 1-3 age group. International Journal of Human Sciences.s(9)2, 879-891 Retrieved April 2, 2017 file:///C:/Users/-VEDAT /Downloads/2243-6871-1 PB%20(1).pdf
 • Yurdagül, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. (S.1-6)28-30 Eylül Denizli.
 • Yükselen, A.İ (2015). Okul Öncesinde Çocuk ve Medya. A.Turla.(Ed.) Okul öncesi dönemde çocuk edebiyatı. Ankara:Hedef CS Basın Yayın.
 • White, H.(2005). Developing literacy skills in the early years. London: Paul Chapman Publising.
 • Wortham, S.C. (2005). Early childhood curriculum. New Jersey, Columbus, Ohi: Pearson Merill Prentice Hall
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Vedat BAYRAKTAR
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Özlem ERSOY
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 25, 2018

Bibtex @research article { mersinefd353931, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin University}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {1222 - 1234}, doi = {10.17860/mersinefd.353931}, title = {Çocukların Devam Ettikleri Okul Türüne Göre Annelerin Çocuk Kitapları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {BAYRAKTAR, Vedat and ERSOY, Özlem} }
APA BAYRAKTAR, V , ERSOY, Ö . (2018). Çocukların Devam Ettikleri Okul Türüne Göre Annelerin Çocuk Kitapları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (3), 1222-1234. DOI: 10.17860/mersinefd.353931
MLA BAYRAKTAR, V , ERSOY, Ö . "Çocukların Devam Ettikleri Okul Türüne Göre Annelerin Çocuk Kitapları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 1222-1234 <http://dergipark.org.tr/mersinefd/issue/41501/353931>
Chicago BAYRAKTAR, V , ERSOY, Ö . "Çocukların Devam Ettikleri Okul Türüne Göre Annelerin Çocuk Kitapları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2018): 1222-1234
RIS TY - JOUR T1 - Çocukların Devam Ettikleri Okul Türüne Göre Annelerin Çocuk Kitapları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi AU - Vedat BAYRAKTAR , Özlem ERSOY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17860/mersinefd.353931 DO - 10.17860/mersinefd.353931 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1222 EP - 1234 VL - 14 IS - 3 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/mersinefd.353931 UR - https://doi.org/10.17860/mersinefd.353931 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mersin University Journal of the Faculty of Education Çocukların Devam Ettikleri Okul Türüne Göre Annelerin Çocuk Kitapları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi %A Vedat BAYRAKTAR , Özlem ERSOY %T Çocukların Devam Ettikleri Okul Türüne Göre Annelerin Çocuk Kitapları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi %D 2018 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 14 %N 3 %R doi: 10.17860/mersinefd.353931 %U 10.17860/mersinefd.353931
ISNAD BAYRAKTAR, Vedat , ERSOY, Özlem . "Çocukların Devam Ettikleri Okul Türüne Göre Annelerin Çocuk Kitapları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 3 (December 2018): 1222-1234. https://doi.org/10.17860/mersinefd.353931
AMA BAYRAKTAR V , ERSOY Ö . Çocukların Devam Ettikleri Okul Türüne Göre Annelerin Çocuk Kitapları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(3): 1222-1234.
Vancouver BAYRAKTAR V , ERSOY Ö . Çocukların Devam Ettikleri Okul Türüne Göre Annelerin Çocuk Kitapları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 14(3): 1234-1222.