Year 2014, Volume 11, Issue 27, Pages 187 - 201 2014-10-27

ABD TARİH DERS KİTAPLARINDA YER ALAN SAVAŞLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Özgür Aktaş [1]

247 932

The aim of this study is to evaluate narrative style of war and in United States history textbooks. Document analysis method was used in this study. For this purpose, the relevant literature and history textbooks were examined. In U.S. history textbooks, of the U.S. independence from Britain, the US-Mexican War, the U.S. Civil War, First World War, Second World War, Cold War, Iraq and Afghanistan interventions have been emphasized. American Civil War has got most space in U.S. history textbooks. Besides the wars with the Native Americans history textbooks has got important place. In the United States’ history textbooks Second World War is seen as justified and honorable war. Vietnam War that is being expressed the most controversial war in terms of domestic politics in American history textbooks. After 11 September 2001, the U.S. defined terrorism is the biggest enemy. Wars were evaluated from the perspective of the U.S approach itself.
Bu çalışmanın amacı Amerika Birleşik Devletleri tarih ders kitaplarında yer alan savaşları ve bu savaşların anlatım tarzını değerlendirmektir. Çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır.  Bu amaçla literatür taraması yapılmış ve konuyla ilgili tarih ders kitapları incelenmiştir. ABD tarih ders kitaplarında ABD’nin İngiltere’den bağımsızlığı, ABD-Meksika Savaşı, ABD İç Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş Dönemi, ABD’nin Irak ve Afganistan’a müdahaleleri önemli yer tutmaktadır. ABD tarih ders kitaplarında Amerikan İç Savaşı en fazla yer verilen savaştır. Bunun yanında tarih ders kitaplarında Kızılderililerle yapılan savaş da önemli yer tutmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ikinci Dünya Savaşı ise haklı ve onurlu bir savaş olarak görülmektedir.  Amerikan tarih ders kitaplarında iç politikada ise en tartışmalı savaşın Vietnam Savaşı olduğu dile getirilmektedir.
 • Akad, M. T. (2011). 20. Yüzyıl Savaşları, İstanbul: Kastaş Yayınevi.
 • Aktaş, Ö. (2012). Tarih Eğitiminde Savaş ve Barış, Gazi Üniversitesi Eğitim
 • Bilimleri Enstitüsü Tarih Eğitimi ABD Doktora Tezi, Ankara Berman David N. (1988). Every Vietnamese was a gook: My lai, Vietnam, And American Education. Theory and Research in Social Education, XVI (2), 141-159. Billings, L. G. (2003). Lies my teacher still tells- developing a critical race perspective toward the social studies. Critical Race Theory Perspectives on the Social
 • Studies; The profession, Policies, and Curriculum, 1-11. Bruce ve diğerleri (2011). Dünya Savaş Tarihi, İmparatorluk Çağı 1776-1914, Cilt III, İstanbul: Timaş. Crawford, K.A & Foster S. J. (2007). War, Nationand Memory (International
 • Perspectives on World War II in School HistoryTextbooks, Charlotte: Information Age Publishing. Esler, E. (2007). World History, Pearson PrenticeHall. Fearon, G. (2007). United States History, Fourth Edition, Pearson Learning
 • Group. Fleming, D. B. (1988). The war in recent U.S history textbooks. Social
 • Education, January, 27-28. Globe Fearon. (2003). American History, Globe Fearon Educational Publishing. Holt, Rinehart & Winston (2007). American Anthem (Modern AmericanHistory), Holt SocialStudies. Nelson, M. (1988-89). M. R.Eppse and studies of blacks in American history textbooks. The International Journal of Social Education, 3 (3), Summer, 84-90 Romanowski, H, M. (1995). Beyond history textbooks: Teachers, students and the Japanese interment. Journal of Social Studies Research, 19 (2), 35-44. Loewen J. W. (2000). The Vietnam War in high school American history, In. L.
 • Hein & M. Selden. (Eds). Censoring History, Citizenship and Memory in Japan, Germany, and the United States, New York and London: An east gate book. Loewen, J. W. (2007). Lies My Teacher Told Me- Everythink Your American
 • History Textbook Got Wrong, Newyork, Toronto, London, Sydney: Touchstone (Eserin ilk baskısı 1995 yılında yapılmıştır). Masalski K. W. (2000). Teaching democracy, Teaching War: American and Japanese Educators Teach the Pacific War. In. L. Hein & M. Selden. (Eds). Censoring History, Citizenship and Memory in Japan, Germany, and the United States. New York and London: An east gate book. Neilberg, M.S. (2011). DünyaTarihinde Savaş, çev. Mehmet Tanju Akad, İstanbul: TarihVakfı Yurt Yayınları. Nevins, A. & Commager N. S. (2013). ABD Tarihi, Çev (Halilİnalcık), Ankara: Doğu- BatıYayınları. Nicholls, J. (2006). Beyond the national and the transnational- perspectives of WWII in USA, Italian Swedish, Japanese, and the English School History Textbooks. Research in Comparativ e and International Education, 1 (1) 89-112.
 • Perry C. & Winkler R. (2007). America- Parthway to present Modern American
 • History, Boston- New Jersey: Prentice Hall. Richard, M. D. (2012). Dünya Tarihinde Devrimler, İstanbul: Tarih Vakfı Yay. Sungur, H. (2009). İdeolojilerin kıskacında tarih eğitimi “Amerika Birleşik
 • Devletleri Örneği”, Toplumsal Tarih, Mart (183), 70-76. Sungur, H. (2012). Amerika Birleşik Devletleri’nde Tarih Eğitimi ve Ulusal Tarih
 • Standartlarının Oluşturulması, Gazi üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarih Eğitimi ABD Doktora Tezi, Ankara. Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Özgür Aktaş

Dates

Publication Date: October 27, 2014

Bibtex @ { mkusbed208745, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2014}, volume = {11}, pages = {187 - 201}, doi = {}, title = {ABD TARİH DERS KİTAPLARINDA YER ALAN SAVAŞLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Aktaş, Özgür} }
APA Aktaş, Ö . (2014). ABD TARİH DERS KİTAPLARINDA YER ALAN SAVAŞLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (27), 187-201. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19573/208745
MLA Aktaş, Ö . "ABD TARİH DERS KİTAPLARINDA YER ALAN SAVAŞLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 187-201 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19573/208745>
Chicago Aktaş, Ö . "ABD TARİH DERS KİTAPLARINDA YER ALAN SAVAŞLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014): 187-201
RIS TY - JOUR T1 - ABD TARİH DERS KİTAPLARINDA YER ALAN SAVAŞLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME AU - Özgür Aktaş Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 201 VL - 11 IS - 27 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute ABD TARİH DERS KİTAPLARINDA YER ALAN SAVAŞLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME %A Özgür Aktaş %T ABD TARİH DERS KİTAPLARINDA YER ALAN SAVAŞLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 11 %N 27 %R %U
ISNAD Aktaş, Özgür . "ABD TARİH DERS KİTAPLARINDA YER ALAN SAVAŞLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 27 (October 2014): 187-201.
AMA Aktaş Ö . ABD TARİH DERS KİTAPLARINDA YER ALAN SAVAŞLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(27): 187-201.
Vancouver Aktaş Ö . ABD TARİH DERS KİTAPLARINDA YER ALAN SAVAŞLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(27): 201-187.