Year 2015, Volume 12, Issue 29, Pages 347 - 404 2015-04-21

THE CLASSIFICATION OF SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN ISTANBUL IN THE SECOND HALF OF THE EIGHTEENTH-CENTURY BY ISTANBUL AHKÂM REGISTERS (1755-1765)

Mehmet Buluttekin [1]

156 354

This study, which aims to evaluate the social and economic life of Istanbul in the 18th century, is based on the classification of Istanbul Ahkâm Registers in the period of 1755-1765. In order to classify the provisions of Ahkâm Registers; (a)registry(book) numbers, (b)application areas, (c)conflict issues, (d)the social position of the litigants, (e)the religion of the litigants, and (f)application years were chosen as the basic analysis variables. Each judgement, which were based on this systematic, were examined in themselves. 531 provisions of the social and economic life were determined in Istanbul Ahkâm Registers in the period of January 1755-December 1764. The analysis of this Ahkâm Books(between 3-7 books), the maximum provisions were found with 6st part (31.6%) of them. The most problems of the social and economic life of Istanbul were “crime and punishment”(50.8%) and “heritage”(23.3%). Moreover, the most social and economic problems occurred in Uskudar(38.6%) region. Also, the most social problem in Surici was “placement of the Muslim and Non-Muslim neighborhoods”(19 cases); in Galata, Uskudar and Haslar was “banditry, home invasion, murder, wounding, pounding, extortion, theft and cruelty”(respectively 36,101 and 54 cases). The social and economic problems of Istanbul in the 18th century occurred between the reaya. Both the applicants and the complainees were intensity composed by the Muslims reaya which were dwelling in centrum. It was determined that 35.4% of this social and economic problems occured in the period of 1763-1764.
18.yüzyılda İstanbul’daki toplumsal yaşamı değerlendirme amacındaki bu çalışma, 1755-1765 yılları arasındaki döneme ait İstanbul Ahkâm Defterleri’nin tasnifine yöneliktir. Ahkâm defterlerinde yer alan kayıtlardaki hükümleri tasnif edebilmek için; (a) defter numaraları, (b) başvuru yerleri, (c) ihtilaf konuları, (d) ihtilafın taraflarının sosyal konumları, (e) ihtilafın taraflarının dinleri ve (f) başvuru yılları, temel analiz değişkenleri olarak seçilmiştir. Her bir hüküm, bu sistematiğe göre -öncelikle kendi içlerinde ve daha sonra da genel analize tabi tutularak- incelenmiştir. İstanbul Ahkâm Defterleri Kayıtları’nda, Ocak 1755-Aralık 1764 tarihleri arasındaki dönemde, sosyal hayat ile ilgili olarak 531 tane hüküm tespit edilmiştir. 3-7 arasında yer alan ilgili Ahkâm defterindeki bu hükümlerden, en fazla kaydın 6 numaralı defterde (%31,6) yer aldığı görülmüştür. İstanbul’da yaşanan toplumsal sorunların, yoğunluklu olarak “cürüm ve ceza” (%50,8) ve “miras” (%23,3) konularıyla ilgili oldukları belirlenmiştir. Bununla birlikte en fazla toplumsal sorun, Üsküdar (%38,6) bölgesinde yaşanmıştır. Yine, Suriçi kazasında sıklıkla “Müslim ve Gayrimüslim mahallelerinin yerleşimi” (19 karar); Galata, Haslar ile Üsküdar kazalarında yoğunlukla “eşkiyalık, ev basma, katl, yaralama, darp, gasp, hırsızlık ve zulüm” (sırasıyla 36, 101 ve 54 karar) konularına ilişkin sorunlar yaşanmıştır. 18.yüzyılda İstanbul’daki toplumsal sorunların, çoğunlukla yönetilenler (reaya) arasında yaşandığı belirlenmiştir. Hem müracaat eden ve hem de şikayet edilen taraflar, çoğunlukla şehir merkezinde yaşayan Müslüman yönetilen reayadan müteşekkildir. İncelenen dönemdeki sorunların %35,4’ünün, 1763-1764 yılları arasındaki dönemde yaşandığı tespit edilmiştir
 • Başbakanlık Osmanlı Arsivi(BOA), Bab-ı Asafi Divan-ı Hümayun Sicilleri Istanbul Ahkâm Defteri(A.DVNP.AHK.IS.d.) 3, case number(c.) 1214, page(p.) 330, January 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.3,c.1225,p.334,January 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.3,c.1248,p.342,February 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.3,c.1264,p.348,February 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.3,c.1273,p.350,February 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.3,c.1276,p.352,February 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.3, c.1279, p.352, March 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.3, c.1286, p.356, March 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.3, c.1292, p.358, March 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.3, c.1304, p.362, April 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.3, c.1305, p.362, May 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.3, c.1312, p.364, March 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.3, c.1319, p.367, April 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.3, c.1344, p.375, May 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.3, c.1347, p.375, May 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.3, c.1350, p.376, May 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.3, c.1366, p.381, June 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.3, c.1368, p.382, June 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.3, c.1386, p.387, July 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.2, p.1, July 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.7, p.2, July 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.13, p.4, August 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.14, p.4, August 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.27, p.10, August 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.33, p.12, August 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.51, p.18, September 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.53, p.18, September 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.58, p.21, September 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.66, p.24, October 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.67, p.25, October 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.68, p.25, October 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.70, p.26, October 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.75, p.28, October 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.78, p.29, October 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.79, p.29, October 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.93, p.33, November 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.97, p.34, November 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4,c.100, p.36, November 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4,c.104, p.38, December 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4,c.109, p.40, December 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4,c.114, p.43, December 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4,c.120, p.45, December 1755.