Year 2014, Volume 11, Issue 26, Pages 1 - 10 2014-05-09

Yerel Gazetelerin Çalışan Sayısı Ve Niteliği Bağlamında: Hatay Yerel Basın Örneği/In Context Of Employee Number And Quality Of Local Newspapers An Example Of Local Press In Hatay

Sertaç Dalgalıdere [1] , Ramazan Çelik [2]

142 285

Yerel gazeteler, bir ülkenin demokrasisinin ne ölçüde geliştiği ile ilgili önemli ipuçları vermektedir. Bu nedenle, yerel gazetelerin gerekli ölçüde durumlarının tespiti, bu mecrada elde edilecek verilerin aydınlığa kavuşması adına önem taşımaktadır. Türkiye’de yerel basın bağlamında, Batı ile kıyaslandığında ekonomik, teknik altyapı gibi başlıklarda ciddi eksikliklerin olduğu aşikârdır. Özellikle, ekonomik nedenler temelinde şekillenen yapının içerisinde, bu mecrada çalışanların nitelik ve nicelikleri bu makalede üzerinde dikkatle durulacak konulardandır. Çünkü yerel basının gelişim gösterememesinde, çalışanların mesleki altyapıları ve eğitim durumlarının çok belirleyici olduğu bir gerçektir. Eğer iletişim bir süreç olarak en iyi şekilde sunulmayı ihtiva ediyorsa ve yerel gazetelerde bir kitle iletişim aracı ise, bu mecrada aktarılan bilgilerin kaliteli olmasının yanında, okura anlamlı bir ürün olarak kendini ifade etmesi de bir zorunluluktur. Hatay yerel basınını çalışan sayısı ve niteliğinin nasıl olduğu bu makalede cevap aranan soruların neden ve sonuçlarını vererek, çözüm önerileri üretmek hedefi ile hazırlanmıştır. Yerel yönetimlerin denetleyicisi görevini taşıyan yerel gazeteler, bu görev nedeni ile önemli kitle iletişim aracıdır. Bu makale, nüfusu 1 milyonu aşkın Hatay'da yayınlanan yerel gazeteler hakkında önemli bilgiler vermektedir.

Anahtar Kelimeler:  Yerel Basın, Türkiye’de Yerel Basın, Hatay Yerel Basını, Yerel Yönetimler, Demokrasi.


Abstract

Local newspapers that gives important clues about what extent the progress of democracy in a country.  Therefore, essentially finding of the status of the local newspapers is important for clarification data to be obtained in this field. In context of local newspapers, there are serious deficiencies in the title of economic, technical infrastructure that compared with the West. The quality and quantity of whom working in this field especially, within the structure formed on the basis of economic reasons, are among the topics which will be emphasized in this article. Because, vocational background and educational status of employees is a fact that determining cause very much unable to showing development of local press. Quality of the information transferred in this medium, additionally local press must express itself to the reader as a meaningful product as well If communication as a process to be presented in the best way and if local newspapers a medium as a mass communication as well. This article has prepared with the goal to be answered questions and produce solutions which gives answers the number of employees and how the quality of Hatay local press. Local newspapers which responsible with the control of local governments, is important mass communication mediums because of this duty. This article gives important information about the local newspapers which published in Hatay over 1 million population.

 Keywords: Local Press, Local Newspapers in Turkey, Local Newspapers of Hatay, Local Governments, Democracy.

