Year 2019, Volume 8, Issue 2, Pages 1975 - 1990 2019-04-27

Validity of The Displacement Thesis In Turkey: An Analysıs In Terms of Coups
Sıçrama Tezinin Türkiye’de Geçerliliği: Darbeler Bakımından Bir Analiz

Hüseyin Kutbay [1] , Cemaleddin Gerede [2]

41 61

The annual public expenditure (PE) and tax revenues (TR) using the data, put forward by the peacock and the wiseman "Displacement Thesis" were analyzed for the period 1924-2016 in terms of the validity of coups in Turkey. The analyzed period, which extends from the founding of the Republic of Turkey for the first year until today, covers all the data of the country and includes extraordinary period in the history of the country, such as war and coup. The validity of the displacement thesis was tested using the Kapetanios (2005) test, which permits multiple structural breaks, taking into account structural breaks. Both public expenditure and tax revenue series are stable under structural breaks. When considering the dates of the series in breaking leap occurred in Turkey hypothesis has been found to be generally valid.

Yıllık kamu harcamaları (KH) ve vergi gelirleri (VG) verileri kullanılarak, Peacock ve Wiseman tarafından öne sürülen “Sıçrama Tezinin” Türkiye’de geçerliliği darbeler bakımından 1924-2016 dönemi için analiz edilmiştir. İncelenen dönem, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan sonraki ilk yıldan günümüze kadar uzandığı için, ülkeye ait tüm verileri kapsamakta ve ülke tarihinde yaşanan tüm savaş, darbe gibi olağanüstü dönemleri içermektedir. Sıçrama tezinin geçerliliği yapısal kırılmaları göz önünde bulundurarak çoklu yapısal kırılmaya izin veren Kapetanios (2005) testi kullanılarak test edilmiştir. Kamu harcamaları ve vergi gelirleri serilerinin her ikisi de yapısal kırılmalar altında durağan çıkmakta olup serilerde meydana gelen kırılmaların tarihleri dikkate alındığında sıçrama hipotezinin Türkiye’de genel olarak geçerli olduğu tespit edilmiştir.

 • Akalın, U. S. (2017). Kamu Harcamaları ve Ekonomik Krizler: Peacock ve Wiseman Sıçrama Tezi Çerçevesinde Türkiye Örneği, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Akbulut, E. Y. (1993).“Harcamaların Sıçramalı Artışı Tezi: Askeri Darbelerin Kamu Harcamalarının Artış Trendi Üzerindeki Etkileri”, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 245-259.
 • Akdoğan, A. (2016). Kamu Maliyesi, 17. Baskı, Gazi Kitapevi Tic. Ltd. Şti., Ankara
 • Bird, R. (1971). Wagner’s Law of Expanding State Activity, Public Finance/Finances Publique, 26 (2), 1-26.
 • Bonin, J.M., Finch, B.W. ve Waters J.B. (1969). Alternative Tests of the Displacement Effect Hypothesis, Public Finance, Vol. 24, pp. 441-452.Bulutoğlu, K. (1981). Kamu Ekonomisine Giriş, Filiz Kitabevi, İstanbul.
 • Caymaz, N. (2016). Türkiye’de Kamu Harcamalarının Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İncelenmese: 1995–2015, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), ADÜ SBE, Aydın
 • Dasgupta, M. (2013). Government Expenditure and Economic Growth in India: 1970-71 to 2007-08, (Doctorate Thesis), M.S. University of Baroda India.
 • Devereux, M. B. ve Wen, J-F. (1998). Political Instability, Capital Taxation, and Growth, European Economic Review 42, 1635—1651.
 • Goffman, I. J. ve Mahar D. J. (1971), The Growth of Public Expenditures in Selected Developing Countries: Six Carribean Countries, 1940-65, Public Finance, 26(1), 57-74.
 • Göçer, İ. ve Aydın, N. (2016). Türkiye’de Sağlık Değişkenlerinin Turizm Gelirine Etkisi: Çoklu Yapısal Kırılmalı Bir Analiz, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Fakültesi Dergisi Cilt 6, Sayı 1, ss.777-800.
 • Gupta, S.P. (1967). Public Expenditures and Economic Growth, Public Finance/Finances Publiques, XXII (No. 4), 433-443.
 • Kapetanios, G. (2005), Unit-Root Testing Against The Alternative Hypothesis Of Up To M Structural Breaks. Journal of Time Series Analysis. Vol: 26. No: 1. 123-133.
 • Khalifa Salim, A-F.(2006). “Fiscal Policy and Economic Performance in Oman During 1970-2003”, Durham Theses, Durham University, http://etheses.dur.ac.uk/2634/, (22.02.2018).
 • Magazzino, C., Giolli L. ve Mele M. (2015). “Wagner’s Law and Peacock and Wiseman’s Displacement Effect in European Union Countries: A Panel Data Study”, International Journal of Economics and Financial Issues, 5(3), 812-819.
 • Mann, A. (1980). “Wagner’s Law: An Econometric Test for Mexico, 1925-1976”, National Tax Journal, 189-201.
 • Mthethwa, N. R. (1998). Government Expenditure Growth in South Africa, 1960 – 1993, University of Natal.
 • Musgrave, R. A. ve Musgrave, P. B. (1976). Public Finance in Theory and Practice, Second Ed., Tokyo, Kosaido Printing: 7.
 • Nagarajan P. (1979), Econometric Testing of the 'Displacement Effect Associated With A Non Global Social Disturbance in India, Public Finance, 34(1), 110-111.
 • Özsağır, A. (2013). Askeri Darbe ve Müdahalelerin Ekonomik Performans Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12(4):759-773
 • Peacock, A. ve Wiseman, J. (1961). The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom, Princeton: Princeton University Press
 • Peacock, A. ve Jack W. (1967). The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom. London, Alan and Unwin, http://www.nber.org/chapters/c2302.pdf, (21.02.2018).
 • Pehlivan, O. (2013). Kamu Maliyesi, Murathan Yayınevi, Trabzon.
 • Pehlivan, O. (2015). Kamu Maliyesi, Murathan Yayınevi, Trabzon.
 • Rosen, H. (1995). Public Finance, Chicago, IRWIN.
 • Sancar, C. (2012). “Kamu Harcamaları Ekonomik Büyüme İlişkisine Wagner Yasası ve Keynesyen Görüş Çerçevesinde Teorik Bir Yaklaşım: Türkiye Örneği (2000-2011)”, İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 1, No. 2, 2012, 1-19.
 • Sandfor, C. T. (1992). Economics of Public Finance: An Economic Analysis of Government Expenditure and Revenue in the United Kingdom, Third Edition, Pergamon Press.
 • Singh, J. (2015). Wagner's Law of Increasing State Activity, Peacock-Wiseman Hypothesis, Theory of Public Finance.
 • Şeker, A. ve Şimdi, H. (2018). Yeni Dönemde Satın Alma Gücü Paritesinin Güçlü Formda Geçerliliği: Türkiye Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:31, s. 91-104.
 • Wagner, A. (1883). Finanzwissenschaft, Leipzig: C. F. Winter.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-8819-1846
Author: Hüseyin Kutbay (Primary Author)
Institution: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3697-6200
Author: Cemaleddin Gerede
Institution: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: April 27, 2019