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.142, p.54, January 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.148, p.56, January 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.158, p.60, February 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.165, p.63, February 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.171, p.64, March 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.176, p.66, March 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.178, p.67, March 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.179, p.67, March 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.183, p.68, March 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.188, p.70, March 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.193, p.71, March 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.212, p.75, March 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.215, p.77, April 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.218, p.78, April 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.222, p.79, April 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.243, p.80, April 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.246, p.81, April 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.261, p.86, May 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.262, p.87, May 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.272, p.90, May 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.284, p.93, May 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.306, p.99, July 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.315, p.103, August 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.320, p.104, August 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.327, p.107, August 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.333, p.109, August 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.339, p.111, August 1756.
 • BOA,A.DVNP.AHK.IS.d.4,c.352,p.114,September 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.361, p.116, October 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.364, p.118, October 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.376, p.121, October 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.377, p.122, October 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4,c.393,p.126,November 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4,c.427,p.136,December 1756.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.432, p.138, January 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.434, p.138, January 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.444, p.143, January 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.445, p.144, January 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4,c.453, p.146, February 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.457, p.147, March 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.481, p.155, March 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.490, p.158, April 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.493, p.159, April 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.494, p.160, April 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.513, p.167, April 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.514, p.167, April 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.525, p.171, April 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.528, p.172, May 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.568, p.187, June 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.572, p.189, June 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.580, p.192, June 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.583, p.193, July 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.587, p.195, July 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.588, p.195, July 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.589, p.195, July 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.600, p.199, August 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.609, p.201, August 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.615, p.203, August 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.630, p.207, August 1757.
 • BOA,A.DVNP.AHK.IS.d.4,c.645,p.211,September 1757.
 • BOA,A.DVNP.AHK.IS.d.4,c.655,p.215,September 1757.
 • BOA,A.DVNP.AHK.IS.d.4,c.660,p.216,September 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.673, p.221, October 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.678, p.223, October 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.685, p.225, October 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.687, p.226, October 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4,c.692,p.227,November 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4,c.710,p.223,November 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4,c.714,p.234,December 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4,c.715,p.235,November 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4,c.723,p.238,December 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4,c.730,p.240,December 1757.
