Year 2015, Volume 12, Issue 31, Pages 358 - 370 2015-10-20

TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ VE NEDENSEL İLİŞKİLER

Ali ACARAVCI [1] , Sinan ERDOĞAN [2]

196 386

This study explores to the long-run and causal relationships between democracy, real income and trade openness in Turkey for 1984-2012 period by using time series methods. This study employs ADF unit root test for stationarity analysis; ARDL bound test approach to test cointegration relationships and finally Granger causality test to determine the causal relationships between variables. According to results: i) Economic growth effects positively the growth rate of democracy both short-run and long-run. ii) The growth rate of trade openness effects negatively the growth rate of democracy in the long-run. iii) There is strong and long-run causality from economic growth and growth rate of trade openness to the growth rate of democracy. iv) There is long-run causality from the growth rates of democracy and trade openness to economic growth. v) There is short-run causality from the growth rate of democracy to the growth rate of trade openness

Bu çalışma, Türkiye’de demokrasi, reel gelir ve dışa açıklık arasındaki uzun dönemli ve nedensel ilişkileri Türkiye ekonomisi için 1984-2012 dönemi verileri ile araştırmaktadır. Değişkenlerin durağanlık analizi için ADF birim kök testi, eşbütünleşme ilişkisini test etmek için ARDL sınır testi yaklaşımı ve değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerinin belirlenmesinde Granger nedensellik testi modeli kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar: i) Ekonomik büyüme, kısa ve uzun dönemde demokrasiyi olumlu etkilemektedir. ii) Dışa açıklık oranındaki artışlar ise, uzun dönemde ise demokrasiyi olumsuz etkilemektedir. iii) Ekonomik büyüme ve dışa açıklık artış hızı değişkeninden, demokrasi gelişme hızı değişkenine doğru, uzun dönemli Granger nedensellik ve güçlü Granger nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. iv) Dışa açıklık artış hızı ve demokrasi gelişme hızı değişkeninden, ekonomik büyümeye doğru uzun dönemli Granger nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. v) Demokrasi gelişme hızı değişkeninden, dışa açıklık artış hızı değişkenine doğru kısa dönemli Granger nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.

 • Acaravcı, A. (2010). The Causal Relationship between Electricity Consumption and GDP in Turkey: Evidence from ARDL Bounds Testing Approach. Economic Research. 23 (2): 34-43.
 • Asafu-Adjaye, J. (2000). The Relationship between energy consumption, energy prices and economic growth: time series evidence from Asian Developing Countries. Energy Economics 22, 615–625.
 • Bahmani-Oskooee, M. ve Alse, J. (1993), “Export Growth and Economic Growth: An Application of Cointegration and Error-Correction Modelling”, The Journal of Developing Areas, p.535-542.
 • Barro, R. J. (1999). Inequality, Growth and Investment. NBER Working Paper Series Paper No: 7038.
 • Brown, R.L., Durbin J. ve Evans, J.M. (1975). Techniques for Testing the Consistency of Regression Relations over Time. Journal of the Royal Statistical Society. 37: 149-192.
 • De Haan, J. Siermann, Clements J.R. (1995). New evidence on the relationship between democracy and economic growth. Public Choice, 86:175-198.
 • Firdmuc, J. (2001). Economic Reform, Democracy, and Growth During Post-comunnist Transition. Center for European Integration Studies Working Paper No: 372.
 • Fukuyama, F. (2011). Tarihin Sonu ve Son İnsan. İstanbul: Profil Yayıncılık.
 • Gupta, D.K., Madhavan, M. C., Blee, A. (1998).Democracy, Economic Growth and Political Instability: An Integrated Perspective. Journal of Socio-Economics. 27(5): 587-611.
 • Hatanaka, M. (1996). Time-Series-Based Econometrics: Unit Roots and Cointegration. Oxford: Oxford University Press.
 • -
 • Lee, C.C. ve Chang, C.P. (2008). Energy consumption and economic growth in Asian economies: a more comprehensive analysis using panel data, Resource and Energy Economics 30(1): 50–65.
 • Lipset, S. M. (1959). Some social requsities of democracy: Economic development and political development. American Political Science Review. 53: 69-105.
 • Masih, A.M.M. ve Masih, R., (1996). Energy consumption, real income and temporal causality: results from a multi-country study based on cointegration and error-correction modeling techniques. Energy Economics 18, 165–183.
 • Oyan, O (1999). 1980 sonrası neo-liberal politikaların değerlendirilmesi, I. Yeni birikim modelinin dönüm noktaları. Türk-İş Yıllığı 1999, Cilt 1, 23-36.
 • Narayan, P.K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics. 37: 1979-1990.
 • Pesaran, H.M. ve Shin, Y. (1999). Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis, in Storm, S. (ed.), Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Pesaran, M.H., Shin, Y. ve Smith, R.J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics. 16: 289–326.
 • Przeworski A. & Limongi F. (1993). Political Regimes and Economic Growth. Journal of Economic Perspectives. 7(3): 51-69.
 • Sirowy L. & Inkeles A. (1990). The Effects of Democracy on Economic Growth and Inequality: A Review. Studies in Comparative International Development, 25(1): 126-157.
 • Uluslararası Ülke Risk Rehberi (International Country Risk Guide, ICRG) Ekonomik ve Finansal Risk Servisi.
 • Vaman, R. (1985). Democracy and economic development. Studies in Comparative International Development, 19(4): 67-81.
 • World Bank (2015). “World Development Indicators” http://databank. worldbank.org/ data//reports.aspx?source=2&country=&series=NE.EXP.GNFS.ZS &period= (Erişim Tarihi: 07.07.2015).
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Ali ACARAVCI

Author: Sinan ERDOĞAN

Dates

Publication Date: October 20, 2015

Bibtex @ { mkusbed208965, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {358 - 370}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ VE NEDENSEL İLİŞKİLER}, key = {cite}, author = {ACARAVCI, Ali and ERDOĞAN, Sinan} }
APA ACARAVCI, A , ERDOĞAN, S . (2015). TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ VE NEDENSEL İLİŞKİLER. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (31), 358-370. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19577/208965
MLA ACARAVCI, A , ERDOĞAN, S . "TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ VE NEDENSEL İLİŞKİLER". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 358-370 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/19577/208965>
Chicago ACARAVCI, A , ERDOĞAN, S . "TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ VE NEDENSEL İLİŞKİLER". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2015): 358-370
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ VE NEDENSEL İLİŞKİLER AU - Ali ACARAVCI , Sinan ERDOĞAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 358 EP - 370 VL - 12 IS - 31 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ VE NEDENSEL İLİŞKİLER %A Ali ACARAVCI , Sinan ERDOĞAN %T TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ VE NEDENSEL İLİŞKİLER %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 12 %N 31 %R %U
ISNAD ACARAVCI, Ali , ERDOĞAN, Sinan . "TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ VE NEDENSEL İLİŞKİLER". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 / 31 (October 2015): 358-370.
AMA ACARAVCI A , ERDOĞAN S . TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ VE NEDENSEL İLİŞKİLER. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(31): 358-370.
Vancouver ACARAVCI A , ERDOĞAN S . TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ VE NEDENSEL İLİŞKİLER. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 12(31): 370-358.