Bibtex @research article { mjss516754, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1975 - 1990}, doi = {10.33206/mjss.516754}, title = {Sıçrama Tezinin Türkiye’de Geçerliliği: Darbeler Bakımından Bir Analiz}, key = {cite}, author = {Kutbay, Hüseyin and Gerede, Cemaleddin} }
APA Kutbay, H , Gerede, C . (2019). Sıçrama Tezinin Türkiye’de Geçerliliği: Darbeler Bakımından Bir Analiz. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (2), 1975-1990. DOI: 10.33206/mjss.516754
MLA Kutbay, H , Gerede, C . "Sıçrama Tezinin Türkiye’de Geçerliliği: Darbeler Bakımından Bir Analiz". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 1975-1990 <http://dergipark.org.tr/mjss/issue/44816/516754>
Chicago Kutbay, H , Gerede, C . "Sıçrama Tezinin Türkiye’de Geçerliliği: Darbeler Bakımından Bir Analiz". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019): 1975-1990
RIS TY - JOUR T1 - Sıçrama Tezinin Türkiye’de Geçerliliği: Darbeler Bakımından Bir Analiz AU - Hüseyin Kutbay , Cemaleddin Gerede Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.516754 DO - 10.33206/mjss.516754 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1975 EP - 1990 VL - 8 IS - 2 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.516754 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.516754 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Journal of Social Studies Sıçrama Tezinin Türkiye’de Geçerliliği: Darbeler Bakımından Bir Analiz %A Hüseyin Kutbay , Cemaleddin Gerede %T Sıçrama Tezinin Türkiye’de Geçerliliği: Darbeler Bakımından Bir Analiz %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 2 %R doi: 10.33206/mjss.516754 %U 10.33206/mjss.516754
ISNAD Kutbay, Hüseyin , Gerede, Cemaleddin . "Sıçrama Tezinin Türkiye’de Geçerliliği: Darbeler Bakımından Bir Analiz". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 2 (April 2019): 1975-1990. https://doi.org/10.33206/mjss.516754
AMA Kutbay H , Gerede C . Sıçrama Tezinin Türkiye’de Geçerliliği: Darbeler Bakımından Bir Analiz. MJSS. 2019; 8(2): 1975-1990.
Vancouver Kutbay H , Gerede C . Sıçrama Tezinin Türkiye’de Geçerliliği: Darbeler Bakımından Bir Analiz. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(2): 1990-1975.