 • BOA,A.DVNP.AHK.IS.d.4,c.733, p.241,December 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4,c.743,p.244,December 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4,c.755,p.247,December 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4,c.761,p.249,December 1757.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.785, p.259,February 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.827, p.278, March 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.835, p.282, March 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.854, p.289, March 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.858, p.290, March 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.859, p.291, March 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.860, p.291, March 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.866, p.293, April 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.867, p.293, April 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.876, p.295, April 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.881, p.297, April 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.890, p.301, May 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.895, p.302, May 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.896, p.303, May 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.910, p.306, May 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.919, p.309, June 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.928, p.313, June 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.941, p.317, June 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.955, p.321, July 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.964, p.323, August 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.969, p.325, July 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.974, p.326, July 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.977, p.328, July 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.984, p.330, July 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.989, p.332, July 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.998, p.335, July 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.999, p.335, August 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.1002, p.337, August 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.1009, p.339, August 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.1018, p.342, August 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.1029, p.345, August 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.4, c.1030, p.345, August 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.15, p.6, September 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.16, p.6, September 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.17, p.7, September 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.18, p.7, September 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.22, p.8, September 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.24, p.9, September 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.26, p.9, October 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.31, p.11, October 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.52, p.17, October 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.54, p.17, October 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.58, p.18, November 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.61, p.20, November 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.67, p.21, November 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.80, p.25, November 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.92, p.28, December 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.97, p.30, December 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.111, p.35, December 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.114, p.36, December 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.124, p.40, December 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.127, p.42, December 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.136, p.45, December 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.170, p.52, December 1758.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.196, p.61, February 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.201, p.63, February 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.215, p.68, March 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.252, p.79, May 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.266, p.84, May 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.273, p.87, June 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.285, p.92, June 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.291, p.94, June 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.302, p.98, July 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.310, p.100, July 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.327, p.105, July 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.328, p.106, July 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.331, p.107, July 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.333, p.107, July 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.344, p.111, August 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.347, p.112, July 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.348, p.112, August 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.366, p.115, August 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.373, p.118, August 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.375, p.119, August 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.379, p.120, August 1759.
 • BOA,A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.403,p.128,September 1759.
 • BOA,A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.408,p.131,September 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.431, p.138, October 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.442, p.141, October 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.449, p.143, October 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.484,p.155,November 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.491,p.157,November 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.512,p.165,December 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.520,p.170,December 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.521,p.170,December 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.526,p.172,December 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.534,p.175,December 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.547,p.180,December 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.549,p.181,December 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.554,p.182,December 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.556,p.183,December 1759.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.574, p.188, January 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.599, p.196,February 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.607, p.199, March 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.609, p.200, March 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.623, p.204, March 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.624, p.205, March 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.636, p.208, March 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.638, p.208, March 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.645, p.212, April 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.661, p.216, April 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.667, p.219, June 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.678, p.222, May 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.683, p.224, May 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.691, p.226, June 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.692, p.226, June 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.695, p.227, June 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.699, p.228, June 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.700, p.228, June 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.711, p.233, June 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.727, p.237, July 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.728, p.237, July 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.731, p.238, July 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.735, p.240, July 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.739, p.241, July 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.744, p.243, July 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.758, p.248, August 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.760, p.249, August 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.763, p.249, August 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.833, p.275, October 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.834, p.275, October 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.842, p.278, October 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.856,p.282,November 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.862,p.284,November 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.867,p.285,November 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.899,p.298,December 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.916,p.305,December 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.928,p.309,December 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.930,p.310,December 1760.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5,c.936, p.312, February 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.958, p.321, March 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.979, p.331, April 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.991, p.334, May 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.1001, p.337, June 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.1011, p.342, June 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.5, c.1012, p.342, June 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.1, p.1, June 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.8, p.3, June 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.20, p.8, June 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.34, p.12, July 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.35, p.12, July 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.37, p.13, July 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.39, p.14, July 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.45, p.15, July 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.46, p.16, July 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.47, p.16, July 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.51, p.17, August 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.73, p.25, August 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.81, p.27, August 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.97, p.33, August 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.103, p.35, August 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.109,p.38,September 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.114,p.40,September 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.117,p.42,September 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.123,p.44,September 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.130,p.48,September 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.147,p.53,September 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.161, p.57, October 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.167, p.60, October 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.169, p.61, October 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.175, p.62, October 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.177, p.63, October 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.179, p.64, October 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.186, p.67,November 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.195, p.70,November 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.201, p.72,November 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.202, p.73,November 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.208, p.75, October 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.209, p.75,December 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.225, p.80,December 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.231, p.82,December 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.245, p.86,December 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.248, p.88,December 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.251, p.89,December 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.255, p.90,December 1761.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.256, p.91, February 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.268, p.95, February 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.269, p.95, February 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.283, p.101,February 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.298, p.106, March 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.301, p.106, March 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.307, p.108, March 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.322, p.114, April 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.324, p.114, April 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.326, p.115, April 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.327, p.115, April 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.335, p.118, April 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.343, p.121, May 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.349, p.123, May 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.352, p.124, May 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.362, p.128, May 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.364, p.128, May 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.368, p.130, May 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.369, p.130, May 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.377, p.132, May 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.381, p.133, June 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.382, p.134, June 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.390, p.137, June 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.394, p.138, June 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.403, p.141, June 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.407, p.143, July 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.413, p.146, July 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.415, p.147, July 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.428, p.151, July 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.438, p.154, July 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.457, p.159, August 1762.
