Year 2014, Volume 11, Issue 27, Pages 159 - 166 2014-10-27

TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİ DÜZEYİ VE BES’E KATILIMDA DEVLET KATKISININ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

AHU COŞKUN ÖZER [1] , Hayrünisa GÜREL [2]

203 520

The private pension system has important function to overcome problems that may arise in the social security system in developed and developing countries. Private pension systems have gained importance to compensate possible negativeness in social security system in both developed and developing countries, with an increase in the level of welfare and prolongation of human life, increase in the elderly population. This system depends on mandatory in some countries and voluntary basis in some countries. The private pension system (PPS) has been started in 2001 in our country. While the contribution to PPS was less in the first years, it is clear that state 25 percent contribution to PPS which has been started after 1 January 2013,has positively affected the participation of PPS. However, research shows that awareness and attendance of PPS are low level in Turkey and increase of awareness will have a positive effect on participation to PPS. In this study, we evaluated BES system in our country, and rate of increase in attendance to PPS with the start of state contribution. It is determined that whether state contribution to PPS has effective for the development of PPS. For this, pension monitoring center statistics were examined. In addition to this, the study also attempted to determine the level of awareness of the PPS
Bireysel emeklilik sistemi dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenlik sistemlerinde ortaya çıkabilecek olumsuzlukların giderilmesinde önemli bir işleve sahiptir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde refah düzeylerindeki artışla birlikte insan ömrünün uzaması, yaşlı nüfusundaki artış ile birlikte sosyal güvenlik sisteminde ortaya çıkabilecek muhtemel olumsuzlukların telafisi için özel bireysel emeklilik sistemleri önem kazanmıştır. Bu sistem bazı ülkelerde zorunlu bazı ülkelerde ise gönüllük esasına bağlı olarak işlemektedir. Ülkemizde bireysel emeklilik sistemi 2001 yılında başlamıştır. İlk yıllarda BES’e katılımların az olduğu görülmekle birlikte 1 Ocak 2013 itibariyle devletin katılımcılara yüzde 25 oranında katkıda bulunması BES’e katılımları olumlu yönde etkilediği açıktır. Ancak BES’in yaygınlık ve bilinirlik düzeyinin düşük olduğu belirlenmiş ve bilinirlik düzeyinin artması ile birlikte katılımların daha da artacağı anlaşılmıştır. Bu çalışmada ülkemizdeki BES sistemi değerlendirilerek devlet katkısının başlaması ile birlikte katılımlardaki artış oranları ele alınmış ve devlet desteklerinin BES’in gelişiminde etkili olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için Bireysel Emeklilik Gözetim Merkezi Verileri incelemiştir. Ayrıca çalışma kapsamında BES’in bilinirlik düzeyi de belirlenmeye çalışılmıştır
 • Deniz DERELİOĞLU;(2000),Türkiye’de Özel Emeklilik Fonu Uygulamaları, TÜGİAD, İstanbul.
 • Çağatay ERGENEKON (2001),Emekliliğin Finansmanı,Emin Matbaacılık, İstanbul.
 • Yusuf BAYRAKTUTAN, Mustafa Şahin;(2007) Bireysel Emeklilik Sektörünün Gelişimi ve Bilgi Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, Cilt II,Sayı II, Güz,ss.96-109.
 • Can TUNCAY;(1994),Sosyal Sigortalar Hukuku Dersleri, 6. Basım, Beta Basım, İstanbul.
 • Selma EKİNCİ;(2002), Özel Emeklilik Fonlarının Sermaye Piyasası Üzerindeki Rolü,Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul.
 • Ali SÖZER,(1998),“Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Şili Örneği,Açısından Değerlendirilmesi”, Sosyal Politika Tartışmaları III, İzmir.
 • Çağatay ERGENEKON;(1998), Özel Emeklilik Fonları, İ.M.K.B. Yayınları, İstanbul, 1998.
 • Ertuğrul ACARTÜRK, Osman BAYRİ; (2006)‘Türkiye’de Sosyal Güvenlik
 • http://msakar.wordpress.com/2011/02/19/sosyal-sigortalar-mi-bireysel
 • Yeşim CAN, Bireysel Emekliliğin Türkiye’deki Durumu ve Gelişimi, Ekonomi 2, Bilimleri http://www.sobiad.org/ejournals/dergi_EBD/arsiv/2010_2/17yesim_can.pdf, Erişim Tarihi:04.03.2014) Cilt Sayı 2, 2010, (
 • Hakan ÖZYILDIZ, Bireysel Emeklilik Sisteminin Önemi,
 • http://www.hakan.hozyildiz.com/makale/?id=686#.UyMWxPl_t2F, (Erişim Tarihi:17.03.2012)
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: AHU COŞKUN ÖZER

Author: Hayrünisa GÜREL

Bibtex @ { mkusbed208721, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2014}, volume = {11}, pages = {159 - 166}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİ DÜZEYİ VE BES’E KATILIMDA DEVLET KATKISININ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {COŞKUN ÖZER, AHU and GÜREL, Hayrünisa} }
APA COŞKUN ÖZER, A , GÜREL, H . (2014). TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİ DÜZEYİ VE BES’E KATILIMDA DEVLET KATKISININ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (27), 159-166. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19573/208721
MLA COŞKUN ÖZER, A , GÜREL, H . "TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİ DÜZEYİ VE BES’E KATILIMDA DEVLET KATKISININ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 159-166 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19573/208721>
Chicago COŞKUN ÖZER, A , GÜREL, H . "TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİ DÜZEYİ VE BES’E KATILIMDA DEVLET KATKISININ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 159-166
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİ DÜZEYİ VE BES’E KATILIMDA DEVLET KATKISININ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - AHU COŞKUN ÖZER , Hayrünisa GÜREL Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 166 VL - 11 IS - 27 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİ DÜZEYİ VE BES’E KATILIMDA DEVLET KATKISININ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A AHU COŞKUN ÖZER , Hayrünisa GÜREL %T TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİ DÜZEYİ VE BES’E KATILIMDA DEVLET KATKISININ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 11 %N 27 %R %U
ISNAD COŞKUN ÖZER, AHU , GÜREL, Hayrünisa . "TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİ DÜZEYİ VE BES’E KATILIMDA DEVLET KATKISININ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 27 (October 2014): 159-166.