Year 2015, Volume 12, Issue 31, Pages 202 - 210 2015-10-20

WEDDING TRADITIONS IN ANTAKYA AND RECEIVING CONGRATULATION RELATED WITH THE WEDDING CEREMONY

Bülent ARI [1]

220 371

Receiving congratulations in Antioch is a tradition that goes back 60-70 years back in the region. In the region, congratulations of engagement, wedding, circumcision, recruitment and pilgrimage are received. Our aim is outlining the structure of this tradition in the region. In addition to the printed resources, mainly oral sources were applied in the process of realization of this study. Congratulations of engagement, circumcision, wedding have been emphasized in the mentioned study, and the ways of receiving congratulations in the region before this tradition, the traditions applied during receiving congratulations, the differences of this tradition from applications of receiving congratulations in other regions have been revealed and an evaluation has been made. As a result, it has been revealed that the ways of receiving congratulations in the region and other regions are different in view of these facts: receiving congratulations is limited to a few days in the region; engaged girl, bride or the boy to be circumcised wear their ceremonial clothes again even after the ceremony in order to keep the ceremony alive, and duties and helping styles that the relatives and the neighbors undertake are different

Özet

Antakya’da tebrik alma geleneği yörede 60-70 yıl öncesine dayanan bir gelenektir. Yörede söz- nişan, düğün, sünnet, asker ve hacı tebrikleri alınmaktadır. Amacımız yörede var olan bu geleneğin yapısını ana hatlarıyla ortaya koymaktır.

Bu çalışmanın gerçekleşme sürecinde basılı kaynaklar yanında ağırlıklı olarak sözlü kaynaklara baş vurulmuştur. Söz konusu çalışmada söz, nişan, sünnet ve düğün tebrikleri üzerinde durulmuş, bu geleneğin öncesinde yörede tebrik almanın nasıl gerçekleştiği; yörede tebrik alma esnasında hangi geleneklerin işletildiği ve bu geleneğin diğer yörelerdeki tebrik alma uygulamalarından hangi yönleriyle farklı olduğu ortaya konulmuş ve bir değerlendirmeye gidilmiştir. 

Sonuçta yöredeki tebrik alma uygulamasının bir kaç gün ile sınırlı tutulması; nişanlı kız, gelin, ya da sünnet çocuğunun düğün anını gelenlere tekrar yaşatmak amacıyla tören giysilerini tekrar giymesi ve akrabalar ile komşuların üstlendikleri görev ve yardımlaşma şekilleri yönünden diğer yörelerden ayrıldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Düğün, Tebrik Alma, Antakya’da Düğün Gelenekleri

Düğün, Tebrik Alma, Antakya’da Düğün Gelenekleri
  • Arı, B. (2010). Antakya’da Mani Söyleme, Tebrik Alma ve Bilmece Sorma Gelenekleri. Hatay Araştırmaları :1, Ankara: Pegem Yay.
  • Arı, B. (2011). Antakya’da Kültür ve Gelenekler. Hatay İl Yıllığı, Hatay Valiliği Yay. Ankara: Pozitif Mat.
  • Arı, B. (2013). Türk Kültüründe Hamam ve Antakya’da Hamam Geleneği, MKÜ Yay. No:47, Hatay: Color Ofset.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Bülent ARI

Bibtex @ { mkusbed208935, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {202 - 210}, doi = {}, title = {WEDDING TRADITIONS IN ANTAKYA AND RECEIVING CONGRATULATION RELATED WITH THE WEDDING CEREMONY}, key = {cite}, author = {ARI, Bülent} }
APA ARI, B . (2015). WEDDING TRADITIONS IN ANTAKYA AND RECEIVING CONGRATULATION RELATED WITH THE WEDDING CEREMONY. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (31), 202-210. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19577/208935
MLA ARI, B . "WEDDING TRADITIONS IN ANTAKYA AND RECEIVING CONGRATULATION RELATED WITH THE WEDDING CEREMONY". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 202-210 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19577/208935>
Chicago ARI, B . "WEDDING TRADITIONS IN ANTAKYA AND RECEIVING CONGRATULATION RELATED WITH THE WEDDING CEREMONY". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 202-210
RIS TY - JOUR T1 - WEDDING TRADITIONS IN ANTAKYA AND RECEIVING CONGRATULATION RELATED WITH THE WEDDING CEREMONY AU - Bülent ARI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 202 EP - 210 VL - 12 IS - 31 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute WEDDING TRADITIONS IN ANTAKYA AND RECEIVING CONGRATULATION RELATED WITH THE WEDDING CEREMONY %A Bülent ARI %T WEDDING TRADITIONS IN ANTAKYA AND RECEIVING CONGRATULATION RELATED WITH THE WEDDING CEREMONY %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 31 %R %U
ISNAD ARI, Bülent . "WEDDING TRADITIONS IN ANTAKYA AND RECEIVING CONGRATULATION RELATED WITH THE WEDDING CEREMONY". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 31 (October 2015): 202-210.