Year 2019, Volume 48, Issue 222, Pages 173 - 183 2019-05-15

KÜLTÜREL COĞRAFYA BAKIMINDAN HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER DERS PROGRAMLARINA BİR YAKLAŞIM

Vedat ŞAHİN [1]

20 19

Kültürel coğrafya, kültür ile coğrafyanın kesim sahasında yer alır. Bununla
birlikte kültürel coğrafya oldukça geniş bir kapsam ve içeriğe sahip olduğundan
çok çeşitli tanımlar yapılabilmesine olanak vermiştir. Kültürel coğrafya,
kültür ile coğrafya arasındaki bağlantıları kuran, bunlar arasında determinist
yaklaşımlar sergileyen bir sahadır. Okullarda toplumun kendine has bilgisi, becerileri,
dil ve kültürel özellikleri yeni nesillere aktarılır. Türkiye’de ilk ve orta
dereceli okullarda kültür konusu daima önemli olmuştur. Hayat Bilgisi ve Sosyal
Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda kültürel coğrafya konularına geniş yer verilmiştir.
Diğer yönden genç nesillerin karmaşa ve zihinsel bunalım yaşamaması
için kültürel unsurları yeterli düzeyde öğrenmesine gereksinim vardır.
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının hedefleri arasında, kültürel değerlerini
tanıyan ve bunları yaşama isteği duyan bireyler yetiştirilmesi, yer alması
önemlidir. Ayrıca Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programındaki “kültür ve miras”
öğrenme alanı başta olmak üzere bir çok konu içeriğiyle kültürel coğrafya kapsamındadır.
Bu çerçevede ele alındığında özellikle Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim
Programının kültür konularına önemli yer verildiği ve kültürel coğrafya analizine
imkan tanıdığı görülmektedir. Ancak Türkiye’de yeterli düzeyde kültürel
coğrafya çalışmaları bulunmamaktadır. Çalışmada esas olarak nitel araştırma
yöntemleri kullanılmıştır.

Kültürel Coğrafya, Eğitim, İlköğretim, Türkiye
  • AKTURAN, U. (2017). Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara. ANDERSON, J. (2010). Understandıng Cultural Geography, Routledge, New York. BLUNT, A., GRUFFUDD, P., MAY, J., OGBORN, M., ve PİNDER, D. (2003). Introduction, 1-6, (Ed.), Alison Blunt, Pyrs Gruffudd, Jon May, Miles Ogborn and David Pinder; Cultural Geography in Practice, Hodder Education, London, DUNCAN, J.S., NUALA, C. J. ve RICHARD H. S. ( 2004). Introduction, (Ed.), James S. Duncan; Nuala C. Johnson and Richard H. Schein, A Companion to Cultural Geography, Blackwell Publishing, Oxford. GEOFFREY J. M. (2009) Introduction.111-119. Carl Sauer On Culture And Landscape: Readings And Commentaries (Ed.), W. M. Denevan, and K. Mathewson, Louisiana State University Press, Baton Rouge.
  • GETİS, A., BJELLAND, D. M. ve GETİS, V. (2011). Introduction to Geography, McGraw-Hill Education, New York. GEZGİN, S. ve İRALI, A. E. (2017). Modern Ortamda Kültürel Kimliğin Sayısal Yansımaları, 49-64, (Ed.), S. Gezgin – T. Akdal, İletişim ve Kültür, Eğitim Yayınevi, Konya,. GÖMEÇ, S. (2012). Türk Kültürünün Ana Hatları, Ankara, Berikan Yayınevi. GÜMÜŞTEKİN, N. (2007). “Kültür Kavramı ve Osmanlı’dan Günümüze Kültürel Yapının İncelenmesi”, 38. ICANAS/Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara. GÜNAY, V. D. (2016). Kültür Bilime Giriş, İstanbul, PapatyaBilim Üniversite Yayıncılık. ILGAR, S. C. ve ILGAR, M. Z. (2013). “Küreselleşme ve Kültür”, Sebahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, S.3, ss.23-36. MEB (2018). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı, 2018. MEB (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı 2018 (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6, 7. Sınıflar) MEB, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, ttp://www.mevzuat.gov.tr/Mevzuat Metin/ 1.5.1739.pdf MİTCHELL, D. (2000). Cultural Geography: A Critical Introduction, Blackwell Publishers, Oxford. ORUÇ, Ş., TOKÇAN, H. ve DEMİRKAYA, H. (2017). Osmanlı Dönemi Coğrafya Ve Coğrafya Öğretimi, Ankara, Pegem Akademi Yayınevi. ÖZEY, R. (2014). Kültürel Coğrafya, İstanbul, Aktif Yayınları. ÖZLEM, D. (2012). Kültür Bilimleri Ve Kültür Felsefesi, İstanbul, Notos Kitap Yayınevi PRATT, D. ( 1990). Textbooks and the School Context, 291-312. (Ed.), John R. Mallea & JonathanC. Young, Cultural Divercity And Canadanian Education. Carleton Unıversıty Press, Ottawa. ROYAL COMMISSION ON BILINGUALISM AND BICULTURALISM (1990). Education: The Cultural Contribution of the Other Ethnic Groups, 96-130. (Ed.), John R. Mallea & Jonathan C.Young, Cultural Divercity and Canadanian Education, Carleton Unıversıty Press, Ottawa. TANRIKULU, M. (2014). Coğrafya ve Kültür, Ankara, Edge Akademi Yayınları. TÜMERTEKİN, E. ve ÖZGÜÇ, N. (2016). Beşeri Coğrafya, İstanbul, Çantay Yayınları TÜRKDOĞAN, O. (2017). Sosyo-Kültürel Bölge Araştırmaları, Konya, Çizgi Kitabevi. YEŞİL, R. (2014). Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri, (Ed.), Remzi Y. Kılcal, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-5502-5219
Author: Vedat ŞAHİN (Primary Author)