 • BOA,A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.506,p.177,September 1762.
 • BOA,A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.516,p.182,September 1762.
 • BOA,A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.520,p.183,September 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.543, p.192, October 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.544, p.193, October 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.559,p.199,November 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.561,p.200,November 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.565,p.201,November 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.577,p.206,November 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.584,p.210,December 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.586,p.211,December 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.587,p.211,December 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.593,p.214,December 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.596,p.215,December 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.601,p.217,December 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.604,p.218,December 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.605,p.218,December 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.615,p.221,December 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.616,p.221,December 1762.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.631, p.226,February 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.634, p.227,February 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.638, p.229,February 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.640, p.230,February 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.650, p.233,February 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.651, p.233,February 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.657, p.235,February 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.668, p.238, March 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.680, p.242, March 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.682, p.243, April 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.710, p.252, May 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.711, p.252, May 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.713, p.253, May 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.714, p.253, May 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.716, p.254, May 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.718, p.254, May 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.720, p.255, May 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.730, p.258, June 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.735, p.260, June 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.739, p.261, June 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.743, p.262, June 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.744, p.262, June 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.750, p.264, July 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.755, p.265, July 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.758, p.266, July 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.768, p.269, July 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.769, p.269, July 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.770, p.269, July 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.773, p.270, July 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.786, p.273, July 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.787, p.274, August 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.794, p.276, August 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.797, p.277, August 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.807, p.281, August 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.813, p.282, August 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.828, p.286, August 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.829, p.287, August 1763.
 • BOA,A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.831,p.287,September 1763.
 • BOA,A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.866,p.301,September 1763.
 • BOA,A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.868,p.301,September 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.881, p.306, October 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.882, p.306, October 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.883, p.307, October 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.886, p.308, October 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.894, p.310, October 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.892, p.311, October 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.898, p.311, October 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.901, p.312, October 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.904, p.313, October 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.906, p.314, October 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.909, p.316, October 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6, c.913, p.319, October 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.924,p.324,November 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.928,p.325,November 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.929,p.325,November 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.932,p.326,November 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.933,p.326,November 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.934,p.326,November 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.935,p.327,November 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.936,p.327,November 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.937,p.328,November 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.938,p.328,November 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.939,p.329,November 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.940,p.329,November 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.941,p.330,November 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.943,p.330,November 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.944,p.331,November 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.945,p.331,November 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.946,p.332,November 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.949,p.333,November 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.954,p.336,November 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.959,p.337,November 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.969,p.341,November 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.970,p.342,November 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.991,p.350,December 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.1005,p.355,December 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.1014,p.358,December 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.1019,p.360,December 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.6,c.1021,p.361,December 1763.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.1, p.1, January 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.5, p.3, January 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.6, p.3, February 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.17, p.6, February 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.24, p.8, February 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.33, p.10, February 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.41, p.13, February 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.49, p.15, March 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.50, p.15, March 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.53, p.16, March 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.64, p.20, March 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.69, p.22, March 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.74, p.25, March 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.79, p.26, March 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.83, p.29, March 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.88, p.30, March 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.93, p.31, April 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.95, p.31, April 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.101, p.33, April 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.109, p.35, April 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.110, p.35, April 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.113, p.36, April 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.122, p.39, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.124, p.39, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.125, p.39, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.126, p.40, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.128, p.41, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.129, p.41, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.131, p.41, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.137, p.42, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.138, p.43, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.142, p.44, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.145, p.45, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.148, p.46, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.151, p.47, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.153, p.48, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.155, p.48, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.156, p.48, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.157, p.49, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.160, p.50, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.164, p.51, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.167, p.53, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.172, p.54, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.173, p.54, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.179, p.57, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.182, p.57, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.185, p.58, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.189, p.59, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.190, p.60, May 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.196, p.62, June 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.198, p.62, June 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.199, p.62, June 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.203, p.64, June 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.208, p.67, June 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.209, p.67, June 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.211, p.67, June 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.213, p.68, June 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.217, p.69, June 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.222, p.71, June 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.231, p.73, June 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.238, p.75, June 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.245, p.77, June 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.248, p.78, July 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.249, p.78, July 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.257, p.81, July 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.270, p.85, July 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.271, p.85, July 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.275, p.87, July 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.277, p.87, July 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.279, p.88, July 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.283, p.90, July 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.286, p.91, August 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.287, p.91, August 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.303, p.100, August 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.322, p.107, August 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.328, p.109, August 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.335, p.111, August 1764.
