Year 2015, Volume 12, Issue 29, Pages 330 - 347 2015-04-21

RÖNESANS GİTARINDAN KLASİK GİTARA SAĞ EL TEKNİĞİNİN GELİŞİMİ

Soner Uluocak [1]

144 719

The purpose of this study is to examine the development of right hand technique through the evolution process from Renaissance guitar to present day classical guitar. In the research descriptive method was used for this aim and the data were collected by using documantary survey method. The research was limited with some types of guitars that took place in main stream music from the Renaissance guitar to the present day classical guitar so the other types of the guitars in the history of music are excluded. Accordingly the right hand techniques of renaissance guitar, baroque guitar, romantic guitar, Torres guitar and classical guitar was examined and the similarities and differencies between them were determined. The findings shows us that the right hand techniques were changed dramatically through the evolution process from Renaissance guitar to classical guitar. These changes were originated not only from the changes of the guitar’s physical proporties but also the changing of musical genres. And besides that some right hand techniques were dissapeared whereas some were protected through the ages. At the end of the study some recomendations regarding to usage of right hand techniques that used through the history in classical guitar education were considered by the author
Bu araştırma Rönesans gitarından günümüz klasik gitarına uzanan evrim sürecinde, sağ el tekniğinin gelişimini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Betimsel modelin esas alındığı araştırmada, verilerinin elde edilmesinde survey yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamına günümüze ulaşan en eski yazılı müzik örneklerine sahip olan Rönesans gitarından itibaren ana akım müzikte yer etmiş gitar türleri dahil edilmiş olup, tarih boyunca var olmuş diğer gitar türleri kapsam dışında tutulmuştur. Buna göre araştırmada Rönesans gitarı, Barok gitar, Romantik gitar, Torres gitarı ve klasik gitara ait sağ el teknikleri incelenerek, bu tekniklerin tarihsel süreç içerisindeki gelişimleri ortaya konmuş ve aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya çıkarılmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesi sonucunda, Rönesans gitarından klasik gitara uzanan evrim sürecinde çalgıların sağ el tekniklerinde oldukça belirgin değişim ve dönüşümlerin yaşandığı sonucuna varılmıştır. Bu değişim ve dönüşümlerin çalgıların fiziksel özelliklerinin yanı sıra, genel müzik akımlarında ortaya çıkan değişimlerden de kaynaklandığı ve kimi tekniklerin zaman içinde yok olurken, kimilerinin de yüzyıllar boyunca korunarak günümüze değin ulaştığı tespit edilmiştir. Araştırmanın sonunda tarih boyunca kullanılmış farklı sağ el tekniklerinin klasik gitar eğitiminde kullanımına yönelik önerilerde bulunulmuştur.
 • Annala, H. ve Matlik H. (2007). Handbook of guitar and lute composers [Elektronik Sürüm]. USA: Mel Bay Publications.
 • Bobri, V. (1977). The segovia technique. Londra: Collier Macmillan Publishers.
 • Carlevaro, A. (1978). School of guitar. Buenos Aires: Boosey and Hawkes.
 • Clinton, G. (1978). Andres segovia: An appreciation. Londra. Musical Services Ltd.
 • Fink, M. (2007). Stringing and tuning the renaissance four course guitar: interpreting the primary sources. http://www.laguitarra-blog.com/wp-content/uploads/2012/03/stringing-and-tuning-the-renaissance-four-course-guitar.pdf. adresinden 29.04.2014 tarihinde erişim sağlanmıştır.
 • Grunfeld, F. V. (1974). The art and the times of the guitar. New York: Macmillan Publishing.
 • Hoyt, T. T. (1990). The early guitar in paris: a comparative study of the music of adrian le roy and guillaume morlaye. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Rice University, Houston.
 • Ko, Y.F. (2009). An analytical and comparative study of francisco tárrega's two volumes of guitar studies: Volume one−thirty elementary level studies and volume two−twenty five ıntermediate and advanced level studies. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ball State University, Indiana.
 • Koonce, F. (2006). The baroque guitar in spain and the new world. ABD: Mel Bay Publications.
 • MacKillop, R. (2008). Sor and moretti. http://robmackillop.files.wordpress.com/2011/01/sor-and-moretti.pdf. adresinden 22.04.2014 tarihinde erişim sağlanmıştır.
 • Madriguera, E. F. (1993). The hispanization of the guitar: from the guitarra latina to the guitarra espanola. Yayımlanmamış Doktora Tezi, The University of Texas, Dallas.
 • Morris, S. (2005). A study of the solo guitar repertoire of the early nineteenth century. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Claremont Graduate University, Claremont.
 • Pennington, N.D. (1979). The development of baroque guitar music in spain, including a commentary on and transcription of santiago de murcia's “passacalles y obras” (1732). Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of Maryland, Maryland.
 • Roos, G. L. (2009). The development of right hand guitar technique with reference to sound production. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, University of Pretoria, Pretoria.
 • Turnbull, H. (1991). The guitar from the renaissance to the present day. Connecticut: The Bold Strummer Ltd.
 • Turnbull, H. ve Tyler, J. (1984). Guitar. (Ed: S. Sadie), The New Grove Dictionary of Musical Instruments, Londra: Macmillan Press Limited, c. 2, ss. 87-109.
 • Tyler, J. (1980). The early guitar: A history and handbook. London: Oxford University Pres.
 • Tyler, J. ve Sparks, P. (2002). The guitar and its music: From the renaissance to the classical era [Elektronik Sürüm]. New York: Oxford University Pres.
 • Wade, G. (2001). A concise history of the classic guitar. USA: Mel Bay Publications.
 • Wright, L. (t.y). Gittern. Oxford music online. http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/11223 adresinden 26 Temmuz 2010 tarihinde erişim sağlanmıştır.
 • Yates, S. (1993). The baroque guitar: late spanish style as represented by santiago de murcia in the saldivar manuscript (1732). Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of North Texas, Texas.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Soner Uluocak

Bibtex @ { mkusbed208724, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {330 - 347}, doi = {}, title = {RÖNESANS GİTARINDAN KLASİK GİTARA SAĞ EL TEKNİĞİNİN GELİŞİMİ}, key = {cite}, author = {Uluocak, Soner} }
APA Uluocak, S . (2015). RÖNESANS GİTARINDAN KLASİK GİTARA SAĞ EL TEKNİĞİNİN GELİŞİMİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (29), 330-347. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19575/208724
MLA Uluocak, S . "RÖNESANS GİTARINDAN KLASİK GİTARA SAĞ EL TEKNİĞİNİN GELİŞİMİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 330-347 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19575/208724>
Chicago Uluocak, S . "RÖNESANS GİTARINDAN KLASİK GİTARA SAĞ EL TEKNİĞİNİN GELİŞİMİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 330-347
RIS TY - JOUR T1 - RÖNESANS GİTARINDAN KLASİK GİTARA SAĞ EL TEKNİĞİNİN GELİŞİMİ AU - Soner Uluocak Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 330 EP - 347 VL - 12 IS - 29 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute RÖNESANS GİTARINDAN KLASİK GİTARA SAĞ EL TEKNİĞİNİN GELİŞİMİ %A Soner Uluocak %T RÖNESANS GİTARINDAN KLASİK GİTARA SAĞ EL TEKNİĞİNİN GELİŞİMİ %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 29 %R %U
ISNAD Uluocak, Soner . "RÖNESANS GİTARINDAN KLASİK GİTARA SAĞ EL TEKNİĞİNİN GELİŞİMİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 29 (April 2015): 330-347.