Bibtex @research article { milliegitim571881, journal = {Milli Eğitim Dergisi}, issn = {1302-5600}, address = {Milli Eğitim Bakanlığı}, year = {2019}, volume = {48}, pages = {173 - 183}, doi = {}, title = {KÜLTÜREL COĞRAFYA BAKIMINDAN HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER DERS PROGRAMLARINA BİR YAKLAŞIM}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Vedat} }
APA ŞAHİN, V . (2019). KÜLTÜREL COĞRAFYA BAKIMINDAN HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER DERS PROGRAMLARINA BİR YAKLAŞIM. Milli Eğitim Dergisi, 48 (222), 173-183. Retrieved from http://dergipark.org.tr/milliegitim/issue/45478/571881
MLA ŞAHİN, V . "KÜLTÜREL COĞRAFYA BAKIMINDAN HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER DERS PROGRAMLARINA BİR YAKLAŞIM". Milli Eğitim Dergisi 48 (2019): 173-183 <http://dergipark.org.tr/milliegitim/issue/45478/571881>
Chicago ŞAHİN, V . "KÜLTÜREL COĞRAFYA BAKIMINDAN HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER DERS PROGRAMLARINA BİR YAKLAŞIM". Milli Eğitim Dergisi 48 (2019): 173-183
RIS TY - JOUR T1 - KÜLTÜREL COĞRAFYA BAKIMINDAN HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER DERS PROGRAMLARINA BİR YAKLAŞIM AU - Vedat ŞAHİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Milli Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 183 VL - 48 IS - 222 SN - 1302-5600- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Milli Eğitim Dergisi KÜLTÜREL COĞRAFYA BAKIMINDAN HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER DERS PROGRAMLARINA BİR YAKLAŞIM %A Vedat ŞAHİN %T KÜLTÜREL COĞRAFYA BAKIMINDAN HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER DERS PROGRAMLARINA BİR YAKLAŞIM %D 2019 %J Milli Eğitim Dergisi %P 1302-5600- %V 48 %N 222 %R %U
ISNAD ŞAHİN, Vedat . "KÜLTÜREL COĞRAFYA BAKIMINDAN HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER DERS PROGRAMLARINA BİR YAKLAŞIM". Milli Eğitim Dergisi 48 / 222 (May 2019): 173-183.