 • BOA,A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.343,p.114,September 1764.
 • BOA,A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.345,p.115,September 1764.
 • BOA,A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.350,p.116,September 1764.
 • BOA,A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.351,p.116,September 1764.
 • BOA,A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.359,p.118,September 1764.
 • BOA,A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.361,p.119,September 1764.
 • BOA,A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.366,p.121,September 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.381, p.125, October 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.390, p.129, October 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.395, p.131, October 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.396, p.131, October 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.399, p.132, October 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7, c.400, p.133, October 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.407,p.135,November 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.415,p.137,November 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.421,p.139,November 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.422,p.144,November 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.425,p.141,November 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.431,p.143,November 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.433,p.144,November 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.436,p.145,December 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.438,p.146,December 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.441,p.147,December 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.445,p.148,December 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.446,p.148,December 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.447,p.148,December 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.454,p.150,December 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.462,p.153,December 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.463,p.154,December 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.464,p.154,December 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.473,p.157,December 1764.
 • BOA, A.DVNP.AHK.IS.d.7,c.480,p.158,December 1764.
Primary Language en
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Mehmet Buluttekin

Bibtex @ { mkusbed208799, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {347 - 404}, doi = {}, title = {THE CLASSIFICATION OF SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN ISTANBUL IN THE SECOND HALF OF THE EIGHTEENTH-CENTURY BY ISTANBUL AHKÂM REGISTERS (1755-1765)}, key = {cite}, author = {Buluttekin, Mehmet} }
APA Buluttekin, M . (2015). THE CLASSIFICATION OF SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN ISTANBUL IN THE SECOND HALF OF THE EIGHTEENTH-CENTURY BY ISTANBUL AHKÂM REGISTERS (1755-1765). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (29), 347-404. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19575/208799
MLA Buluttekin, M . "THE CLASSIFICATION OF SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN ISTANBUL IN THE SECOND HALF OF THE EIGHTEENTH-CENTURY BY ISTANBUL AHKÂM REGISTERS (1755-1765)". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 347-404 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19575/208799>
Chicago Buluttekin, M . "THE CLASSIFICATION OF SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN ISTANBUL IN THE SECOND HALF OF THE EIGHTEENTH-CENTURY BY ISTANBUL AHKÂM REGISTERS (1755-1765)". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 347-404
RIS TY - JOUR T1 - THE CLASSIFICATION OF SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN ISTANBUL IN THE SECOND HALF OF THE EIGHTEENTH-CENTURY BY ISTANBUL AHKÂM REGISTERS (1755-1765) AU - Mehmet Buluttekin Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 347 EP - 404 VL - 12 IS - 29 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute THE CLASSIFICATION OF SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN ISTANBUL IN THE SECOND HALF OF THE EIGHTEENTH-CENTURY BY ISTANBUL AHKÂM REGISTERS (1755-1765) %A Mehmet Buluttekin %T THE CLASSIFICATION OF SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN ISTANBUL IN THE SECOND HALF OF THE EIGHTEENTH-CENTURY BY ISTANBUL AHKÂM REGISTERS (1755-1765) %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 29 %R %U
ISNAD Buluttekin, Mehmet . "THE CLASSIFICATION OF SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN ISTANBUL IN THE SECOND HALF OF THE EIGHTEENTH-CENTURY BY ISTANBUL AHKÂM REGISTERS (1755-1765)". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 29 (April 2015): 347-404.