Year 2015, Volume 12, Issue 29, Pages 430 - 449 2015-04-21

Türkiye’de Orta Sınıfın Temsilcileri: Çelişkili Bir Sınıf Konumu olarak Bankacılar ve Yatırım Bankacılığı Danışmanlarına Dair Bir Alan Araştırması Örneği

Hande Şahin [1]

184 357

The labor markets in Turkey haveexperienced rapid change due to global developments. Depending on the growth of the services sector, the employment has increased in sectors such as investment consulting, banking;many different professional positions have emerged in these sectors. These positions assumed by many theorists as middle class, havecontradictory structures due to their certain properties. This study aims to examine these positions, described as contradictory class location by Eric Olin Wright, with the help of field research. The Study is a field study that is conducted in Izmir and Manisa. It includes in-depth interviews of 30 employees in 7 different banks. The sample consists of both public and private banks. Thus, it was possible to compare the conditions and facilities of employees. In-depth interviews have been made with employees in different positions such as senior executives, bank tellers. This situation has also given the opportunity to compare. Questions about the class position, working conditions, everyday life have been asked. The basic problems and future concerns of the employees were questioned. The question of where they see themselves in the social structure has been searched. The overview of the organizational structure of these sectors has been reached

Türkiye’de işgücü piyasaları, dünyadaki gelişmelere bağlı olarak hızlı bir değişim yaşamıştır. Hizmet sektörünün büyümesine bağlı olarak bankacılık, yatırım danışmanlığı gibi sektörde istihdam artmış, sektör içinde birçok farklı mesleki konumlar ortaya çıkmıştır. Birçok teorisyenin orta sınıf olarak kabul ettiği bu konumlar, belli özellikleri yüzünden çelişkili bir yapıya sahiptir. Hazırlanmış olan bu çalışma, Eric Olin Wright’in çelişkili sınıf konumu olarak nitelendirdiği bu konumları, bir alan araştırması ile incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma Manisa ve İzmir illerinde yapılmış bir alan çalışmasıdır. 7 farklı bankada çalışan 30 kişiyle derinlemesine mülakatı kapsamaktadır. Örneklemi hem özel hem de kamu bankaları oluşturmaktadır.  Böylece çalışanların koşulları ve sahip oldukları imkânlarla ilgili karşılaştırma yapılabilmiştir. Gişe görevlisi, üst düzey yönetici gibi farklı konumdaki kişilerle derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Bu durum da bir karşılaştırma olanağı sunmuştur. Çalışma koşulları, gündelik yaşamları, sınıfsal konumları ile ilgili sorular sorulmuştur. Çalışanların temel problemleri ve gelecek kaygıları sorgulanmıştır. Kendilerini toplumsal yapı içinde nerede gördükleri sorusuna cevap aranmıştır. Bu sektörlerin örgüt yapısına dair genel bilgilere ulaşılmıştır.

 • Barker, C. (1978). The State as Capital, International Socialism 1, 2(4), 118-129.
 • Burris, V. (1986). The Discovery of the new middle classes. Theory and Society, 15, 317-349.
 • Lockwood, D. (1958). Blackcoated Worker, London :Allen&Unwin.
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Öğütle, V. ve, Çeğin, G. (2013). E.O Wright’ın Mikro Kavramları ile P. Bourdieu’nun Kavramsal Repertuarları Arasındaki Sentezin Emprik Analizinde Yaratacağı İmkânlar, Praksis Dergisi, 32, 65-89.
 • Ömerci, O. (2011). Küçük Burjuvazi veya Yeni Orta Sınıfa Marksist Bakış Açıları,http://www.ydemokrat.blogspot.com.tr (Erişim Tarihi:15.0.2014).
 • Öngen, T. (1996). Prometheus’un Sönmeyen Ateşi, İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • Özuğurlu, M. (2008). Anadolu’da Küresel Fabrikaların Doğuşu: Yeni İşçilik Örüntülerinin Sosyolojisi, İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Özuğurlu, M. (2011) . Toplumsal Sınıflar, Kuramsal Kapsam ve Metodolojik Yaklaşımlar, Metin Özuğurlu (Ed.),Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Eskişehir: AU Yayınları, No. 1401,Eskişehir, s.24-43.
 • Poulantzas,N. (1975). Classes in Contemporary Capitalism, London:Verso.
 • Rose, D., ve Marshall, G. (1989). Constructing The Wright Classes, Eric Olin Wright (Ed.) The Debate on Classes, London:Verso.
 • Scott, J. (1982). The Upper Classes, London: Macmillan.
 • TBB (2014), Banka, Şube ve Personel Bilgileri Rapor, Ankara: TBB Yayınları.
 • Yılmaz, E. (2005). Anarşizm ve Sınıf Analizi , Kızıl Notlar,3, 1-15.
 • Wright, E. O. (1979). Intellectuals and the Class Structure of Capitalist Society ,Pat Walker (Ed.)Between Labor and Capital , Boston: South End Press.
 • Wright, E. O. (1978). Class, Crisisand the State, London: New Left Books.
 • Wright, E. O. (1989). Classes, London: Verso.
 • Wright, E. O. (1997). Class Counts: Comperative Studies in Class Anaysis , Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wright, E.O. (1998) “A General Framework fort he Analysis of Class Structure” , E.Olin Wright (Ed)., The Debate on Classes ,London: Verso, s.3-46.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Hande Şahin