Local newspapers that gives important clues about what extent the progress of democracy in a country. Therefore, essentially finding of the status of the local newspapers is important for clarification data to be obtained in this field. In context of local newspapers, there are serious deficiencies in the title of economic, technical infrastructure that compared with the West. The quality and quantity of whom working in this field especially, within the structure formed on the basis of economic reasons, are among the topics which will be emphasized in this article. Because, vocational background and educational status of employees is a fact that determining cause very much unable to showing development of local press. Quality of the information transferred in this medium, additionally local press must express itself to the reader as a meaningful product as well If communication as a process to be presented in the best way and if local newspapers a medium as a mass communication as well. This article has prepared with the goal to be answered questions and produce solutions which gives answers the number of employees and how the quality of Hatay local press. Local newspapers which responsible with the control of local governments, is important mass communication mediums because of this duty. This article gives important information about the local newspapers which published in Hatay over 1 million population.
  • Bekiroğlu, O. (2008). Yerel Kamuoyunun Oluşumunda Yerel Basının Rolü – Trabzon Örneğinde Bir Araştırma – Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 19, s. 131-151.
  • Birsen, H. (2011). Yerel Basın Yöneticilerinin Bakış Açılarıyla Eskişehir Yerel Basını. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1.
  • Girgin, A. (2009). Türkiye'de Yerel Basın, İstanbul: Der Yayınları.
  • Güreli, N. (1997). “Yerel Basında Gazetecinin Tanımı, İşlevi, Çalışma Koşulları ve Sorunları”. 1. Yerel Basın Eğitim Semineri (2-3 Ekim 1997), İstanbul: Erdini Basım ve Yayınevi, s. 10.
  • Şeker, M. (2007). Tekniği, İçeriği, Çalışan Profili, Haber Kaynakları, Ekonomi Politiği, Gücü ve Sorunlarıyla Yerel Gazeteler. Konya: Tablet Yayınları
  • Ulusoy, B.(2003). Türkiye'de Yerel Basının Sorunları ve Çözüm Önerileri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 103-116.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Sertaç Dalgalıdere

Author: Ramazan Çelik

Bibtex @ { mkusbed208629, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2014}, volume = {11}, pages = {1 - 10}, doi = {}, title = {Yerel Gazetelerin Çalışan Sayısı Ve Niteliği Bağlamında: Hatay Yerel Basın Örneği/In Context Of Employee Number And Quality Of Local Newspapers An Example Of Local Press In Hatay}, key = {cite}, author = {Dalgalıdere, Sertaç and Çelik, Ramazan} }
APA Dalgalıdere, S , Çelik, R . (2014). Yerel Gazetelerin Çalışan Sayısı Ve Niteliği Bağlamında: Hatay Yerel Basın Örneği/In Context Of Employee Number And Quality Of Local Newspapers An Example Of Local Press In Hatay. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (26), 1-10. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19572/208629
MLA Dalgalıdere, S , Çelik, R . "Yerel Gazetelerin Çalışan Sayısı Ve Niteliği Bağlamında: Hatay Yerel Basın Örneği/In Context Of Employee Number And Quality Of Local Newspapers An Example Of Local Press In Hatay". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 1-10 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19572/208629>
Chicago Dalgalıdere, S , Çelik, R . "Yerel Gazetelerin Çalışan Sayısı Ve Niteliği Bağlamında: Hatay Yerel Basın Örneği/In Context Of Employee Number And Quality Of Local Newspapers An Example Of Local Press In Hatay". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - Yerel Gazetelerin Çalışan Sayısı Ve Niteliği Bağlamında: Hatay Yerel Basın Örneği/In Context Of Employee Number And Quality Of Local Newspapers An Example Of Local Press In Hatay AU - Sertaç Dalgalıdere , Ramazan Çelik Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 11 IS - 26 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yerel Gazetelerin Çalışan Sayısı Ve Niteliği Bağlamında: Hatay Yerel Basın Örneği/In Context Of Employee Number And Quality Of Local Newspapers An Example Of Local Press In Hatay %A Sertaç Dalgalıdere , Ramazan Çelik %T Yerel Gazetelerin Çalışan Sayısı Ve Niteliği Bağlamında: Hatay Yerel Basın Örneği/In Context Of Employee Number And Quality Of Local Newspapers An Example Of Local Press In Hatay %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 11 %N 26 %R %U
ISNAD Dalgalıdere, Sertaç , Çelik, Ramazan . "Yerel Gazetelerin Çalışan Sayısı Ve Niteliği Bağlamında: Hatay Yerel Basın Örneği/In Context Of Employee Number And Quality Of Local Newspapers An Example Of Local Press In Hatay". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 26 (May 2014): 1-10.