Dates

Publication Date: April 21, 2015

Bibtex @ { mkusbed208804, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {430 - 449}, doi = {}, title = {Türkiye’de Orta Sınıfın Temsilcileri: Çelişkili Bir Sınıf Konumu olarak Bankacılar ve Yatırım Bankacılığı Danışmanlarına Dair Bir Alan Araştırması Örneği}, key = {cite}, author = {Şahin, Hande} }
APA Şahin, H . (2015). Türkiye’de Orta Sınıfın Temsilcileri: Çelişkili Bir Sınıf Konumu olarak Bankacılar ve Yatırım Bankacılığı Danışmanlarına Dair Bir Alan Araştırması Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (29), 430-449. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19575/208804
MLA Şahin, H . "Türkiye’de Orta Sınıfın Temsilcileri: Çelişkili Bir Sınıf Konumu olarak Bankacılar ve Yatırım Bankacılığı Danışmanlarına Dair Bir Alan Araştırması Örneği". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 430-449 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19575/208804>
Chicago Şahin, H . "Türkiye’de Orta Sınıfın Temsilcileri: Çelişkili Bir Sınıf Konumu olarak Bankacılar ve Yatırım Bankacılığı Danışmanlarına Dair Bir Alan Araştırması Örneği". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 430-449
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Orta Sınıfın Temsilcileri: Çelişkili Bir Sınıf Konumu olarak Bankacılar ve Yatırım Bankacılığı Danışmanlarına Dair Bir Alan Araştırması Örneği AU - Hande Şahin Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 430 EP - 449 VL - 12 IS - 29 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Türkiye’de Orta Sınıfın Temsilcileri: Çelişkili Bir Sınıf Konumu olarak Bankacılar ve Yatırım Bankacılığı Danışmanlarına Dair Bir Alan Araştırması Örneği %A Hande Şahin %T Türkiye’de Orta Sınıfın Temsilcileri: Çelişkili Bir Sınıf Konumu olarak Bankacılar ve Yatırım Bankacılığı Danışmanlarına Dair Bir Alan Araştırması Örneği %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 29 %R %U
ISNAD Şahin, Hande . "Türkiye’de Orta Sınıfın Temsilcileri: Çelişkili Bir Sınıf Konumu olarak Bankacılar ve Yatırım Bankacılığı Danışmanlarına Dair Bir Alan Araştırması Örneği". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 29 (April 2015): 430-449.
AMA Şahin H . Türkiye’de Orta Sınıfın Temsilcileri: Çelişkili Bir Sınıf Konumu olarak Bankacılar ve Yatırım Bankacılığı Danışmanlarına Dair Bir Alan Araştırması Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(29): 430-449.
Vancouver Şahin H . Türkiye’de Orta Sınıfın Temsilcileri: Çelişkili Bir Sınıf Konumu olarak Bankacılar ve Yatırım Bankacılığı Danışmanlarına Dair Bir Alan Araştırması Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(29): 449-430.